Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar

Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar? Asli Hukuk Mahkemesi özel hukukta yaşanan uyuşmazlıklara bakmakla yükümlü bir mahkemedir. Tek hakimlidir. Her adliyede bulunması zorunludur.

Asli Hukuk Mahkemesi özel hukuk davalarına bakan 3 farklı mahkemeden biri arasında yerini alır. Sulh Hukuk Mahkemesinin görevi dışında bulunan tüm dava ve işler Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür. Yaşanan uyuşmazlığı çözmeye yönelik görevli mahkeme olan Asli Hukuk Mahkemesi mal varlığı ve şahıs varlığına yönelik davaları üstlenir. Sizlere bu yazımızda Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar? 2024 Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız

Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar? 2024 Asliye Hukuk Mahkemeleri, genellikle mülkiyet hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku ve borçlar hukuku gibi sivil hukuk davalarına bakar. Bu mahkemeler, genellikle daha düşük mahkemeler olup, geniş bir yelpazede hukuki konularda davaları işlerler. İşte Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin genellikle bakmış olduğu davaların bazı örnekleri:

 1. Boşanma Davaları: Aile hukuku kapsamında, çiftler arasındaki boşanma davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülebilir. Boşanma, mal paylaşımı, nafaka gibi konular bu mahkemelerde ele alınabilir.
 2. Miras Davaları: Miras hukuku çerçevesinde, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar veya mirasın paylaşımıyla ilgili davalar Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülebilir.
 3. Eşya Hukuku Davaları: Mülkiyet hukuku, tapu iptali, intifa hakkı gibi konularda ortaya çıkan davalar Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde işlenebilir.
 4. Alacak Davaları: Borçlar hukuku çerçevesinde, alacak davaları, sözleşme ihlali davaları gibi borç ilişkilerinden kaynaklanan davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakabilir.
 5. Ticaret Davaları: Ticaret hukuku alanında ortaya çıkan davalar, ticari sözleşmeler, ticari alacaklar, ticaret şirketlerinin kuruluşu gibi konuları içerebilir.
 6. Aile Hukuku Davaları: Velayet davaları, evlat edinme davaları, vesayet davaları gibi aile hukuku davaları da Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülebilir.

Bu davaların yanı sıra, Asliye Hukuk Mahkemeleri, genel olarak sivil hukuk alanında ortaya çıkan birçok dava türüne bakabilir. Ancak, her ülkedeki mahkeme sistemleri farklılık gösterir, bu nedenle hangi davaların Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne ait olduğunu belirlemek için ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine başvurmak önemlidir.

Bunun yanı sıra Ağır Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar? Sorusu ile ilgili olarak detaylara aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ağır Ceza Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar? | 2024 Güncel

Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar Örnek?

Asliye Hukuk Davalarında genellikle kişinin malına ya da canına yönelik yapılan tüm müdahalelerde dava açılabilir. Bu bir kamu çalışanı olabilir, yönetim idaresinde bulunan işletme sahibi olabilir ya da tüzel bir kişilik olabilir. Yalnızca iki tarafın çekişmeli olarak sonuca varamadığı konularda ya da kişinin mal varlığının gasp edilmesi gibi durumlarda açılan bir dava türü olarak da değerlendirilemez. Soy bağından kaynaklı olarak kişinin vasiyetnamesi ya da mirasa yönelik tüm süreçler yine Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür. Asliye Hukuk Mahkemesi davaları arasında şunlar yer alır:

 1. Tapu iptal tescil davaları
 2. Haksız işgal davası
 3. Alacak davası
 4. Zilyetliğin tespiti ve korunmasına yönelik davalar
 5. Mirastan mal kaçırma davası
 6. Mirasın tenkis davası
 7. Maddi manevi tazminat davası
 8. Vasiyetname iptali

Bu davaların yanı sıra, Asliye Hukuk Mahkemeleri genel olarak sivil hukuk alanında ortaya çıkan birçok dava türüne bakabilir. Ancak, her ülkedeki mahkeme sistemleri farklılık gösterir, bu nedenle hangi davaların Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne ait olduğunu belirlemek için ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine başvurmak önemlidir.

Asliye Hukuk Mahkemesi Ne Anlama Gelir?

