Zabıt Katipliği Nedir?

Zabıt Kâtibi Nedir? Zabıt Katibi Nasıl Olunur? Sorusu son dönemlerde yapılan alımlar ile birlikte oldukça merak edilen bir konu olmuştur.

Öncelikle zabıt katibi olmak için bazı gerekli şartları taşımanız gerekmektedir. Bunlar örneğin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, erkek adaylar için askerlik durumunun engel olmamasıdır. Ardından KPSS’den belirtilen ilgili puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan almak zorunludur. Bu puanı aldıktan sonra Adalet Bakanlığı’nın yapacağı yazılı sınavdan geçmeniz gerekmektedir. Adalet Bakanlığı’nın da yapmış olduğu yazılı sınavdan geçtikten sonra tekrardan Adalet Bakanlığı’nın yapacağı sözlü sınava girmeniz gerekecektir. Bakanlığın yapacağı bu sınav kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır bunlar, sözlü ve uygulamalı sınavlardır. Uygulamalı sınavda klavye hızınız da test edilecektir ki bu meslek grubu için olmazsa olmaz becerilerden bir tanesi klavye hızıdır. Ardından sözlü sınavdan da geçer puanı aldıktan sonra Zabıt katibi olmaya hak kazanacaksınız. Sizlere bu yazımızda Zabıt Katibi Nedir? Zabıt Katibi Nasıl Olunur? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

Zabıt Katibi Nedir? Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt katipliği, Türkiye Cumhuriyeti adliyelerinde görülen duruşmalarda aynı zamanda seçim kurullarında ve icra dairelerinde yazı işlerinden ve dosyalamaların yapılmasından sorumlu görevli kişidir. Hali hazırda ülkemizde görülmekte olan davaların sayısının ciddi derecede artmasıyla bu işe olan ihtiyaç ve talep büyümüştür. Zabıt katibi, icra katibi, noter katibi, seçim katibi gibi birçok katiplik branşı ile karşılaşmanız mümkündür. Bunun yanı sıra tüm bunlarda mahkeme katibi, savcılık katibi gibi birçok alana ayrılmaktadır. Birçok kişi tarafından katiplik sadece yazmaktan ibaret olarak bilinse de, iş farklılığı ile birlikte diğer kurumlara nazaran daha nitelikli bir işe sahip personel olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Bilgisayara ve klavyeye hakim oluşu ile bilinen katipler aynı zamanda özverili bir şekilde çalışan bu personeller, sürekli bir sonraki gün ne yapacağını düşünerek pratik düşünme, nasıl mesaiye kalmadan daha hızlı bir şekilde işleri bitirebilirim diye kendisini heba etme gibi birçok özelliğe de sahiptir. 🙂

Zabıt Katipliği Nedir?

Zabıt Katibi, Hakim ve savcıların emirleri altında çalışan, dosya ve evrak işleri ile ilgilenen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi Adalet Bakanlığı personelleridir. Adliyelerde çeşitli birimlerde çalışırlar. Bu birimler genel olarak ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri ve savcılık olarak üç ana bölüme ayrılır. Ayriyeten özel mahkemelerin de kalemleri olabilir. Atamaları Adalet Bakanlığı tarafından yapılır ve adayların çeşitli şartları taşımaları gerekir.

Zabıt Katipleri Nerede Çalışır?

Zabıt katipleri adliyelerin çeşitli birimlerinde görev yapmaktadırlar. Bu birimlere kalem adı verilir. Kalemler, Ceza mahkemeleri kalemi, hukuk mahkemeleri kalemi ve savcılık kalemi olarak 3 ana başlıkta sınıflandırılabilir. Bunlara ek olarak özel mahkeme kalemleri de açılabilir. Özel mahkeme kalemlerine ticaret mahkemesi, iş mahkemesi, aile mahkemesi ve kadastro mahkemesi örnek olarak verilebilir. Ceza mahkemelerine örnek olarak asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesini hukuk mahkemelerine örnek olarak ise sulh hukuk mahkemesi ve asliye hukuk mahkemesini örnek gösterebiliriz.

