Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar? Ağır Ceza Mahkemeleri, genellikle ciddi ve ağır ceza gerektiren suçlarla ilgili davaları işleyen mahkemelerdir.

TDK’de hukuk “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür ”şeklinde tanımlanmaktadır. Bir hukuk devleti olan ülkemizde adalet ve vicdanın sağlanmasında mahkemeler önemli yer tutar. Mahkemelerden bir tanesi de ağır ceza mahkemeleridir. Ağır Ceza Mahkemeleri genellikle diğer mahkemelerden daha yüksek yargı yetkisine sahiptir ve genellikle daha ciddi cezaları belirleyebilirler. Ancak, her ülkenin yargı sistemi farklıdır ve mahkemelerin yetki ve görevleri ülkelere özgü olarak belirlenir.  Sizlere bu yazımızda Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

Ağır Ceza Mahkemeleri, genellikle ciddi suçları ve ağır cezaları içeren davalarla ilgilenen mahkemelerdir. Bu mahkemeler, genellikle ağır cezalara tabi tutulan suçlara ilişkin davaları işler. Ağır Ceza Mahkemeleri’nin görev alanına giren davalar, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki türdeki suçlar bu mahkemelerin yargı yetkisine girer:

 1. Cinayet ve Öldürme Suçları: Cinayet, kasten adam öldürme ve benzeri ağır suçlar.
 2. Terör Suçları: Terörizmle ilgili suçlar, terör örgütü üyeliği, terör propagandası ve benzeri suçlar.
 3. Organize Suçlar: Organize suçlar, örgütlü suç örgütleri ile ilişkilendirilen suçlar.
 4. Uyuşturucu Suçları: Ağır cezaları gerektiren uyuşturucu kaçakçılığı, satışı veya imalatı ile ilgili suçlar.
 5. Cinsel Suçlar: Tecavüz, cinsel saldırı ve çocuk istismarı gibi cinsel suçlar.
 6. Devlet Güvenliğine Karşı Suçlar: Hükümete karşı işlenen ciddi suçlar, casusluk ve devlete karşı sabotaj suçları.
 7. Büyük Çaplı Ekonomik Suçlar: Büyük çaplı dolandırıcılık, kara para aklama ve ekonomik suçlar.
 8. İnsan Hakları İhlalleri: Sistematik insan hakları ihlalleriyle ilgili davalar.

Bu suçlar, genellikle ağır ceza mahkemelerinin yargı yetkisi altına giren davalar arasında yer almaktadır. Ancak, her ülkenin yargı sistemi farklıdır ve mahkemelerin yetki ve görevleri ülkelere özgü olarak belirlenir. Bu nedenle, belirli bir ülkede Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı yetkisi ve görev alanları hakkında daha spesifik bilgi için o ülkenin yasal düzenlemelerine başvurmak önemlidir.

Bunun yanı sıra diğer Ceza Mahkemesi Çeşitleri ve Görevleri hakkında bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ağır Ceza Yapısı

Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ve  üyeler bulunmaktadır. Mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplanılır. Duruşmalara mahkeme başkanı ve iki üyeden oluşan mahkeme heyetiyle birlikte  savcının da katılımı zorunludur. Ağır ceza mahkemesinde tüm kararlar müzakere yoluyla  alınmaktadır. Karara katılacak üye hakimler müzakerede görüşünü söylemektedirler  ve  mahkeme başkanı müzakereyi yöneterek oyları toplamaktadırlar  ve kararı açıklamaktadırlar.

Ağır Ceza Mahkemesi Nerede ve Nasıl Kurulur?

Ceza mahkemeleri, il merkezi ve bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak  ilçelerde de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşüyle  Adalet Bakanlığın tarafından kurulabilmektedir. Ağır ceza mahkemesinin yargılama yetkisi diğer mahkemelerden daha ağırdır. Yani, ağır ceza mahkemesi birden fazla adliye çevresinde işlenen ağır cezalık suçlara da bakabilir. Örneğin, İstanbul ili Bakırköy ilçesi ağır ceza mahkemesi yargı çevresi, Küçükçekmece ve Büyükçekmece adliyeleri çevresinde işlenen ağır cezalık suçları da kapsar.

Ağır Cezalık Suçlar Nelerdir?

Ağır ceza mahkemesi, ceza yargılamasında ceza miktarı düşünülünce en ağır suçlara bakan mahkemedir. Ağır ceza mahkemeleri, ceza dâvalarına bakan mahkemelerden en  yükseğidir. 5235 sayılı kanun madde 12 uyarınca Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ağır ceza gerektiren suçlar şöyle sıralanabilir:

 • İrtikap
 • Hileli iflas
 • Resmî belgede sahtecilik
 • Yağma suçu
 • Rüşvet suçu
 • Zimmet
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Taksirle öldürme suçu
 • Kasten öldürme suçu

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama Türk Ceza Kanunu’nun 2. Kitabının Dördüncü Kısmının 4, 5, 6 ve 7. Bölümünde belirtilen suçlar (İlgili bölümlerde 318, 319, 324, 325 ve 332. maddelerinin dışında kalan suçlar).Suçlar örnek olarak verilebilir. Bunlar : Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, Silah sağlama Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme.