“Asliye Hukuk Mahkemesi” terimi, bir ülkedeki mahkeme sistemine bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir. Ancak genel olarak, “asliye” terimi, mahkemenin genel yetkileri olan, sivil ve ceza davalara bakan bir mahkemeyi ifade eder. “Hukuk” ise mahkemenin genellikle hukuki konularda, özellikle de sivil hukuk davalarında yetkili olduğunu belirtir.

Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin temel özellikleri şunlar olabilir:

 1. Genel Yetki: Asliye Hukuk Mahkemeleri, genellikle genel yetkilere sahip mahkemelerdir. Bu mahkemeler, sivil davaların yanı sıra bazı ceza davalarına da bakabilirler.
 2. Sivil Hukuk Davaları: Asliye Hukuk Mahkemeleri, mülkiyet hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku ve benzeri alanlarda ortaya çıkan sivil hukuk davalarına bakarlar.
 3. Ceza Davaları: Bazı durumlarda, Asliye Hukuk Mahkemeleri ceza davalarına da bakabilirler. Ancak genellikle ağırlıklı olarak sivil davalar üzerine odaklanırlar.
 4. İlk Derece Mahkemesi: Asliye Hukuk Mahkemeleri, bir ülkedeki mahkeme sistemlerinde genellikle ilk derece mahkemeleri olarak işlev görürler. Yani, davalar bu mahkemede başlar ve bu mahkeme tarafından çözümlenir. İstinaf mahkemeleri veya temyiz mahkemeleri gibi daha yüksek mahkemelere itiraz edilebilir.

Asliye Hukuk Mahkemesi terimi, ülkeler arasında ve hatta aynı ülkede dahi, hukuk sistemine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, bir ülkedeki belirli bir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yetki ve görevlerini anlamak için o ülkenin hukuk sistemine başvurmak önemlidir.

Asliye Hukuk Mahkemeleri Ne İş Yapar?

“Asliye Mahkemeleri” terimi, bir ülkedeki mahkeme sistemine bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir. Ancak genel olarak, Asliye Mahkemeleri, sivil ve ceza alanında genel yetkilere sahip mahkemeleri ifade eder. Bu mahkemeler, genellikle daha düşük mahkeme düzeyinde olup çeşitli davalara bakarlar.

Asliye Hukuk Mahkemesi davaları içerisinde kabul edilen tüm bu maddelerin yanı sıra kişinin memnun olmadığı isim ve soyisim değişikliği ile ilgili nüfus kayıt düzenlemeleri de yine bu mahkemede görülür.

Vakıf ve derneklere yönelik yürütülen tüm işlerde görülebilecek usulsüzlüklerde yine bu mahkemeye başvurulur. Buna örnek olarak vakıflarla ilgili her türlü dava, derneğin feshi ya da genel kurulun iptal davası gibi konularda yardım alınabilir. Her ülkenin hukuk sistemi farklıdır, bu nedenle Asliye Mahkemeleri’nin yetki ve görevleri ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Bu mahkemelerin yetki ve görevlerini anlamak için ilgili ülkenin hukuki düzenlemelerine başvurmak önemlidir.

Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar
Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar

Asliye Hukuk Mahkemesi Dava Ne Kadar Sürer?

Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde bir davanın süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında davanın karmaşıklığı, tarafların sayısı, mahkemenin iş yükü, delil toplama süreci, duruşma takvimleri ve mahkeme sürecinin adımları bulunmaktadır. Dosya durumuna göre genellikle 6 ay ile 24 ay arasında karar verilebilmektedir.

Genel olarak, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde sürdürülen bir dava şu aşamalardan geçebilir:

 1. Başvuru ve Dilekçe: Bir davayı başlatmak için başvuru yapılır ve dava dilekçesi mahkemeye sunulur.
 2. İlk İnceleme ve Davanın Kabulü: Mahkeme, dilekçeyi inceler ve davayı kabul edip etmeme kararı alır.
 3. Tarafların İddialarının İncelenmesi: Tarafların savunmaları alınır, deliller sunulur ve mahkeme taraflar arasındaki iddiaları değerlendirir.
 4. Duruşmalar: Gerekirse duruşmalar düzenlenir, tarafların ifadeleri alınır ve deliller incelenir.
 5. Karar Aşaması: Mahkeme, tarafların argümanlarını ve sunulan delilleri değerlendirerek bir karar verir.

