YSK Katibi Nedir YSK Katibi Nasıl Olunur

YSK Katibi Nedir? YSK Katibi Nasıl Olunur? Sorusu yapılan alımlar ile birlikte oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır

YSK katipliği tam olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bağlı çalışan zabıt katiplerinden oluşmaktadır. YSK katipliği genel seçimlerde, yerel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve referandumlarda seçim kurullarına bağlı olarak görev alırlar. YSK katibi olabilmek için alım ilanı yayınlandıktan sonra ilgili birim üzerinden başvuru yapılır. YSK katipliğine başvuru yapabilmek için çeşitli şartları taşımanız gerekmektedir. YSK katipliği için tüm süreçleri başarılı bir şekilde geçen adayların ataması sağlanır. Sizlere bu yazımızda YSK Katibi Nedir? YSK Katibi Nasıl Olunur? Sorularını cevaplandırmaya çalışacağız.

YSK Katibi Nedir? YSK Katibi Nasıl Olunur?

YSK katibi Adalet Bakanlığına bağlı olarak görevlerini yerine getiren personellerdir. Her yıl KPSS sınav puanı ile birlikte YSK katip alım ilanı neticesinde belirli sayıda atanmaktadırlar. YSK katibi olabilmek için bazı ön şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Başlıklar halinde öncelikle YSK katipliği ile ilgili olarak mesleki bilgiler, sonrasında alım süreci ile alakalı merak edilenler ve son olarak sıkça sorulan sorulara ilişkin olarak sizlere başlıklar halinde bilgi vermeye çalışacağız.

YSK Katibi Nedir?

YSK katipliği tam olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bağlı çalışan zabıt kâtipliğidir.  Genel seçimlerde, yerel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve referandumlarda görev alırlar. Bu seçimlerin dışında odaların ve partilerin il, ilçe kongrelerinde yer alır. Seçim başkanı uygun görürse gerektiği durumlarda adliyelerde de çalıştırılabilir. Bu durum kanunen uygundur. Adliyelerde çalıştırılmak için görevlendirilen YSK katipleri genelde kalemlerde görev alır fakat istenildiği takdirde duruşmaya da çıkartılabilir.

YSK Katipleri Nerede Çalışırlar?

YSK zabıt katipleri il ve ilçe seçim müdürlüklerinde görev yapmaktadırlar. Fakat her ne kadar çalışma yerleri il ve ilçe seçim müdürlükleri olarak geçse de gerektiği durumlarda ve seçim başkanının uygun gördüğü takdirde adliyelerde görev alabilirler.  Bu durum kanunlara aykırı bir durum değildir. Adliyelerde görevlendirilen YSK zabıt katipleri genelde kalemlerde çalışırlar. Fakat duruşmalara çıkmaları için de hiçbir engel bulunmadığı için uygun görüldüğünde duruşmalarda da görev alabilirler.

YSK Katibi Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

YSK katipleri seçimlerde görev alırlar. Bu seçimlere örnek olarak başlıca cumhurbaşkanlığı seçimleri, yerel seçimler, genel seçimler ve referandumlar örnek olarak verilebilir. Seçim olmadığı zamanlarda il ve ilçe kongrelerinde görev alabilirler. Veya seçim başkanı tarafından uygun görülürse adliyede zabıt katibi olarak çalışabilirler. Bunda kanunen hiçbir sakınca yoktur.  Normal adliye zabıt katipleri gibi duruşmalara çıkabilir veya kalem işlerini yapabilirler.

YSK Katibi Nedir YSK Katibi Nasıl Olunur
YSK Katibi Nedir YSK Katibi Nasıl Olunur

YSK Katibi Nasıl Olunur?

YSK Katibi Nasıl Olunur? Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bağlı çalışan zabıt katipleri için öncelikli aşama KPSS puanıdır. Açıklanan YSK alım ilanı ile birlikte başvurular 23 Ekim ila 31 Ekim arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır. Başvurular tamamen elektronik ortamda olup buna ilişkin olarak KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaylardan başlanarak başvuru kabul edilir. Alım sayısı göz önünde bulundurularak 5 katı kadar aday sözlü mülakata çağrılır.

YSK Katipliğinde Atama Nasıl Olur?

