İnfaz ve Koruma Memuru Mülakat Soruları

İnfaz ve Koruma Memuru Mülakat Soruları 2024 yılında yapılacak olan alıma başvuran adaylarsa sıkça araştırılan ve takip edilen bir konudur.

İnfaz koruma memuru, toplumda suç işlemiş bireylerin cezaevlerinde tutulmasını ve cezalarının infaz edilmesini sağlayan bir görevlidir. Bu görevli, tutukluların güvenliğini sağlamakla birlikte, onların sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını da karşılamalıdır. İnfaz koruma memurları, cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların disiplinini ve düzenini sağlamak için görev yaparlar. Bunun yanı sıra, hükümlü ve tutukluların güvenliğini sağlamak için her zaman hazır olmalıdırlar. Bu görevi yerine getirirken, infaz koruma memurları yasalara ve cezaevi politikalarına uymalıdırlar. Son yapılan alımla birlikte birçok adayın bahsetmiş olduğumuz özelliklerdeki bu mesleğe aday olarak başvurduklarını biliyoruz. Peki, İnfaz Koruma Memuru Mülakat Soruları Nelerdir? Gelin, hep birlikte bakalım.

İnfaz ve Koruma Memuru Sözlü Mülakat Soruları 2024

İnfaz ve koruma memuru sözlü mülakat soruları genellikle çok aşamalı bir süreçtir ve adayların farklı aşamalardan geçmeleri gerekebilir. Mülakat sürecinde adaylar, işin gerektirdiği yetkinlikleri ve mesleki tutkularını kanıtlamak için değerlendirilirler. Sözlü sınav olarak da bilinen mülakat aşamasında kişinin bilgi düzeyi ve diksiyonuna önem verilmektedir. İnfaz koruma memuru alımın üç aşamadan oluşmaktadır bunlar; başvuru değerlendirmesi, fiziki yeterlilik testi ve sözlü mülakattan oluşmaktadır. İnfaz ve koruma memuru mülakatı aşamalarını kısaca açıklamak gerekirse:

 1. Başvuru Değerlendirmesi: İlk olarak, adayların başvuruları incelenir ve gereken koşulları sağlamaları durumunda bir mülakat daveti alırlar.
 2. Fiziki Yeterlilik Testi: İkinci olarak, adayların ilanda belirtilen boy ve kilo düzeyinde olup olmadığının ölçümü sağlanır.
 3. Mülakat: Adaylar, infaz ve koruma memuru pozisyonu için bir veya daha fazla mülakata çağrılabilirler. Mülakatlarda, adayların kişisel özellikleri, mesleki deneyimleri, yetenekleri ve motivasyonları hakkında sorular sorulur.

İnfaz koruma memurları tutukluların psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarını da karşılamalıdırlar. Bu nedenle, bu memurlar eğitimli ve uzman kişilerdir. Tutukluların sorunlarına yardımcı olmak ve onların iyileşmelerine destek olmak da infaz koruma memurlarının sorumlulukları arasındadır. İnfaz koruma memurlarının görevleri çok zorlu ve stresli olabilir. Tutuklularla çalışmak, sıklıkla şiddetli davranışları ve saldırganlıkları nedeniyle tehlikeli olabilir. Ancak, bu memurlar, toplumda güvenliğin sağlanması için çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Sonuç olarak, infaz koruma memurları toplumun güvenliğini sağlamak için cezaevlerinde görev yaparlar. Bu görevleri arasında tutukluların güvenliği, disiplini, sağlık ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması yer almaktadır. Bu görevlerin yerine getirilmesi için infaz koruma memurları eğitimli ve uzman kişilerdir.

İnfaz ve Koruma Memuru Sözlü Mülakat Konuları

İnfaz ve koruma memuru mülakatı, her kurum tarafından farklı şekillerde uygulanabilir. Ancak, genel olarak, adayların mesleki niteliklerinin yanı sıra, güçlü bir karaktere, iş ortamında başa çıkma becerilerine ve yüksek stres toleransına sahip olmaları gerekmektedir. Bunu sağlama noktasında ise belirli konularda sorular sorulmaktadır. İnfaz ve koruma memuru sözlü mülakat konuları şunlardır;

 1. a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
 2. b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
 3. c) Genel kültür (20 puan),
 4. d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

İnfaz ve koruma memuru (İKM) mülakat sorularını online olarak çözmek için “Mülakat Soruları” bağlantısından yüzlerce soruya ulaşabilirsiniz.