Zabıt Katibi Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Zabıt katipleri adliyelerde hakim ve savcıların emirleri altında görev yaparlar. Zabıt katibinin başlıca görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • İşleri zamanında yapmak.
 • Dosyaları ve evrakları zamanında kaydetmek.
 • Devam eden mahkeme dosyalarını eksiksiz ve düzenli muhafaza etmek.
 • Başkan, üye ve savcıların uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
 • Müzekkereleri yazarak takip ve tekit işlemlerini yerine getirmek.
 • Duruşmalara ve keşiflere hazır bulunmak.
 • Gerekli tutanakları yazarak imzalamak.
 • Cumhuriyet Başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak.
 • Bilirkişilere teslim edilmesi gerekenlerin işlemini yapmak.
 • Tebligat evraklarını hazır edip, tebliğ etmek.
 • İşi biten dosyaları arşive kaldırmak.
 • Mevzuattan kaynaklanan diğer işlemleri halletmek.
Zabıt Katibi Nedir? Zabıt Katibi Nasıl Olunur?
Zabıt Katibi Nedir? Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt katibi olabilmek için ilk olarak Adalet bakanlığı zabıt katipliği için alım ilanı duyurusu yaptığı zaman e-devlet üzerinden başvuru yapmalısınız. Başvurunuz kabul edilirse daha sonrasında uygulamalı klavye sınavına girip başarılı şekilde tamamlamanız gerekmektedir. Sonraki aşamada ise başvuru yaptığınız komisyon karşısında sözlü mülakata girmeniz gerekiyor.  Bütün bu aşamaları başarılı şekilde tamamladığınızda hakkınızda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Memuriyete engel bir suçunuz bulunmadığı takdirde sözleşme imzalayabileceksiniz.

Zabıt Katipliğinde Atama Nasıl Olur?

Zabıt katipliğine başvuru yapabilmek için öncelikle KPSS’den 70 veya üzeri puan almanız gerekli. Daha sonrasında ise uygulamalı sınavından 3 dakikada 90 veya üzeri kelime yazmalısınız. Bütün bu sınavları başarılı bir şekilde tamamladığınızda sözlü mülakata katılmaya hak kazanmış olursunuz. Sözlü mülakattan başarılı şekilde ayrılmanız için minimum 70 puan almanız gereklidir. En son olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından temiz şekilde geçenler ile sözleşme imzalanacaktır.

Zabıt Katibi Olmak İçin Kaç Puan Gerekli?

Zabıt katibi olmak için minimum 70 KPSS puanı gerekmektedir. Ancak başvurulan komisyona göre bu puan değişiklik gösterebilir. Başvuru için gereken minimum puan başvuru yapılan komisyonunun alacağı personel sayısına ve komisyona başvuranların puanlarına göre değişiklik gösterir. Alım sayısının 20 katı kadar aday çağrıldığı için başvuru yapanlar arasında alım sayısının 20 katı kadar sıralamaya girmeniz gerekmektedir. Bu sıralama KPSS puanına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmaktadır.

Zabıt Katipliği Şartları Nelerdir?

Zabıt katibi olmak için en öncelikli şartlar Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamak ve en az lise mezunu olmaktır. Ayriyeten yönetmelikte memuriyete engel olan suçlardan mahkum olmamak ve görevi devamlı yapmasına engel olacak zihinsel veya fiziksel bir engele sahip olmamak şartları aranmaktadır. Ve zabıt katipliğine özgü olarak bilgisayar veya daktilo sertifikasına sahip olunması ya da bilgisayar veya daktilo ile ilgili bir dersin başarılı şekilde tamamlanmış olması şartı da bulunmaktadır.

Zabıt Katipliği Başvuruları Ne Zaman?