Her aşama, davanın karmaşıklığına ve türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Basit ve açık davalar daha kısa sürede sonuçlanabilirken, karmaşık ve çok sayıda delil içeren davalar daha uzun sürebilir. Ayrıca, mahkemenin iş yükü, duruşma takvimleri ve yargı süreçleri de davaların süresini etkileyebilir.

Asliye Hukuk Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır?

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmak için belirli adımları izlemeniz gerekir. Bu adımlar, ülkenin hukuk sistemine ve yargı düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir. Hukuk Mahkemeleri kanununda belirlenen 6100 sayılı karara göre davanın değeri ya da miktarına bakılmadan mal varlığına yönelik tüm davalardan Asliye Hukuk Mahkemesi sorumludur. Bunun yanı sıra şahıs varlığına yönelik tüm davalardan görevli mahkeme olarak da kabul edilir. Ancak genel olarak, bir Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açma süreci şu adımları içerebilir:

 1. Dava Konusunu Belirleyin: Dava açmadan önce, konuyla ilgili olarak hangi türde bir dava açmak istediğinizi belirlemeniz önemlidir. Örneğin, boşanma davası, tazminat davası, mal paylaşımı davası gibi.
 2. Hukuki Yardım Alın (Opsiyonel): Dava açma süreci karmaşık olabilir. Hukuki destek almak için bir avukat tutmak isteyebilirsiniz. Avukat, size dava süreci konusunda rehberlik edebilir ve hukuki temsil sağlayabilir.
 3. Dilekçe Hazırlayın: Dava açmak için mahkemeye sunmanız gereken temel belge “dilekçe”dir. Dilekçe, davayı ayrıntılı bir şekilde açıklar ve taleplerinizi içerir. Dilekçeyi mahkeme tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlamalısınız.
 4. Gereken Belgeleri Toplayın: Dava açmak için mahkemeye sunmanız gereken belgeler arasında kimlik belgesi, evlilik cüzdanı, sözleşmeler, delil niteliği taşıyan belgeler vb. olabilir. Dava konusuna bağlı olarak gereken belgeler değişebilir.
 5. Dava Ücretini Ödeyin (Var ise): Bazı ülkelerde dava açmak için bir ücret ödenmesi gerekebilir. Mahkemeye ödeme yapma koşulları ve miktarları, ülkenin yasal düzenlemelerine bağlı olarak değişir.
 6. Mahkemeye Başvurun: Hazırladığınız dilekçe ve diğer belgelerle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunmalısınız. Başvurunuz mahkeme tarafından incelenecek ve dava süreci başlayacaktır

Asliye Hukuk mahkemelerinde dava sürecinin işleyişi özel hukuka yönelik yazılı yargılama süreci ile desteklenir. ilk derece yargılamaları kullandıktan sonra Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bir karar verilir. Burada sürecin düzenli bir şekilde işleyebilmesi için belirli aşamalar sunulur. Bu aşamalar kendi içinde 5 farklı gruba ayrılır.

Öncelikle yetkili ve görevli olan Asliye Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile dava açılır. Ardından ön inceleme süreci başlatılır. Burada davanın şartları konuşulur ve ilk itirazlar detaylı incelenir. Bir sonraki aşamada tahkikat aşamasına geçilir ve bu süreç en yoğun aşamadır. Taraflar dilekçeleri ve ileri sürdükleri iddiaların doğru olup olmadığını burada tartışır ve araştırma yapılır. Sözlü yargılama aşamasına geçildiği anda araştırma süreci artık sona ermiştir ve tarafların son sözleri alınır. Son aşamada hüküm verilir. Yargılamanın son aşamasında uyuşmazlık sonuca bağlanır.

Asliye Hukuk Mahkemesine Gitmezsem Ne Olur?