İnfaz ve Koruma Memuru Puan Hesaplaması

İnfaz ve koruma memuru puanı, başvuru sürecinde adayların farklı aşamalarda alacakları puanların toplamıdır. Puan hesaplaması, KPSS puanının %40’ı mülakat sonucunun ise %60’ı olarak değerlendirilmektedir. Her kurum, adayları farklı aşamalardan geçirerek puanlama yapabilir. Puanlama yöntemi her ne olursa olsun, adayların infaz ve koruma memuru pozisyonuna uygunluğu, güvenilirliği ve mesleki nitelikleri önemli kriterlerdir.

Sözlü mülakat sınavında adayların gösterdikleri performans ve verdikleri cevaplar notlandırılır. Mülakatı yapan komisyon, adayların verdiği cevapları değerlendirir ve her cevaba bir not verir. Verilen notlar toplanarak adayın sözlü mülakattaki puanı hesaplanır. Bu puan, adayın yazılı sınav puanıyla birlikte hesaplanarak, sonuçlar açıklanır ve atama yapılır.

İnfaz ve Koruma Memuru Mülakat Soruları

İnfaz ve koruma memuru mülakat soruları oldukça kapsamlı bir konu olsa da yeterli bilgi ile birlikte başarılı bir sonuç alınabilmektedir. İnfaz ve Koruma Memuru mülakatında adaylara genellikle aşağıdaki konularda sorular sorulmaktadır:

 1. Mesleki bilgi: İnfaz ve koruma memuru olarak yapılacak görevler, cezaevi düzeni, mahkumların hakları ve yükümlülükleri, güvenlik önlemleri, mesleki eğitimler vb. konularda sorular sorulmaktadır.
 2. Genel kültür: Türkiye ve dünya genel kültürü ile ilgili sorular sorulabilir. Örneğin; Türkiye’nin komşu ülkeleri, dünya ülkelerinin bayrakları, başkentleri, ünlü tarihi kişilikler vb. konular sorulabilir.
 3. İnkılâp tarihi: Türk tarihi ve inkılapları ile ilgili sorular sorulabilir. Örneğin; Cumhuriyet’in ilanı, Atatürk’ün hayatı ve öğretileri, Türkiye’nin siyasi ve sosyal tarihi vb. konular sorulabilir.
 4. Kişisel özellikler: Adayın kendisini nasıl tanımlayacağı, güçlü ve zayıf yönleri, hedefleri vb. konular sorulabilir.
 5. Senaryo soruları: Adaylara, çeşitli senaryolar verilerek nasıl davranacakları, ne tür kararlar alacakları, önceliklerini belirlemeleri vb. konular sorulabilir.
 6. Motivasyon: Adayların neden infaz ve koruma memuru olmak istedikleri, bu işte çalışmanın kendileri için ne ifade ettiği vb. konular sorulabilir.

İnfaz ve koruma memuru mülakat soruları ile ilgili olarak bilgi verdikten sonra bu aşamada karşılaşabileceğiniz sorulara başlıklar halinde değineceğiz.

Cezaevi çeşitleri nelerdir?

 • Kapalı
 • Yüksek güvenlikli kapalı
 • Kadın kapalı
 • Gençlik kapalı
 • Açık cezaevleri
 • Eğitim evleri
 • Gözlem sınıflandırma merkezleri

CTE’de tutulan defterler nelerdir?

 • Gelen giden evrak kayıt defteri
 • Karar defteri
 • Ziyaret defteri
 • Muhabere dosyası
 • Rapor dosyası
 • Mevzuat dosyası

Cezaevi katibinin görevleri nelerdir?

