Adli Yargı Nedir?

Adli Yargı Nedir? en genel tanımı ile kişiler arası veya ceza davalarının görüldüğü yargı çeşididir.

Yargı çeşitlerinin farklı olması sebebiyle kollara ayrılan hukuk dallarından adli yargı, ceza davalarına bakar ve kişiler arası sorunları çözmeyi hedefler. Adli yargı, bazı karmaşık veya çözümlenmesi güç durumlarda konu, en üst merci olan Yargıtay’a taşınabilmektedir. Adli Yargı, hukuki normların uygulanması ve yasal düzenlemelere uyulmasıyla ilgilenen hukuk dalıdır. Adli yargı, mahkemelerin, savcılıkların ve ilgili hukuki kurumların faaliyetlerini içerir. Bu yargı alanı, suçlu bulunanları cezalandırmak, hukuki anlaşmazlıkları çözmek ve yasaların uygulanmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Sizlere bu yazımızda Adli Yargı Nedir? 2024 Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız

Adli Yargı Nedir?

Adli Yargı Nedir? Adli yargı, hukuki normların uygulanması, yasal düzenin korunması ve hukuki anlaşmazlıkların çözümü ile ilgilenen hukuk dalını ifade eder. Adli yargı, genellikle mahkemelerin, savcılıkların ve diğer ilgili hukuki kurumların faaliyetlerini içerir. Aşağıda adli yargının temel bileşenleri ve işlevleri hakkında genel bir bilgi bulabilirsiniz:

 1. Mahkemeler: Mahkemeler, hukuki davaları değerlendiren ve yargı yetkisine sahip olan kurumlardır. Adli yargı içinde farklı mahkeme türleri bulunur, örneğin, ceza mahkemeleri, medeni mahkemeler ve idari mahkemeler gibi.
 2. Savcılıklar: Savcılıklar, suç işlenen durumlarda soruşturma yürüten ve kamu davası açan hukuk profesyonelleridir. Savcılar, mahkemelerde kamu davasını temsil ederler.
 3. Hakimler: Hakimler, mahkemelerdeki davaları yöneten ve hukuki kararları veren yetkililerdir. Hakimler, delilleri değerlendirir ve hukuki normlara uygun kararlar almaya çalışırlar.
 4. Avukatlar: Avukatlar, hukuki temsil sağlayan ve müvekkillerini mahkemelerde savunan profesyonellerdir. Davalara katılan tarafları temsil eder ve hukuki süreçte rehberlik yaparlar.
 5. Ceza Muhakeme Hukuku: Suç işlenen durumlarda yürütülen hukuki süreci düzenleyen hukuk dalıdır. Ceza muhakeme hukuku, suçluların yargılanması, mahkemede temsil edilmesi ve cezalandırılması süreçlerini içerir.

Adli yargı Nedir? Adli Yargı sistemi, hukuki normların korunması, toplum düzeninin sağlanması ve bireyler arasındaki hukuki anlaşmazlıkların çözülmesini amaçlar. Her ülkenin adli yargı sistemi kendi yasal düzenlemelerine ve yargı pratiklerine göre farklılık gösterir.

Adli Yargı Nedir? Sorusunun yanı sıra Asliye Hukuk Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar? Sorusuna ilişkin detaylara bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Asliye Hukuk Mahkemesi Hangi Davalara Bakar? | 2024 Güncel

Adli Yargı Kısaca Nedir?

Adli Yargı Kısaca Nedir? Adli yargı, hukuki normların uygulanması, yasal düzenin korunması ve hukuki anlaşmazlıkların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır. Bu yargı sistemi, mahkemelerin, savcılıkların ve diğer hukuki kurumların faaliyetlerini içerir. Adli yargı, suç işleyenleri cezalandırmak, hukuki davaları çözmek ve yasaların adil bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Bu sistem, toplum içinde hukuki düzenin korunmasını ve bireyler arasındaki hukuki ilişkilerin düzenlenmesini hedefler.

Adli Yargı Görevleri Nedir?

En geniş kapsamlı yargı kolu adli yargıdır. Adli yargının kapsam alanı çok geniş olduğundan dolayı konularına veya alanlarına göre kendi içerisinde ilk derece mahkemeleri, ikinci derece mahkemeleri ve en üst mercii olan Yargıtay olmak üzere üç kola ayrılmıştır. Bir diğer tanım ile de adli yargı hukuk ve ceza mahkemeleri olarak geçmektedir. Hukuksuzlukları yoluna koyar ve gerektiğinde ceza verir. Yargıtay ise yüksek mahkemelerden birisidir. Diğer yüksek mahkemeler ise:

 • Yargıtay
 • Danıştay
 • Anayasa Mahkemesi
 • Uyuşmazlık Mahkemesi

Yüksek mahkemelerdendir.