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma. Uluslararası casusluk, Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen suçlara ilişkin açılmış olan davalar Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan çok hapis cezası gerektiren suçlara ilişkin dava ve işler.

 1. Cinayet ve Adam Öldürme: Cinayet, kasten adam öldürme ve bu kapsamda yer alan suçlar.
 2. Terör Suçları: Terörizmle ilgili suçlar, terör örgütü üyeliği, terör propagandası, bombalama ve saldırılar.
 3. Organize Suçlar: Örgütlü suç örgütleri ile ilişkilendirilen suçlar, mafya faaliyetleri, kara para aklama ve şantaj.
 4. Uyuşturucu Suçları: Büyük çapta uyuşturucu ticareti, imalatı ve satışına ilişkin suçlar.
 5. Cinsel Suçlar: Tecavüz, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve diğer cinsel suçlar.
 6. Devlet Güvenliğine Karşı Suçlar: Hükümete karşı işlenen ciddi suçlar, casusluk, devlete karşı sabotaj ve terörizm.
 7. Nitelikli Dolandırıcılık Suçları: Büyük çapta dolandırıcılık, yolsuzluk, kara para aklama ve benzeri ekonomik suçlar.
 8. İnsan Hakları İhlalleri: Toplumun genel güvenliğine ve bireylerin haklarına ciddi zarar veren suçlar.

Bu suçlar, genellikle ağır ceza mahkemeleri tarafından yargılanır ve ciddi cezalara tabi tutulabilir. Ancak, her ülkenin yasal düzenlemeleri farklıdır, bu nedenle ağır cezalık suçların belirlenmesi ve yargılanması ülkelere özgüdür. Bu tür suçlarla ilgili spesifik bilgileri öğrenmek için ilgili ülkenin yasal mevzuatına başvurmak önemlidir.

Ağır Ceza Mahkemesi Neleri Kapsar?

Ağır Ceza Mahkemesi Neleri Kapsar? Ağır Ceza Mahkemeleri, genellikle ağır cezalara tabi tutulan suçları işleyen davaları işleyen mahkemelerdir. Bu mahkemeler, ciddi suçları ve genellikle uzun hapis cezalarını gerektiren suçları ele alır. Ağır Ceza Mahkemeleri’nin yargı yetkisi ülkeden ülkeye değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki türde davaları kapsarlar:

 1. Cinayet ve Adam Öldürme Davaları: Kasten adam öldürme, cinayet ve bunlarla ilişkilendirilen suçlar.
 2. Terörizm Davaları: Terörizmle ilgili suçlar, terör örgütü üyeliği, terör propagandası, bombalama ve terör saldırıları.
 3. Organize Suçlar: Örgütlü suç örgütleriyle ilişkilendirilen suçlar, mafya faaliyetleri, kara para aklama, şantaj ve benzeri suçlar.
 4. Uyuşturucu Ticareti ve İmalatı Davaları: Büyük çapta uyuşturucu ticareti, imalatı ve satışına ilişkin suçlar.
 5. Cinsel Suçlar: Tecavüz, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve diğer cinsel suçlar.
 6. Devlet Güvenliğine Karşı Suçlar: Hükümete karşı işlenen ciddi suçlar, casusluk, devlete karşı sabotaj ve terörizm.
 7. Nitelikli Dolandırıcılık Suçları: Büyük çapta dolandırıcılık, yolsuzluk, kara para aklama ve benzeri ekonomik suçlar.
 8. İnsan Hakları İhlalleri: Sistematik insan hakları ihlalleriyle ilgili suçlar.

Bu tür davalar genellikle ciddi cezalar içerir ve mahkemelerin bu davaları adil bir şekilde ele alması, delilleri değerlendirmesi ve yasal süreci yönetmesi beklenir. Ancak, her ülkenin yargı sistemi farklıdır ve mahkemelerin yetki ve görevleri ülkelere özgü olarak belirlenir. Bu nedenle, belirli bir ülkede Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı yetkisi ve görev alanları hakkında daha spesifik bilgi için o ülkenin yasal düzenlemelerine başvurmak önemlidir.

Ağır Ceza Mahkemesinde Hangi Suçlar Yargılanır?