 • Uyap’ta hükümlü tutuklu kayıtlarını yapmak
 • Giriş çıkış kayıtlarını yapmak
 • Hastane sevklerini yapmak
 • Tutuklu ve hükümlülerin defter kayıtlarını yapmak
 • Tutuklu ve hükümlülerin dosyalarının temiz düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak
 • Disiplin cezalarını takip etmek
 • Kurumsal yazışmaları yapmak
 • Tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleriyle ilgili yazıları yazmak
 • Amirleri tarafından verilen diğer işleri eksiksiz yerine getirmek

Cumhuriyet Başsavcısının görevleri nelerdir?

 • Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek
 • Başsavcılığın verimli düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak iş bölümü yapmak
 • Gerektiğinde adli göreve ilişkin işleri yapmak kanun yollarına başvurmak duruşmalara katılmak ve izlemek
 • Kanunda verilen diğer işleri yapmak

Cumhuriyet Başsavcılığının görevleri nelerdir?

 • Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek soruşturma yapmak ve ya yaptırmak
 • Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerine kamu adına izlemek gerektiğinde kanun yollarına başvurmak
 • Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak
 • Kanunda gösterilen diğer işleri yapmak

Müddetname nedir?

 • Hükümlüye ceza evine girişte verilen süre belgesidir cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenir

Hükmen tutuklu ne demektir?

 • Mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulan ve tutukluğunun devamına karar verilenlere denir bunlar hakkında verilmiş karar henüz kesinleşmemiştir bu durumda olanlar tutuklu statüsünde kabul edilir

İnfaz hukuku nedir?

 • Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve kuralları belirleyen hukuk dalıdır

İlam nedir?

 • Kesinleşme şerhi verilmiş mahkeme hükümlerine ilam denir emri yerine getiren cumhuriyet başsavcılığıdır

İnfaz nedir?

 • Kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün yerine getirilmesi ve icrası sürecidir

Yakalama emri nedir?

 • Çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan karar

Tutuklama nedir?

 • Tedbirdir soruşturma veya davanın daha selim yürütülmesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin karardır

Tanık nedir?

 • Soruşturma ve ya dava konusu hakkında bilgisi olan ve dinlenmesine karar verlen kişidir

Şüpheli nedir?

 • Soruşturmaya konu olan kişiye denir

Müşteki nedir?

 • Şikayet eden şikayet hakkı olan kişidir

Mağdur nedir?

 • Suçtan zarar gören kişiye mağdur denir ?

Soruşturma izni nedir?

 • Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirinin iznine tabi olan kişiler hakkında verilen izindir

Sorgu nedir?

 • Şüpheli veya sanığın hakimce ifadesinin alınması ve soru sorulmasıdır

Savunma nedir?

 • Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasında ki ilişkiyi kendi görüşüyle ortaya koymak kendi görüşüne ilişkin olarak delil toplanmasını talep etmesidir

Sanık nedir?

 • Hakkında kamu davası açılan şüphelidir

Mevcutlu ne demektir?

 • Kolluk kuvvetleri tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken soruşturmaya konu sanıklarında birlikte getirilmesidir

Mahkum nedir?

 • Hakkında mahkumiyet kararı verilen sanıktır

Karar düzeltme nedir?

 • Yargıtay ilgili dairesinin bozma ve ya onama kararından sonra açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin kararın kabulüdür

İnfazın ertelenmesi nedir ?

 • Belirli mahkumiyetlerin infazının geçerli mazeret ve koşulların varlığı halinde ileri tehiridir

Gözaltı nedir?

 • Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile konunda belirtilen sürece alıkonulmasıdır

Fezleke nedir?

 • Hulasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti) özel anlamıyla ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde meydana gelen olayların ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde bütün deliller toplanarak merkez cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen iddianame öncesi sonuç yazısı

Faili meçhul nedir?

 • Kim tarafından işlendiği bilinmeyen hadiselerdir

Delil nedir?

 • Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta ispat

Çağrı kağıdı nedir?

 • Cumhuriyet savcılığı soruşturma aşamasında dinlenmesi gereken şüpheli mağdur ve tanıkların gelmesinin istendiği kağıt

Ceza fişi nedir?

 • Kesinleşen kararların miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlenmek üzere düzenlenen adli sicile sevk edilen evrak

Bihakkın tahliye nedir?

 • Şart olmaksızın hakkıyla cezasını çekmiş tüketmiş olmak

Beraat nedir 

 • Suçlu bulunmama hali

Önleme araması nedir?