Adli Yargı Hangi Davalara Bakar?

Adli Yargı Hangi Davalara Bakar? Adli yargı, genellikle suç işlediği iddia edilen kişilerin yargılandığı ceza davalarına ve hukuki anlaşmazlıkların çözümüne odaklanır. İşte adli yargının genellikle ele aldığı başlıca dava türleri:

 1. Ceza Davaları: Suç işlendiği iddia edilen kişilerin yargılandığı davalar adli yargı kapsamına girer. Bu davalar, hırsızlık, cinayet, gasp, dolandırıcılık gibi suçlarla ilgili olabilir.
 2. Hukuk Davaları: Hukuki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik davalar adli yargının ilgi alanına girer. Bu davalar, miras davaları, boşanma davaları, mülkiyet anlaşmazlıkları gibi hukuki konuları içerebilir.
 3. İdari Davalar: Bireylerin devletle ilgili anlaşmazlıkları adli yargıda ele alınabilir. İdari davalar, kamu kurumlarına karşı açılan davalardan, vergi davalarına kadar çeşitli konuları içerebilir.
 4. Ceza Muhakeme Davaları: Hukukun ihlali durumunda suçluların yargılanmasını sağlayan davalar adli yargıya aittir. Bu davalar, suçlu bulunan kişilere uygulanacak cezaları belirler.

Adli yargı, genellikle suçlarla ilgili davaların yanı sıra medeni hukuk ve idari hukuk alanındaki davalara da bakar. Ancak, ülkeden ülkeye ve yargı sisteminden yargı sistemine değişebilecek özel durumlar ve düzenlemeler bulunabilir.

Adli Yargı Kaça Ayrılır?

Adli Yargı Kaça Ayrılır? Adli yargı genellikle üç ana kategoriye ayrılır:

 1. Ceza Yargısı: Ceza yargısı, suç işleyen kişilerin yargılandığı davaları kapsar. Bu tür davalar, hırsızlık, cinayet, gasp, dolandırıcılık gibi suçlarla ilgili olabilir. Mahkemeler, suçlu bulunanları cezalandırmak için ceza davalarını yönetir.
 2. Hukuk Yargısı: Hukuk yargısı, bireyler veya kuruluşlar arasındaki hukuki anlaşmazlıkları çözen davaları içerir. Boşanma davaları, miras davaları, mülkiyet anlaşmazlıkları gibi hukuki konular bu kategoriye girer. Bu davalarda genellikle tarafların hakları, sorumlulukları ve anlaşmazlıkların çözümü ele alınır.
 3. İdari Yargı: İdari yargı, bireylerin devletle ilgili anlaşmazlıklarını ele alır. Kamu kurumlarına karşı açılan davalar, vergi davaları ve diğer idari konular bu kategoriye girer. Bu tür davalar genellikle bireylerin veya kuruluşların devlet kararlarına veya eylemlerine karşı çıkmasını içerir.

Her bir kategori, farklı yasal prensiplere ve prosedürlere tabidir. Ancak, yargı sistemleri ve mahkeme organizasyonları ülkeden ülkeye değişebilir, bu nedenle bazı ülkelerde farklı alt dallar veya özel mahkemeler de bulunabilir.

Adli Yargı Nedir?
Adli Yargı Nedir?

Adli ve İdari Yargının Farkı Nedir?

Adli yargı ve idari yargı, farklı hukuki konulara odaklanan iki temel yargı alanını ifade eder. İşte adli ve idari yargının temel farkları:

Konu Alanları:

  • Adli Yargı: Adli yargı, suç işleyen kişilerin cezalandırılması ve bireyler arasındaki hukuki anlaşmazlıkların çözümü ile ilgilenir. Ceza davaları, hukuk davaları ve ceza muhakeme davaları adli yargının konu alanına girer.
  • İdari Yargı: İdari yargı, genellikle bireylerin devletle ilgili anlaşmazlıklarını ele alır. Kamu kurumlarına karşı açılan davalar, vergi davaları, idari kararların yargılanması gibi konular idari yargının kapsamına girer.

