Şikayet Dilekçesi Örneği

Şikayet Dilekçesi Örneği 2024 yılı için güncel olarak hazırlanarak şikayette bulunmak isteyenlere sunulmuştur.

Şikayet, bilindiği üzere bir kişinin veya bir kuruluşun, bir durumdan veya başka bir kişiden memnuniyetsizlik duyduğu konuları, yaşadığı sorunları veya karşılaştığı haksızlıkları belirterek yetkili makama bildirmesidir. Bunu sağlamak içinde yazılı olarak dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Şikayet dilekçesi hazırlarken ise bazı hususlara dikkat etmeniz ve delillerinizi ortaya koymanız gerekir. Sizlere bu yazımızda Şikayet Dilekçesi Örneği 2024 Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

Şikayet Dilekçesi Örneği 2024

Şikayet Dilekçesi Örneği 2024 yılında memnuniyetsizlik duyduğu konuları, yaşadığı sorunları veya karşılaştığı haksızlıkları dile getirmek için kullanılan yazılı bir beyan evrağıdır. Şikayet dilekçesi hazırlanırken, şikayet türü, hukuki durum, belge ve kanıtlar gibi bazı unsurlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra yazım kuralları ve dilekçenin nereye verileceği hususunun da bilinmesi gerekir. Başlıklar halinde şikayet dilekçesi ile ilgili en çok merak edilen ve bilmeniz gerekenleri sizlerle paylaşacağız.

Şikayet Nedir?

Şikayet, bir kişinin veya bir kuruluşun, bir durumdan veya başka bir kişiden memnuniyetsizlik duyduğu konuları, yaşadığı sorunları veya karşılaştığı haksızlıkları belirterek yetkililere bildirmesi anlamına gelir. Şikayetler genellikle hizmet alımı, ürün kalitesi, haksız muamele, sözleşme ihlalleri gibi çeşitli konularda ortaya çıkabilir. Şikayetler, tüketicilerin haklarını koruma, hizmet sağlayıcıları veya diğer kuruluşlarla iletişim kurma ve çözüm arama sürecinin bir parçası olarak önemli bir rol oynar.

Şikayet İçin Avukat Tutmak Gerekir Mi?

Şikayet İçin Avukat Tutmak Gerekir Mi? Şikayet konusuyla ilgili olarak avukat tutmanız, yapacağınız şikayet durumuna bağlıdır. Bazı hukuki detaylar karmaşık olabilir ve profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz.

 • Şikayet Türü: Şikayetiniz basit bir konu ise ve çözüme kavuşması bekleniyor gibi görünüyorsa, belki de bir avukata ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ancak karmaşık veya ciddi hukuki sorunlarda bir avukatın yardımı sizin açınızdan önemli olacaktır.
 • Hukuki Bilgi ve Deneyim: Hukuki ödemelerle ilgili yeterli bilgi ve deneyiminiz yoksa, bir avukatın rehberliği size yardımcı olabilir. Avukatlar, sizin haklarınızı korumak ve hukuki süreçte sizi temsil etmek için eğitim almış profesyonellerdir.
 • Karşı Tarafın Durumu: Şikayetinizi ilettiğiniz kişi veya kuruluş, profesyonel bir temsilci veya avukat tutmuşsa, sizin de bir avukata ihtiyacınız olabilir.
 • Hukuki Belge ve Kanıtlar: Şikayetinizle ilgili belge ve kanıtlarınız varsa, bunları doğru şekilde sunabilmek ve kullanabilmek için bir avukat tutmanız faydalı olacaktır.

Bunun yanı sıra İki Kişi Arasında Sözleşme Örneği ile ilgili olarak bilgi almak için bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Şikayet Dilekçesi Nereye Verilir?

Şikayet Dilekçesi Nereye Verilir? Şikayetin konusu, yerel yasal düzenlemelere ve duruma bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, şikayet dilekçesi vermeden önce konuyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, bir hukuk danışmanından veya avukattan destek almak da faydalı olabilir. Genellikle şikayet dilekçesi denilince aklan Cumhuriyet Başsavcılığı gelir ancak farklı birimlere de şikayet dilekçesinin verildiğini görmekteyiz.