 • Suç işlenmeden önceki aşamada idarece yürütülen arama biçimidir

Adli arama nedir?

 • Hakim kararı ile yapılan ev ve iş yeri aramasıdır

Ara karar nedir?

 • Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara yardımcı kararlardır

Adli sicil kaydı nedir?

 • Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt

İnfaz ve Korumu Memuru Çıkmış Mülakat Soruları 2024

İnfaz ve koruma memuru mülakat soruları, kurumların ve pozisyonların gerekliliklerine göre değişebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki sorular infaz ve koruma memuru mülakatlarında sıkça sorulabilir:

 1. Neden infaz ve koruma memuru olmak istiyorsunuz?
 2. İnfaz ve koruma memuru olarak hangi görevleri yerine getireceksiniz?
 3. Stresli bir iş ortamında çalışmak nasıl bir etki bırakır sizde?
 4. Kişisel güvenliğiniz için neler yaparsınız?
 5. Zorlu bir mahkumla nasıl başa çıkarsınız?
 6. Nasıl bir takım oyuncusu olduğunuzu anlatır mısınız?
 7. Yüksek basınçlı durumlarla nasıl başa çıkarsınız?
 8. Çalışma saatlerinde esnek olabilir misiniz?
 9. Çalışma saatleri dışında acil durumlar için çağrılabilmeniz gerektiğinde ne yaparsınız?
 10. Uyuşturucu bağımlısı veya zihinsel sağlık sorunları olan bir mahkumla nasıl başa çıkarsınız?

Bu sorular, infaz ve koruma memuru pozisyonuna aday olanların, işin gerektirdiği zorluklarla başa çıkmak için nasıl donanımlı olduklarını ve mesleki tutkularını ortaya koymalarını sağlamaktadır.

İnfaz ve Koruma Memuru Mülakat Soruları
İnfaz ve Koruma Memuru Mülakat Soruları

İKM Mülakat Soruları 2024

İKM Mülakat soruları, infaz koruma memurluğu için yapılan sözlü mülakatta sorulan veya sorulması beklenen sorulardan oluşmaktadır. İnfaz koruma memuru olabilmek için yapılan mülakatta öncelikle mesleki bilgi kapsamında sorular bulunmaktadır. Mesleki bilgi sorusunun dışında ise genel kültür, inkılap tarihi ve kendini tanıtıp ifade edebilme becerisinden soru gelmekte ve bu soruların her biri puanlama ile hesaplanmaktadır.

Öncelikle mesleğin tanımı bilinmelidir. İnfaz koruma memurları cezaevi veya ıslah evinde bulunduğu yerin ve orada yaşayan suçluların düzenini sağlamak ile yükümlü devlete bağlı kamu görevlileridir. İnfaz memuru olabilmek için en az lise mezunu olma şartı bulunmakla birlikte KPSS sınavından 70 puan ve üzeri almak da bu göreve atanabilmek için gerekli olan en önemli şartlardandır. Yeterli puanı alabilen adaylar ise sözlü mülakat sınavına girebilmeye hak kazanmaktadır. Bu sınavda, meslek bilgisinin en yüksek puanı ve en çok soruyu barındırması ile birlikte genel kültür ve tarih soruları da mevcuttur. İKM için sorulan bazı mülakat soruları şunlardır;

 1. Suçun tanımı nedir?
 2. Nefsi Müdafaa Nedir?
 3. Atatürk’ün Laiklik İlkesi Nedir?
 4. Hakimin Görevleri Nelerdir?
 5. İnfaz Koruma Memurunun Görevleri Nedir?
 6. Bulunduğunuz Şehirde Kaç Cezaevi Bulunmaktadır?
 7. Temyiz Ne Demek?
 8. Türkiye Cumhuriyeti Çok Partili Siyasete Ne Zaman Geçti?
 9. Denetimli Serbestlik Ne Demek?
 10. Mahkum Nedir?
 11. Tanık ve Sanık Ne Demek?
 12. Faili Meçhul Nedir?
 13. Cumhuriyet Başsavcısının Görevleri Nelerdir?
 14. Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar Nelerdir?

İKM Nedir?