Yargı Yetkisi:

  • Adli Yargı: Adli yargı, genellikle suç işleyenleri cezalandırmak ve hukuki anlaşmazlıkları çözmekle ilgilenir. Suçlu bulunanlara ceza verme yetkisi adli yargıya aittir.
  • İdari Yargı: İdari yargı, genellikle devletin idari eylemleri veya kararlarıyla ilgili uyuşmazlıkları çözer. Bu alanda mahkemeler, kamu kurumlarının kararlarını denetleme yetkisine sahiptir.

Hukuki İlkeler ve Normlar:

  • Adli Yargı Nedir?: Adli yargı, genellikle ceza hukuku, medeni hukuk ve ceza muhakeme hukuku gibi genel hukuki prensiplere dayanır.
  • İdari Yargı Nedir?: İdari yargı, genellikle idare hukuku ve kamusal düzenlemelere odaklanır. Bu alanda mahkemeler, devletin idari eylemlerini değerlendirir.

Her iki yargı alanı da farklı hukuki prensiplere ve prosedürlere tabidir ve genellikle ayrı mahkemeler tarafından yönetilir. İki yargı alanı arasındaki bu farklar, hukuki sorunların türüne ve mahkemelerin işlevine bağlı olarak ortaya çıkar.

Adli Yargı Ceza Mahkemeleri Nelerdir?

Adli Yargı Ceza Mahkemeleri Nelerdir? Adli yargı kapsamında faaliyet gösteren ceza mahkemeleri, suç işleyen kişilerin yargılandığı ve cezalandırıldığı mahkemelerdir. Bu mahkemeler, çeşitli ceza davalarını işleyerek suçlu bulunanları cezalandırma yetkisine sahiptir. Adli Yargı Nedir? Sorusunun cevabını genellikle hukuk ve ceza mahkemeleri oluşturmaktadır. Aşağıda, adli yargı içinde yer alan bazı ceza mahkemelerinin türleri bulunmaktadır:

 1. Asliye Ceza Mahkemeleri: Genellikle orta düzeydeki cezai suçları ele alır. Hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlar bu mahkemelerde görülebilir.
 2. Ağır Ceza Mahkemeleri: Ciddi suçlar ve ağır cezalar gerektiren davaları işler. Cinayet, terör suçları, ağır uyuşturucu suçları gibi durumlar ağır ceza mahkemelerinde görülebilir.
 3. Çocuk Ceza Mahkemeleri: 18 yaşın altındaki suçlu gençleri yargılar. Çocukların suç işledikleri durumlarda bu mahkemeler devreye girebilir.
 4. İnfaz Mahkemeleri: Ceza infaz süreci ile ilgili davaları ele alır. Mahkûmların cezalarının infazı, şartlı tahliye ve benzeri konular bu mahkemelerde görülebilir.
 5. Temyiz Mahkemeleri: Diğer ceza mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan temyiz başvurularını değerlendirir. Yüksek yargı organlarında bulunabilirler.
 6. Deniz Ceza Mahkemeleri: Denizle ilgili suçları ele alır. Özellikle deniz ticareti ve gemi güvenliği konularında görev yaparlar.

Bu mahkemeler, ülkeden ülkeye ve yargı sisteminden yargı sistemine değişiklik gösterebilir. Her mahkeme türü belirli türdeki ceza davalarına odaklanır ve belirli bir yargı yetkisiyle donatılmıştır.

Adli Yargı Savcısı Ne İş Yapar?

Adli Yargı Savcısı Ne İş Yapar? Adli yargı savcıları, suç işlediği iddia edilen kişilerle ilgili olarak soruşturma ve dava süreçlerini yürüten, mahkemelerde kamu davasını temsil eden hukuk profesyonelleridir. İşte adli yargı savcılarının temel görevleri:

Soruşturma Yürütmek:

  • Suç işlendiği iddia edilen durumlarda savcılar, olayları araştırır ve delilleri toplar.
  • Şüphelilerle ifadeler yapar ve tanıkları dinler.
  • Polis veya diğer soruşturma birimleriyle işbirliği yaparak suçun aydınlatılması için çalışır.

Kovuşturma Başlatmak:

  • Soruşturma sonucunda yeterli delil bulunduğunda, savcılar kamu davası açma yetkisine sahiptir.
  • Kovuşturma sürecini başlatarak suçlu olan kişileri mahkemeye çıkarmaya çalışırlar.

Duruşmalarda Temsil:

  • Savcılar, mahkemede kamu davasını temsil ederler. Suçlamaları, delilleri ve mahkemeye sunulan bilgileri mahkemeye aktarırlar.
  • Savcı, suçlu olduğunu düşündüğü kişiyi savunur ve mahkemeden adil bir karar alınmasını sağlamaya çalışır.