YSK Katipliği alım ilanı yayınlandıktan sonra Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapılır. YSK katipliğine başvuru yapabilmek için çeşitli şartlar bulunmakta olup bu şartların tümü alım ilanında net şekilde belirtilmektedir. YSK Katipliğine başvurusu kabul edilen adaylar sözlü mülakata çağrılır. YSK katipliği sözlü mülakatı da başarılı şekilde geçen adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamasından geçer ve tüm bu süreçleri başarılı bir şekilde geçen adayların ataması sağlanır.

YSK Katipliği İçin Kaç Puan Gerekir?

YSK Zabıt Katipliği ülke geneli için az personel alımı yaptığı için yüksek KPSS puanı gerektirir. Başvuru için gereken minimum KPSS puanı 70 puan olmasına rağmen başvuruların kabul edilmesi için genellikle en az 80 KPSS puanı gerektiği bariz bir gerçektir. Sözlü mülakata alım sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar KPSS puanına göre sıralanıp en üstten başlanarak seçilecektir. Örneğin 1 kişilik alım yapılan bir yere başvurular arasından en yüksek ilk 5 KPSS puanına sahip kişiler sözlü mülakata çağrılacaktır.

YSK Katipliği Şartları Nelerdir?

YSK zabıt katipliği için şartlar düz memurluk şartlarıdır. Adliye zabıt katipleri gibi herhangi bir bilgisayar ya da klavye sertifikası istenmez başlıca şartlar mevzuatta aynen şu şekilde yazmaktadır:

  • Türk vatandaşı olmak
  • İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 Sayılı Kanun’un 40. maddesindeki yaş şartını taşımak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak
  • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

YSK Katipliği Başvuruları Ne Zaman?

YSK zabıt katipliği alımı istisna bir durum olmadıkça her sene bir defa yapılır.  Son 2 yıl için örnek vermek gerekirse 2022 yılında 25 Ağustos tarihinde, 2023 yılında ise 17 Ekim tarihinde alım ilanı yayımlanmıştır. Başvuruların hangi tarihte Kariyer Kapısı üzerinden yapılması gerektiği ise alım ilanı içerisinde belirtilir.  2022 yılında başvurular 31 Ağustos ila 9 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılmıştır. 2023 yılında ise 23 Ekim ila 31 Ekim arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağı bilgisi verilmiştir.

YSK Katipliği Başvuruları Nereden ve Nasıl Yapılır?

YSK zabıt katipliği başvuruları ilan yayımlandıktan sonra başvuru tarihleri arasında Kariyer Kapısı’ndan yapılır. Başvurular tamamen elektronik ortamda yapılır herhangi fiziksel bir belge hazırlamak gerekmez. Başvuru tarihleri arasında sisteme girip gerekli bilgileri doldurup başvuruyu tamamlamanız yeterli olacaktır. Başvurunuzun değerlendirmeye alınması için başvuru durumunda “Başvuru alındı” yazısının görülmesi gerekmektedir.  Başvuruların kabul edilmesi ise KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaylardan başlanarak kabul edilir. Alım sayısının 5 katı kadar adayın başvurusu kabul edilir

YSK Katipliği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

YSK zabıt katipliği için başvuru yaparken sizden fiziksel bir evrak istenmeyecektir. Başvurular tamamen elektronik ortamda yapılmaktadır. Sözlü mülakata gittiğinizde ise sizden istenen evraklar fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile iki adet nüfus cüzdanı fotokopisidir. YSK zabıt katipliği sınavını kazananlardan ise istenen belgeler sonuç ekranınızda belirtilecektir. Sizden istedikleri belgeleri teslim etmeniz için genellikle 15 gün süre verilir. Belgelerini gereken süre içerisinde teslim etmeyen adayların sınavları başarısız sayılacaktır.

YSK Katibi Nedir YSK Katibi Nasıl Olunur
YSK Katibi Nedir YSK Katibi Nasıl Olunur

YSK Katipliği Sıkça Sorulan Sorular

YSK Katipliği sürecinde adayların sıkça sormuş olduğu soruları sizler için derledik. YSK Katipliği sürecinde bu soruların genellikle KPSS, puanı, başvuru sırasında merak edilenler, klavye ve sözlü mülakata ilişkin olduğunu görmekteyiz. Başlıklar halinde sizlere YSK katipliği ile ilgili kısa ve öz bilgiler sunmaya çalıştık.