İKM, “İnfaz ve Koruma Memuru” kısaltmasıdır. İnfaz ve koruma memurları cezaevi veya ıslahevinde bulunduğu yerin ve orada yaşayan suçluların düzenini sağlamak ile yükümlü devlete bağlı kamu görevlileridir. Bu görevi yerine getirirken, mahkumların güvenliğini sağlamak, fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı bir ortam yaratmak, rehabilitasyonlarını sağlamak gibi birçok sorumlulukları vardır. İnfaz ve koruma memurları, cezaevleri ve infaz kurumlarında çalışan, devlet tarafından atanmış memurlardır.

İKM Sözlü Mülakat Notları

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM) sözlü mülakat notları, adayların sözlü mülakat sınavında hazırlanırken kullandığı bilgilerden oluşmaktadır. İKM sözlü mülakatında, mesleki bilgi kapsamında en fazla dört soru sorulmakta ve bu soruların toplam puanı 40 puandır. Mesleki bilgi sorusunun dışında ise genel kültür, inkılap tarihi ve kendini tanıtıp ifade edebilme becerisinden birer soru gelmekte ve bu soruların her biri 20 puan olarak hesaplanmaktadır.

İKM sözlü mülakat notları, adayların mesleki bilgilerinin yanı sıra, genel kültür, inkılap tarihi ve kendini ifade edebilme becerilerine yönelik bilgileri içerir. Bu nedenle adayların sözlü mülakata hazırlanırken, bu konularda da bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Ayrıca, adayların mülakatta kendilerini doğru ve açık bir şekilde ifade etmeleri, güvenilir ve kararlı bir kişilik sergilemeleri, takım çalışmasına uyumlu olmaları da değerlendirme kriterleri arasındadır. İKM sözlü mülakat notları şunlardır;

Sübut ne demektir ?

 • Suçun delillendirilmesi ispatıdır

İcbar nedir ?

 • Bir kişiyi bir şeye ve ya bir şeyi yapmaya zorlamadır

İrtikap suçu nedir?

 • Kamu görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamasıdır

Soruşturma nedir?

 • Suçun öğrenilmesinden başlayarak iddianamenin kabulene kadar savcılık makamının yaptığı inceleme işidir tahkik tahkikat ilgili ve tanıklardan bilgi toplama işi

Müzekkere nedir?

 • İstem yazısı

Müvekkil nedir?

 • Vekalet veren, avukatın vekilliğini yaptığı kişiye denir

Müdafii nedir?

 • Vekillik ilişkisi olmadın yasa gereği sanığı savunan avukat

Men-i müdahale nedir?

 • Bir taşınmazın haksız işgaline karşı açılan verilen dava sonrası alınan karardır

Lahiya nedir?

 • Herhangi bir konuda görüş bildiren yazıdır

Kovuşturma nedir?

 • Ceza davasının mahkeme evresi yargılama safhasıdır

Müdahil ne demektir?

 • Davaya taraf olan ve yasanın davanın taraflarına verdiği hakları kullanan kişidir

Kararın tavzihi nedir?

 • Verilen karar hakkında kararı veren merciden belirsiz kısımların aydınlatılmasının istenmesidir

İsticvap nedir?

 • Bir tarafın kendi aleyhinde olan bir ve ya birkaç vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesidir

İzhar nedir?

 • Kolluk güçleri marifetiyle mahkemeye zorla getirme

İddianame nedir?

 • Şüpheli hakkında mahkemeye sunulan şüphelinin cezalandırılmasını talep eden savcılık yazısıdır

Hukuki ihtilaf nedir?

 • İçerisinde suç barındırmayan ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme

Fail nedir?

 • Hareketi gerçekleştiren kişi suçu işleyen

Tedip hapsi nedir?

 • İtiraz ve temyiz yolu olmayan 4 günü geçmeyen uslandırma amaçlı hapis cezasıdır

Denetimli serbestlik nedir?