Cezalandırma Talebi:

  • Mahkemede suçlu bulunan kişiler için ceza talebinde bulunurlar. Suçun türüne ve ciddiyetine bağlı olarak ceza talepleri değişebilir.

Ankesörlük Yapmak:

  • Mahkemenin verdiği kararlara itiraz durumunda savcılar, temyiz mahkemelerinde (yüksek mahkemelerde) kamu davasını temsil ederler.

Savcılar, adli süreç boyunca tarafsızlık, adalet ve yasaların doğru bir şekilde uygulanması ilkelerine bağlı kalarak görevlerini yerine getirirler. Savcılar, hukuki bilgi, yetenek ve etik standartlara uygun bir şekilde davaları yönetirler. Adli Yargı Nedir? Sorusu sürecinde savcıların büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Yargıtay’ın Görevleri Nelerdir?

Yargıtay, adli yargı karar organlarının en üstünde bulunan en yetkili merciidir. Zaman zaman çeşitli çözülemeyen durumlarda veya gelen itirazlarda tekrar dosyanın açılması ile temyiz incelemesine gidilmesi gereken durumlarda ilk derece mahkemeleri ve ikinci derece mahkemelerinin çözüm getiremediği zamanlarda konu Yargıtay’a taşınır. Yargıtay da temyiz incelemesi yaparak davayı karara vardırır. Bu karara vardırma zaman zaman cezayı onama, beraat ettirme veya kararı bozma gibi durumlar olabilir. Yargıtay’ın kararına gerektiğinde itiraz da edilebilir.

Adli Yargı Sınavına Kimler Girer?

Adli Yargı Nedir? Adli Yargı Sınavına Kimler Girer? Adli yargı sınavlarına genellikle hukuk alanında kariyer yapmak isteyen ve adli yargı sisteminde görev almak isteyen kişiler katılır. Bu sınavlara girmek isteyen adaylar genellikle aşağıdaki profillere sahip olabilir:

 1. Hukuk Fakültesi Mezunları: Genellikle adli yargı sınavlarına girebilmek için hukuk fakültesinden mezun olmuş olmak gereklidir. Hukuk eğitimi almış bireyler, savcı veya hakim olma amacıyla sınavlara katılabilirler.
 2. Stajyer Avukatlar: Bazı ülkelerde stajyer avukatlar, hukuk stajlarını tamamladıktan sonra adli yargı sınavlarına girebilirler. Bu sınavlardan başarılı olanlar savcı veya hakim olarak atanabilirler.
 3. Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunları: Bazı ülkelerde adalet meslek yüksekokulu mezunları da adli yargı sınavlarına girebilirler. Ancak, bu durum ülkeye ve yargı sistemine bağlı olarak değişebilir.
 4. Yargı İçi Mesleki Yükselme Sınavlarına Katılanlar: Adalet Bakanlığı veya ilgili yargı kurumları, mevcut personelin içerisinden yargı kademelerinde yükselmek isteyen kişilere yönelik sınavlar düzenleyebilir.

Her ülkenin adli yargı sınavlarına ilişkin şartları ve süreçleri farklı olabilir. Genellikle bu sınavlar, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur. Sınavların amacı, adli yargı sisteminde görev alacak nitelikli ve yetkin kişilerin seçilmesini sağlamaktır. Bu konuda bilgi almak için adli yargı sınavlarını düzenleyen ülkenin veya bölgenin resmi kurumlarına başvurmak önemlidir.

Adli Yargı Mahkemeleri 

Adli Yargı Nedir? Adli yargı mahkemeleri hukukun en geniş alanlarından birisidir. Kişiler arası davaların çokluğu, çeşitli hukuksuzlukların olması bu alanı daha da karmaşık hale getirmektedir. Dolayısıyla kendi içerisinde alanlara ayrılmasını zorunlu kılmıştır. Bu da çeşitli kollara ayrılmasını gerektirdiği gibi kolay incelenmesine olanak tanır. Ve her bir alan içerisinde kendi profesyonelleri çalışmaktadır. Adli yargı kendi içerisinde ilk derece mahkemeleri, ikinci derece mahkemeleri ve Yargıtay olmak üzere 3’e ayrıldığı gibi kolları arasında özel mahkemeler de bulunmaktadır. Bu özel mahkemelerin kapsamına girenler ise İcra Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Kadastro Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri örnek olarak gösterilebilir. Sizlerde Adli Yargı Nedir? Sorusu ile ilgili olarak düşüncelerinizi ve merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com