YSK Katipliği İçin Yaş Kaç Olmalı?

YSK katipliği yaş sınırı ile ilgili olarak KPSS’ye girdiğiniz yılın Ocak ayı itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanlar başvuru yapabilir. YSK katipliği için KPSS puanının geçerli olduğu 2 yıl boyunca yaşınız kaç olursa olsun tüm ilanlara başvuru yapabilir.

YSK Katipliği KPSS Puanı Kaç Olmalı?

YSK katipliğine başvuru alt sınırı tüm öğrenim düzeyleri için KPPS alt puan sınırı 70’tir ve hepsi aynı sıralamaya tabi tutulur. Geçmiş dönemler değerlendirildiğinde YSK katipliği için puan sıralamasının 80 ve üzeri olduğunu görmekteyiz. Ancak puan sıralamasının yapılacak alım sayısı ve başvuru sayısı ile doğrudan alakalı olduğu hususu da göz önünde bulundurulmalıdır.

YSK Katipliği İçin Hangi Okuldan Mezun Olmak Gerekir?

YSK katipliğine en az lise ve dengi mezunu olanlar başvuru yapabilir. YSK katipliğine başvuracak aday hangi düzey KPSS’ye girdiyse o düzeyin diploması ile başvuru yapmak durumundadır. YSK Katipliği için aday ortaöğretim/önlisans KPSS’ye girip, lisans okuyor durumdaysa, ortaöğretim/önlisans diplomaları lisans okuduğu okuldan o diplomanın fotokopisinin aslı gibidir yapılmış hali ile başvuru yapılabilir.

YSK Katipliği İçin Kaç Yazmak Gerekir?

YSK zabıt katipliği için herhangi bir uygulamalı klavye sınavı olmadığı için böyle bir durum söz konusu değildir. Adaylar KPSS puanlarını kullandıktan sonra herhangi bir uygulamalı klavye sınavına tabi tutulmadan doğrudan sözlü mülakat aşamasına geçmektedir. Ayrıca başvuru yapabilmek için diğer katipliklerde istenen klavye veya bilgisayar sertifikalarına gereksinim duyulmamaktadır. Özetle baktığımızda normal bir büro personeli alımından tek farkı sözlü mülakat aşamasıdır.

YSK Katipliği İçin F Klavye Zorunlu Mudur?

YSK zabıt katipleri iş yerlerinde istedikleri klavyeleri kullanabilirler. Bu durum için herhangi bir kısıtlama yoktur. Genelde çalıştıkları yerlerde F ve Q klavye türleri bulunur ama çalışanlar dilerlerse kendileri iş yerlerine farklı bir tür klavye getirip onu kullanabilir. Ek olarak belirtmek gerekirse uygulamalı klavye sınavı olmadığı için başvuru sırasında herhangi bir klavye tercihi olmamaktadır.

YSK Katipliği Sözlü Mülakatına Nasıl Çalışılır? Çalışma Notları

YSK Katipliği Sözlü Mülakat Çalışma Notları özel olarak derlenmiştir. YSK katipliği sözlü mülakat sorularına geçmeden önce bu bilgilere vakıf olmanız sizlere avantaj sağlayacaktır. YSK katibinin görevleri konusunun yanı sıra diğer kalem arkadaşları ve amiri olan mübaşir ve yazı işlerinin görevlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğiniz YSK katipliği sözlü mülakat testi hazırladık. YSK katipliği sözlü mülakat testine ulaşmak için Katip Online Mülakat Soruları bağlantısına tıklamanız yeterli olacaktır.

YSK Katibi Maaşı Ne Kadar? 2024 Güncel

YSK zabıt katipliği maaşları enflasyona oranla düzenli aralıklarla artış göstermektedir. 2023’ün son yarısında YSK zabıt katipliği maaşları ortalama 22.000 TL civarında görülmektedir. 2024’ün ilk yarısı için öngörülen YSK zabıt katipliği maaşı ise 30.000 TL civarındadır. Bu sayılar personelin hizmet süresine, eğitim durumuna, evli olup olmadığına veya diğer etkenlere göre değişiklik gösterebilir.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com