Ceza evine girmeden dışarda bazı kurallara uyma zorunluluğudur

İKM Çıkmış Mülakat Soruları

İKM çıkmış mülakat soruları adayların mülakatının olumlu sonuçlanabilmesi adına çalışılması gereken bir konudur. Bilindiği üzere geçmiş yıllarda sorular günümüzde de  benzerlik göstermektedir. Bu yüzden bu sorulara odaklanmakta ve üzerinde durulmasında fayda var. İnfaz koruma memuru adayları için özellikle 2017-2022 yılları arasında çıkmış soruları çeşitli platformlardan derleyerek sizlere sunduk. Geçmiş yıllarda çıkmış İKM sorularından bazıları şunlardır;

 • Cumhuriyet başsavcısının görevi nedir?
 • Kamu düzeni nedir?
 • İnfaz koruma memurunun kullandığı araç, gereç ve donanımlar nelerdir?
 • Yüksek seçim kurulu başkanı kimdir?
 • TBMM başkanı kimdir?
 • Cezaevlerinin güvenliği nasıl sağlanır?
 • Devletin başı kimdir?
 • Yargı nedir?
 • Adalet nedir?
 • Mahkemeler kaça ayrılır?
 • Mimar Sinan’ın ustalık, kalfalık ve çıraklık eserleri nelerdir?
 • İstanbul’da kaç köprü vardır?
 • Mecliste kaç sandalye vardır?
 • ‘Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir’ sözü hangi savaşta söylendi?
 • Temyiz nedir?
 • BM’in üyeleri kaç tanedir?
 • Sıtma yapan sineğin ismi nedir?
 • İlk tiyatro eserinin ismi nedir?
 • Matbaayı ve uçağı kim bulmuştur?
 • Valinin görevleri nelerdir?
 • Şapka Kanunu ne zaman çıkarıldı?
 • Son halife kimdir?
 • Cumhuriyet ne zaman kuruldu?
 • Devletin harcamalarını kim düzenler?
 • Son Osmanlı padişahı kimdir?
 • Yargı ve yürütme yetkisi kime aittir.?
 • Kuduz aşısını kim bulmuştur?
 • Kıbrıs projesi nedir?
 • Isırınca uyku yapan sinek hangisidir?

Bu sorulardan bazılarıdır. Çıkmış sorulara özen verilmesi ve tekrar tekrar çalışılması gerekmektedir. Üzerinde durulması mülakatın olumlu sonuçlanmasına katkıda bulunabilir. İKM adayı hangi kuruma bağlı çalışacaksa ona göre çalışma metodu izlemesi gerekmektedir. Örneğin Cezaevi ve Islahevleri gibi bir kurumda çalışacaksa Ceza Hukukuna çalışması gerekir. Özellikle de vatandaşlık dersine daha sıkı çalışılması önemlidir.

İnfaz ve Koruma Memuru Mülakat Soruları

İnfaz ve koruma memuru mülakat soruları ile ilgili olarak sizlere kısa ve öz bilgiler sunmaya çalıştık. İnfaz ve koruma memurları cezaevi veya ıslahevinde bulunduğu yerin ve orada yaşayan suçluların düzenini sağlamak ile yükümlü devlete bağlı kamu görevlileridir. İnfaz ve koruma memuru mülakatı genellikle çok aşamalı bir süreçtir ve adayların farklı aşamalardan geçmeleri gerekebilir. Mülakat sürecinde adaylar, işin gerektirdiği yetkinlikleri ve mesleki tutkularını kanıtlamak için değerlendirilirler.

İnfaz ve Koruma Memuru mülakatında adaylara genellikle; infaz ve koruma memuru olarak yapılacak görevler, cezaevi düzeni, mahkumların hakları ve yükümlülükleri, güvenlik önlemleri sorulmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye ve dünya genel kültürü ile ilgili sorular, Türk tarihi ve inkılapları ile ilgili sorular, Adayın kendisini nasıl tanımlayacağı, güçlü ve zayıf yönleri, hedefleri vb. konular, adaylara, çeşitli senaryolar verilerek nasıl davranacakları, ne tür kararlar alacakları, önceliklerini belirlemeleri vb. konular ve Adayların neden infaz ve koruma memuru olmak istedikleri, bu işte çalışmanın kendileri için ne ifade ettiği vb. konular hakkında sorular gelmektedir.  Sizlerde infaz ve koruma memuru mülakat soruları ile ilgili olarak aklınıza takılanları veya düşüncelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com