Zabıt katipliği başvuruları Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülen bir tarihte açılır. Başvurular için alım ilanı yayımlanmadan önce net bir tarih verilemez. Son yıllara baktığımızda 2020 yılı haricinde bütün yıllarda zabıt katipliği alımı olmuştur. 2020 yılında zabıt katipliği alımı olmamasının sebebi ise ülke genelinde pandemi sebebiyle kapanmaya gidilmiş olmasıdır. Özetle zabıt katipliği başvuruları alım ilanı yayımlandıktan kısa bir süre sonra başlar.

Zabıt Katipliği Başvuruları Nereden ve Nasıl Yapılır?

Zabıt katipliği için başvurular e-devlet üzerinden başvuru tarihleri arasında yapılır. İlk önce alım ilanında verilen şablon belgeler doldurulur. Daha sonrasında bu belgeler çıktı alınıp mavi kalemle imzalanır. Ardından imzalanan belgeler taratılarak dijital ortamda PDF formatına dönüştürülür. Son olarak ise e-devlet üzerinden başvuru yapılacak unvan seçilir ve başvuru sayfasındaki ilgili bölümlere gerekli belgeler yüklenir.

Zabıt Katipliği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

Zabıt katipliği için başvuru sırasında sizden bilgisayar veya klavye sertifikası, sağlık beyan formu, diploma ve uygulamalı sınavda kullanılacak klavye türüne ilişkin tercih beyan formu istenir. Zabıt katipliği sınavında başarılı olan adaylardan ise:

 1. Öğrenim durumuna ilişkin belge
 2. Bilgisayar veya daktilo sertifikası
 3. Nüfus kayıt örneği
 4. KPSS sınav sonuç çıktısı
 5. Adli sicil sabıka kaydı
 6. Sağlık beyan formu
 7. Mal bildirim formu
 8. Güvenlik soruşturması Formu
 9. Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan formu
 10. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 11. Biyometrik fotoğraf
Zabıt Katibi Nedir? Zabıt Katibi Nasıl Olunur?
Zabıt Katibi Nedir? Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Zabıt Katipliği Sıkça Sorulan 10 Soru

Zabıt Katipliği sürecinde adayların sıkça sormuş olduğu soruları sizler için derledik. Bu soruların genellikle KPSS, puanı, başvuru sırasında merak edilenler, klavye ve sözlü mülakata ilişkin olduğunu görmekteyiz. Başlıklar halinde sizlere zabıt katipliği ile ilgili kısa ve öz bilgiler sunmaya çalıştık.

Zabıt Katipliği İçin Yaş Kaç Olmalı?

Zabıt katipliği yaş sınırı ile ilgili olarak KPSS’ye girdiğiniz yılın Ocak ayı itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanlar başvuru yapabilir. KPSS puanının geçerli olduğu 2 yıl boyunca yaşınız kaç olursa olsun tüm ilanlara başvuru yapabilir.

Zabıt Katipliği KPSS Puanı Kaç Olmalı?

Zabıt katipliğine başvuru alt sınırı tüm öğrenim düzeyleri için KPPS alt puan sınırı 70’tir ve hepsi aynı sıralamaya tabi tutulur. Her bir komisyon için alınacak kadro sayısının yirmi katı aday puan sıralamasına göre klavye sınavına katılmaya hak kazanır.

Zabıt Katipliği İçin Hangi Sertifika Gerekli?

Zabıt Katipliği için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden MEZUN olanlar, açık veya örgün öğretim fark etmeksizin sertifikadan muaf tutulurlar. Bunların dışında, örgün olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden (transkript) veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olanlardan ayrıca bir sertifika istenmez.

Zabıt Katipliği İçin Ne Kadar Yazmak Gerekli?

Zabıt katipliği klavye sınavında adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az 90 (doksan) kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Zabıt katipliği sınavında bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Klavye hızınızı test etmek için Klavye Hız Testi sayfamızdan faydalanabilirsiniz.

Zabıt Katipliği İçin Hangi Okuldan Mezun Olmak Gerekir?