Asliye Hukuk Mahkemesine Gitmezsem Ne Olur? Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gitmemenin sonuçları, genellikle davanın niteliğine ve mahkeme sürecine bağlıdır. Gitmemeniz halinde davanın kaybedilmesi, karşı tarafın taleplerinin onaylanması gibi bazı olumsuz hususlarla karşılaşmanız mümkündür.  Ancak genel olarak, mahkemeye gitmemenin bazı olumsuz sonuçları olabilir:

 1. Davanızın Kaybedilmesi: Mahkemeye gitmemek, davanızın mahkeme kararı ile sonuçlanmasına yol açabilir. Eğer davanız varsa ve mahkemeye gitmezseniz, karşı tarafın lehinize bir karar alması muhtemeldir.
 2. Karşı Tarafın Taleplerinin Onaylanması: Eğer davalı taraf sizseniz ve mahkemeye gitmezseniz, davacının talepleri mahkeme tarafından onaylanabilir. Bu, örneğin, bir tazminat ödemesini içerebilir.
 3. Hak Kaybı: Mahkemeye gitmemek, size verilen hakların veya iddia ettiğiniz taleplerin kaybedilmesine neden olabilir. Mahkeme, tarafların iddialarını değerlendirir ve hukuki haklarına göre karar verir.
 4. Ceza veya Hukuki Sonuçlar: Bazı durumlarda, mahkeme çağrısına uymamak veya mahkemeye gitmemek, yargısal süreçte cezai sonuçlara neden olabilir. Örneğin, mahkeme çağrısına uymamak, mahkeme tarafından hapis veya para cezasına çarptırılmanıza neden olabilir.
 5. Davanın Usulden Reddi: Mahkeme, tarafların usul kurallarına uymaması durumunda davanın usulden reddine karar verebilir. Bu, mahkemeye gerekli belgeleri veya bilgileri sunmamanız durumunda olabilir.

Her durumda, mahkeme çağrısına uymamak veya mahkemeye gitmemek ciddi sonuçlara yol açabilir. Eğer mahkeme ile ilgili bir durum söz konusuysa ve gitmekte tereddüt ediyorsanız, bir hukuk profesyoneli ile konuşmanız önemlidir. Avukatınız, size en iyi şekilde rehberlik ederek durumunuzu daha iyi anlamanıza ve uygun adımları atmanıza yardımcı olabilir.

Asliye Hukuk Mahkemesi Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

Asliye Hukuk Mahkemesi Kararına İtiraz Nereye Yapılır? Asliye Hukuk Mahkemesi kararına itiraz genellikle Türk hukuk sistemi için açıklanmaktadır. Türkiye’de Asliye Hukuk Mahkemesi kararına karşı yapılan itirazlar için genel olarak iki ana yol bulunmaktadır: “Temyiz Yolu” ve “İstinaf Yolu”. Hangi yolun izleneceği, mahkemenin düzeyine ve davaya bağlı olarak değişebilir.

 1. Temyiz Yolu:
  • Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karara karşı temyiz yoluna başvurmak, kararın bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi’nce değerlendirilmesini sağlar.
  • Temyiz başvurusu, Yargıtay’a yapılır. Yargıtay, mahkeme kararlarını hukuka uygunluk açısından denetler.
 1. İstinaf Yolu:
  • 2016 yılında yürürlüğe giren Türk yargı reformu çerçevesinde, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin kararlarına karşı başvurulabilecek bir diğer yol “İstinaf” yolu olmuştur.
  • İstinaf başvurusu, kararın verildiği Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Hukuk Dairesi’ne yapılır. Bu aşama, temyiz yoluna göre daha yeni bir uygulamadır.

Bu itiraz yollarına başvurmak için belirli süre sınırları vardır. İtiraz hakkınızı kullanmak istiyorsanız, mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde (genellikle 15 gün) itiraz başvurusu yapmanız gerekmektedir. Bu süreyi kaçırmamanız önemlidir, çünkü belirli bir süre içinde başvuru yapılmazsa itiraz hakkınız kaybolabilir.

Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar? HMK kanunlarına ters bir hüküm beyan edilmedikçe tüm dava ve işlere bakmakla mükelleftir. Özel mahkemenin kurulmadığı tüm adliyelerde genel mahkeme kabulünde Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel Mahkeme sıfatı ile yargılama yapabilir. Trafik kazası yaşayan bir kişinin sigorta şirketine yönelik açacağı dava Asliye Ticaret mahkemesinde görülür. Ancak araç sürücüsüne yönelik açılacak dava ise Asliye Hukuk mahkemesinde görülür. Bu yönüyle birbirinden ayrılmakla beraber davaların sonuçları birbirini etkileyebilir.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com