Ağır Ceza Mahkemeleri, genellikle ciddi suçları ve ağır cezalara tabi tutulan suçları işleyen davaları ele alır. Ancak, her ülkenin yargı sistemi farklıdır, bu nedenle mahkemelerin yetki ve görevleri ülkelere özgü olarak belirlenir. Neticesi sebebiyle veya işlenişi bakımından nitelikli suçlar genellikle ağır ceza mahkemelerinde ele alınır çünkü bu mahkemeler, daha ciddi cezaların verilmesi ve daha karmaşık hukuki meselelerin çözülmesi konusunda uzmanlaşmışlardır. Ancak, her ülkenin yargı sistemi farklı olduğu için, Ağır Ceza Mahkemeleri’nde yargılanan suçlar ve mahkemelerin yargı yetkisi konusunda daha spesifik bilgileri öğrenmek için ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine başvurmak önemlidir.

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar
Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar

Ağır Ceza Mahkemesinde Kimler Olur?

Ağır Ceza Mahkemesinde Kimler Olur? Ağır Ceza Mahkemeleri, genellikle ciddi suçlar ve ağır cezalara tabi tutulan suçlarla ilgilenen mahkemelerdir. Bu mahkemelerde çeşitli yargı görevlileri bulunabilir. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmalarında yer alan temel görevliler şunlar olabilir:

 1. Hakimler: Hakimler, mahkemenin başkanıdır ve duruşmanın düzenini sağlarlar. Davanın adil bir şekilde yürütülmesini ve yasalara uygunluğunu sağlarlar. Ağır Ceza Mahkemeleri genellikle üç hakimden oluşur.
 2. Savcılar: Savcılar, mahkemede kamu adına davayı takip eden ve suçlanan kişiyi mahkemeye çıkaran yetkililerdir. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde savcılar, delil sunma, tanıkları sorgulama ve suçlamaları savunma gibi görevleri yerine getirir.
 3. Avukatlar: Suçlanan kişinin savunmasını üstlenen avukatlar, mahkemede müvekkillerini temsil ederler. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde avukatlar, savunma stratejilerini geliştirir, delilleri sunar ve müvekkillerini yasal olarak temsil ederler.
 4. Jüri (Bazı Durumlarda): Bazı ülkelerde ve durumlarda, ağır ceza davalarında jüri de bulunabilir. Jüri, davayı dinler, delilleri değerlendirir ve suçlu veya suçsuz kararı verir.
 5. Bilirkişiler: Ağır Ceza Mahkemeleri’nde teknik, bilimsel veya uzmanlık gerektiren konularda bilgi sahibi olan bilirkişiler de duruşmalarda yer alabilir. Bilirkişiler, mahkemeye uzman görüşlerini sunarlar.
 6. Katip ve Mübaşir: Duruşma sırasında mahkeme başkanına yardımcı olacak katip ve mübaşir de bulunmaktadır.. Bu personeller, duruşma sırasında kayıtları yazar, belgeleri düzenler, tutanaklar alır ve mahkeme başkanına destek sağlar.

Ağır Ceza Mahkemeleri, genellikle ciddi suçları işleyen davaları işledikleri için yargı süreci karmaşık olabilir. Bu nedenle, mahkemede görev alan bu kişilerin uzmanlıkları ve deneyimleri genellikle bu tür davaların adil bir şekilde işlenmesini sağlamaya yöneliktir.

Ağır Ceza Mahkemesi Kaç Celse Sürer?

Ağır Ceza Mahkemesi Kaç Celse Sürer? Ağır Ceza Mahkemesi davalarının süresi, bir davadan diğerine büyük ölçüde değişebilir. Çeşitli faktörlere bağlı olarak, mahkeme süreci uzayabilir veya kısalabilir. Aşağıda, Ağır Ceza Mahkemesi davalarının süresini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır:

 1. Davanın Karmaşıklığı: Davanın karmaşıklığı, delil sayısı, suçun niteliği ve mahkemede çözülmesi gereken hukuki meseleler gibi faktörler süreyi etkiler. Karmaşık davalar genellikle daha uzun sürebilir.
 2. Delil Toplama ve Sunma Süreci: Delil toplama ve sunma süreci, mahkeme sürecini uzatabilir. Tarafların delil toplama, uzman görüşleri alma ve bunları mahkemeye sunma süreci zaman alabilir.
 3. Tanıkların Dinlenmesi: Tanıkların dinlenmesi, her bir tanığın ifadesini almak ve çapraz sorgu yapmak zaman alıcı olabilir.
 4. Avukatların Hazırlıkları: Tarafların avukatları arasındaki hukuki tartışmalar, savunma ve suçlamaların hazırlıkları süreci de zaman alabilir.
 5. Müzakere Süreci: Taraflar arasında anlaşmaya varma veya davanın çözümü için müzakere süreci, mahkeme sürecini etkileyebilir.
 6. Jüri Seçimi (Eğer Var İse): Jüri seçimi süreci, jürinin belirlenmesi ve mahkeme sürecine katılması zaman alıcı olabilir.