Zabıt katipliğine en az lise ve dengi mezunu olanlar başvuru yapabilir. Zabıt katipliğine başvuracak aday hangi düzey KPSS’ye girdiyse o düzeyin diploması ile başvuru yapmak durumundadır. Aday ortaöğretim/önlisans KPSS’ye girip, lisans okuyor durumdaysa, ortaöğretim/önlisans diplomaları lisans okuduğu okuldan o diplomanın fotokopisinin aslı gibidir yapılmış hali ile başvuru yapılabilir.

Zabıt Katipliği Klavye Uygulama Sınavı Nedir?

Zabıt katipliği sınavında, bakanlığın sınavdan 1 hafta önce yayınlayacağı metinler veriliyor. Zabıt katipliği uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak ve 3 dakikada en az 90 net çıkarmak kaydıyla, en fazla net çıkaran adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday mülakata girmeye hak kazanır. Zabıt katipliği için tercihe bağlı olarak sınava F veya Q klavye ile girilebilir. Zabıt katipliği klavye sınavları genel olarak imlasız yapılır ve metinler ekrandan yazdırılır.

Zabıt Katipliği İçin F Klavye Yazmak Zorunlu Mu?

Zabıt katipliği için F veya Q klavye ile yazmak uygundur, bunun haricindeki klavye türleri için başvuru yapılamaz. Zabıt katipliğine başvuru yapıldığında sizden hangi klavye türünü kullandığınızı belirtmeniz için klavye tercih beyanı belgesini doldurmanızı isteyeceklerdir. Zabıt katipliği klavye tercih beyanında belirttiğiniz F veya Q klavyeye göre uygulamalı klavye sınavında önünüze seçmiş olduğunuz klavye gelecektir. Zabıt katipliği klavye sınavına ek olarak belirtmek gerekirse  F ve Q klavye arasında sınav süreci için hiçbir fark yoktur, ayriyeten adliyede çalışırken de tercihinize göre F veya Q klavye kullanabilirsiniz.

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakatına Nasıl Çalışılır? Çalışma Notları

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Çalışma Notları özel olarak derlenmiştir. Zabıt katipliği sözlü mülakat sorularına geçmeden önce bu bilgilere vakıf olmanız sizlere avantaj sağlayacaktır. Zabıt katibinin görevleri konusunun yanı sıra diğer kalem arkadaşları ve amiri olan mübaşir ve yazı işlerinin görevlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğiniz zabıt katipliği sözlü mülakat testi hazırladık. Zabıt katipliği sözlü mülakat testine ulaşmak için Katip Online Mülakat Soruları bağlantısına tıklamanız yeterli olacaktır.

Miyopluk Zabıt Katipliği İçin Engel Mi?

Miyopluk Zabıt Katipliği için bir engel teşkil etmemektedir. Miyopluğun sorun olmadığı gibi astigmat ve hipermetrop adlı görme bozuklukları da bir engel oluşturmamaktadır. Miyop, astigmat ve hipermetrop göz hastalıklarına sahip bireyler adliyede çalışırken bu durumun önüne geçmek için rahatlıkla gözlük veya lens kullanabilirler. Zabıt katipliği için engel teşkil eden görme sorunlarının başında körlük ve şaşılık gelir.

Zabıt Katipliğinde Bölüm Şartı Var Mı?

Zabıt katipliği için herhangi bir bölüm şartı aranmamaktadır. Sadece bilgisayar veya klavye sertifikanızın olması yeterlidir. Lise veya üniversitede bilgisayar dersi alanların herhangi bir sertifikaya ihtiyacı yoktur. Ek olarak yönetmelikte geçen bazı bölümlerden mezun olanlar öncelikli aday olarak nitelendirilmektedir.  Bu bölümler aynen şöyledir: “hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokulların adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı”.

Zabıt Katibi Maaşı 2024

Zabıt katibi maaşları her yıl enflasyon oranına göre zamlanırlar ve bu değişiklik göstermektedir. Zabıt katibi maaşları kişinin hizmet süresi ve ekstra durumlara göre de değişiklik göstermektedir. Zabıt katibi maaşı 2024 yılında en düşük 30.000 TL olarak tahmin edilmektedir. Ancak zabıt katipliği maaşı enflasyon ve diğer durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com