 • Cumhuriyet Başsavcılığı: Suç duyurusunda bulunmak veya mağduriyeti bildirmek amacıyla bir suçun işlendiğine inanılıyorsa, suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulabilir.
 • Tüketici Mahkemesi: Tüketici haklarına ilişkin şikayetler genellikle tüketici mahkemelerine başvurulur. Bu mahkemeler, tüketici ile satıcı veya hizmet sağlayıcı arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye yöneliktir.
 • İş Mahkemesi: İşçi-işveren ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar, iş mahkemelerine taşınabilir. Örneğin, işten çıkarma, ücret anlaşmazlıkları gibi konular iş mahkemelerinde ele alınabilir.
 • Asliye Hukuk Mahkemesi: Borçlar hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal hukuku gibi genel hukuki konularda şikayet dilekçesi asliye hukuk mahkemesine sunulabilir.
 • İdare Mahkemesi: Kamu kurumları veya yerel yönetimlerle ilgili şikayetler, idare mahkemelerine taşınabilir. Bu mahkemeler, idari işlemlere karşı yapılan dava başvurularını değerlendirir.

Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır? Bir şikayet dilekçesi yazarken, öncelikle net ve açık bir dil kullanmalısınız. Dilekçenizi ana hatları, girişleri, açıklamaları, çeşitlilikleri ve devam eden bölümleri akıcı ve birbiri ile bağlantılı olmalıdır.  Delilleri belirtmek, duygusal bir dil kullanmaktan kaçınmak ve nesnel olmak önemlidir. Bunun yanı sıra font, yazı boyutu ve bazı hususlara dikkat etmelisiniz.

 • Yazı Fontu
 • Yazı Boyutu
 • Nesnel Olma
 • Delilleri Sunma
 • Öz Açıklama
 • Tanık Belirtme
 • Duygusallıktan Kaçınma

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlar şikayet dilekçesi yazımda dikkat etmeniz gereken ve ön plana çıkan etkenlerdir.

Şikayet Dilekçesi Yazım Formatı ve Delil Sunumu

Şikayet Dilekçesi yazarken genellikle Times New Roman yazı tipi ve 12 punto büyüklüğü tercih edilmelidir. Sunulacak olan delillerin ise varsa asıllarının dilekçeye eklenmesi şikayetinizin hızlı bir şekilde sonuçlanması için fayda sağlayacaktır. Şikayet dilekçenizi yazarken ayrıca nesnel ve somut bir şekilde yazmalı duygusallıktan uzak durulmalıdır.

Şikayet Dilekçesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Şikayet Dilekçesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Bu evraklar genel olup, spesifik durumlar ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Şikayetinizi yapmadan önce, ilgili yasal düzenlemeleri ve kuralları kontrol etmek ve delillerinizi sunmanız önemlidir. Dilekçe ekine varsa delilleri eklemeniz soruşturma açısından oldukça önemlidir. Ön plana çıkan deliller şunlardır;

 • Belge
 • Tutanak
 • Tanık
 • Görüntüler
 • Dekont
 • Dilekçe
 • Dijital Kayıtlar
 • Fatura
 • Sözleşme

Şikayet Dilekçesi Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Şikayet Dilekçesi Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? Şikayet, belirli bir durum, olay veya kişi ile ilgili olmalıdır. Bunun yanı sıra mümkünse somut delillerle desteklenmelidir.

 • Konuyla İlgili Olma: Şikayet, belirli bir durum, olay veya kişi ile ilgili olmalıdır. Genel, belirsiz veya kişisel olmayan şikayetler kabul edilebilir değildir.
 • Belgelenmiş Olma: Şikayet, mümkünse somut delillerle desteklenmelidir. Faturalar, sözleşmeler, yazışmalar veya tanık ifadeleri gibi belgeler, şikayetin güçlendirilmesine yardımcı olabilir.
 • Zaman Sınırları: Bazı durumlarda, şikayetin belirli bir zaman dilimi içinde yapılması gerekebilir. Yasal hakların korunması adına belirli bir süre içinde şikayette bulunmak önemli olabilir.
 • Yetkili Makama Başvuru: Şikayet, konuyla ilgili yetkili bir makama yapılmalıdır. Bu makam, tüketici hakları kurulu, ticaret odası, tüketici mahkemesi veya ilgili devlet kurumları olabilir.
 • Adil ve Doğru Bilgi: Şikayetin içeriği doğru ve adil olmalıdır. Asılsız veya yanıltıcı bilgilerle yapılan şikayetler ciddi sonuçlar doğurabilir.
Şikayet Dilekçesi Örneği
Savcılık Dilekçe Örneği

Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği 2024

Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği 2024 yılında güncel olarak derlenerek sunulmuştur. Bu dilekçeyi aynı şekilde birkaç hususu değiştirerek diğer kurumlara vermek içinde kullanabilirsiniz. Ayrıca kolay bir şekilde Word belgesine kopyala yapıştır yapabilir veya PDF olarak dönüştürebilirsiniz.