Her dava benzersizdir ve yukarıda belirtilen faktörlerin kombinasyonu davaların süresini belirler. Ayrıca, ülkeden ülkeye ve yerel düzenlemelere bağlı olarak mahkeme süreçleri de değişebilir. İlgili ülkedeki yasal düzenlemelere ve mahkeme prosedürlerine göre daha spesifik bilgi almak önemlidir.

Ağır Ceza Mahkemesi En Az Kaç Yıl Ceza Verir?

Ağır Ceza Mahkemeleri, ciddi suçlarla ilgilenen mahkemelerdir ve genellikle ağır cezaları verebilirler. Ancak, hangi suçların ağır ceza gerektirdiği ve ceza miktarları ülkeden ülkeye, hatta durumdan duruma değişebilir. Bu nedenle, genel bir “en az kaç yıl ceza verilir” sorusuna spesifik bir cevap vermek zordur.

Her suç kendi yasal çerçevesine sahiptir ve bu çerçeve, suçun türüne, ciddiyetine ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişir. Örneğin, cinayet suçları genellikle çok ağır cezalara tabi tutulurken, diğer suçlar daha hafif cezalara yol açabilir.

Ağır Ceza Mahkemeleri, yargılanan kişinin suçunu değerlendirirken mahkemenin takdir yetkisine sahiptir. Hükümetler, suçların ciddiyetini ve ceza miktarlarını belirleyen yasal düzenlemeleri belirlerler. Bu nedenle, spesifik bir suç için öngörülen en düşük ceza miktarını belirlemek için ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine başvurmak önemlidir.

Ağır Ceza Mahkemesi İlk Duruşmada Ne Olur?

Ağır Ceza Mahkemesi İlk Duruşmada Ne Olur? Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma, genellikle “soruşturma aşaması” olarak adlandırılan bir dizi hukuki işlemi içerebilir. İlk duruşma, davanın genel gidişatını belirlemek, tarafları tanıtmak, delilleri düzenlemek ve davanın ilerlemesi için temel kararları almak amacıyla yapılır. İşte bir Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada olabilecek bazı unsurlar:

 1. Tarafların Tanıtılması: Mahkemede davacı, sanık, avukatlar ve diğer taraflar kendilerini tanıtabilirler. Bu, mahkeme başkanına davaya dahil olan tarafları belirleme fırsatı sunar.
 2. Suçlamaların Okunması ve Sanığın İfade Vermesi: Sanık, kendisine yöneltilen suçlamaların mahkeme tarafından okunmasının ardından suçlamalara karşı savunma yapmak için ilk ifadesini verebilir.
 3. Delil Sunumu ve Değerlendirme: Taraflar, mahkemeye delil sunabilir ve bu delillerin uygunluğu, kabul edilebilirliği ve değeri üzerine argümanlar sunabilirler.
 4. İddia ve Savunma Stratejilerinin Belirlenmesi: Savcı ve savunma avukatları, iddia ve savunma stratejilerini belirleyebilirler. İlk duruşma, davanın genel stratejisinin şekillenmeye başladığı bir aşamadır.
 5. Mahkeme Takviminin Belirlenmesi: Taraflar, tanık ifadeleri, uzman görüşleri, duruşma tarihleri ve diğer hukuki süreçleri içeren bir mahkeme takvimini belirleyebilirler.
 6. Gelecek Duruşmaların Planlanması: Mahkeme, gelecek duruşmaların tarihlerini ve gündemini planlayabilir. Bu duruşmalarda daha ayrıntılı deliller sunulabilir ve tanıklar ifade verebilir.

Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma, genellikle mahkemenin davayı yönetme şeklini belirlemesi açısından önemlidir. Ancak, duruşmanın detayları ve sıralaması ülkeden ülkeye değişebilir, bu nedenle yerel yasal düzenlemeleri ve mahkeme prosedürlerini incelemek önemlidir.

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar? Bu mahkemeler, suçların ciddiyeti, karmaşıklığı ve genellikle uzun hapis cezalarını gerektirmesi nedeniyle öne çıkan davalarla ilgilenir. Ağır Ceza Mahkemeleri’nin yargı yetkisi ülkeden ülkeye farklılık gösterir, ancak genellikle şu tür davaları kapsar:

 • Cinayet ve Adam Öldürme Davaları:
 • Terör Suçları
 • Organize Suçlar
 • Uyuşturucu Ticareti ve İmalatı Suçları
 • Cinsel Suçlar
 • Devlet Güvenliğine Karşı Suçlar
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçları
 • İnsan Hakları İhlalleri

Bu nedenle, belirli bir ülkede Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı yetkisi ve görev alanları hakkında daha spesifik bilgi için o ülkenin yasal düzenlemelerine başvurmak önemlidir. Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar? yazımız ile ilgili olarak düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com