Şikayet Dilekçesi Örneği;

                                                                                            …. NÖBETÇİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ              : ……………………….. (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın) (Şikayet eden bilgileri)

ŞÜPHELİ                  : ……………………….. (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın) (Şikayet edilen bigileri)

SUÇ                          : ……………………….. (Suç adı ve kanun numarasını yazın)

SUÇ TARİHİ – YERİ : ……………………….. (Suç tarihi ve yerini yazın )

 

AÇIKLAMALAR  :

….. TC Kimlik numaralı, muris …., (vefat tarihi)  tarihinde vefat etmiştir. Murisin yasal mirasçısı olduğum ve mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmem için tarafıma mirasçılık belgesi  verilmesini sayın mahkemenizden talep etme zorunluluğum hasıl olmuştur.

TANIKLAR                              : Tanıklar(İsim Soyisim – T.C. No ve İletişim Bilgileri)

DELİLER                                 : (Görüntü, belge, dekont vesaire ilgili sair delilleri yazın)

 

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıklanan nedenler ve deliller birlikte gözetilerek; şüpheli ………. isimli kişi hakkında ……………………….. suçlarından soruşturma yürütülmesini ve kamu dava davası açılmasını sayın savcılığınızdan saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (İmza)
Şikayetçi (Adınız-Soyadınız)

Şikayet Dilekçesi Verme Süresi Nedir?

Şikayet Süresi, Şikâyete tabi suçlarda şikâyet süresi, mağdurun fiil ve faili öğrenmesinden itibaren 6 aydır. Bu haliyle soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse yetkili makama 6 ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

Ayrıca bilinmesi gerekir ki, Türk Ceza Kanunu madde 73/1 ve 2’ye göre müştekinin şikâyet hakkını kullanabilmesi için hem faili hem de fiili öğrenmesi gerekmektedir. Bu süre fail veya fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.

Şikayet Dilekçesi Ne Zaman Sonuçlanır?

Şikayet Dilekçesi Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? Şikayetin sonuçlanması, şikayetin konusuyla, şikayetin oluşturduğu kurum veya düzenlemelerle, şikayetin karmaşıklığıyla ve diğer faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Genellikle 3 –  6 ay içerisinde şikayetiniz ile ilgili gelişmelerden bilgi alabilirsiniz.

Bir Kişiyi Nasıl Şikayet Edebilirim?

Bir kişiyi fiil veya faili öğrenmenizden itibaren 6 ay içerisinde en yakın karakola gidip ifade vererek veya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunarak şikayette bulunabilirsiniz. Ayrıca eğer şikayet adli bir vakayı içermiyorsa buna ilişkin olarak öncelikle şikayete yetkili merciin araştırılması ve şikayet başvurusunun buraya yapılması gerekmektedir.

Şikayet Dilekçesi Sonuç

Şikayet, bilindiği üzere bir kişinin veya bir kuruluşun, bir durumdan veya başka bir kişiden memnuniyetsizlik duyduğu konuları, yaşadığı sorunları veya karşılaştığı haksızlıkları belirterek yetkili makama bildirmesidir. Bir kişiyi fiil veya faili öğrenmenizden itibaren 6 ay içerisinde en yakın karakola gidip ifade vererek veya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sunarak şikayette bulunabilirsiniz. Ayrıca farklı şikayetlerinizi ilgili makama iletebilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta Bir şikayet dilekçesi yazarken, öncelikle net ve açık bir dil kullanmalısınız. Dilekçenizi ana hatları, girişleri, açıklamaları, çeşitlilikleri ve devam eden bölümleri akıcı ve birbiri ile bağlantılı olmalıdır.  Delilleri belirtmek, duygusal bir dil kullanmaktan kaçınmak ve nesnel olmak önemlidir

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com