Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir? Sorusu memuriyete adım atacak olanlar tarafından asil listesi yayımlanmadan önce cevabı merak edilen bir  sorudur.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kişinin geçmişini ve potansiyel riskleri inceleyen bir prosedürdür. Bu süreç, kişinin kamu görevine atanmadan önce güvenilirliğini ve güvenliği sağlamayı hedefler. Kolluk kuvvetlerinin, istihbarat birimlerinin, yabancı ilişkilerin ve olası suç örgütleri veya terör bağlantılarının detaylı bir araştırmasını içerir. Ayrıca, kişinin gelecekteki göreviyle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yerinde incelemeleri içerir. Yani, güvenlik soruşturması, kişinin geçmişini, ilişkilerini ve potansiyel tehlikeleri kapsayan bir güvenlik inceleme sürecidir. Aynı zamanda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması benzer hususları da içerisinde barındırmaktadır. Sizlere bu yazımızda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

Güvenlik Soruşturması Nedir? | 2024 Güncel

Güvenlik soruşturması, kamu görevine atanacak kişilerin veya belirli pozisyonlarda çalışacak bireylerin geçmişlerinin, adli sicil kayıtlarının, ilişkilerinin, terör örgütleri veya suç örgütleriyle bağlantılarının ve genel güvenilirliklerinin incelendiği bir inceleme sürecidir. Bu inceleme, kişinin görevi yerine getirmesinin güvenli ve güvenilir olduğunu belirlemeyi amaçlar ve kamu güvenliği ve düzenini korur. Güvenlik soruşturması, kişinin atanacağı göreve uygunluğunu değerlendiren önemli bir adımdır.

Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılır?

Güvenlik soruşturması, başvurulan kurumun veya yetkililerin belirlediği prosedürlere göre yapılır. Genel olarak, başvurunun ardından kişinin kimlik, eğitim, iş geçmişi ve referansları incelenir. Kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinden veriler talep edilir ve mülakatlar yapılır. Bu veriler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve atamaya yetkili amire sunulur. Karar verildikten sonra ilgili kişiye bilgi verilir. Güvenlik soruşturması, kişinin güvenilirliğini ve kamu düzenine uygunluğunu değerlendirmeyi amaçlar ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılırken belirli unsurlar birlikte göz önünde bulundurulmaktadır.

Bunun yanı sıra katiplik kazananlar ve bundan sonraki süreçte neler olacağını merak edenler bağlantıya tıklayarak detaylı bilgilere ulaşabilir.

Güvenli Soruşturmasına Etki Etmemesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Güvenlik soruşturmasına etki etmemesi gereken hususlar şunlardır: ırk, dil, din, cinsiyet, etnik köken, aile durumu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya beraat, çekirdek aile dışındaki akrabalar, ikinci el bilgiler, kişisel borçlar ve icra takipleri, haksız şikayetler. Güvenlik soruşturması, objektif ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmeli, kişinin haklarına saygı gösterilmelidir. Bu unsurlar, adil ve tarafsız bir soruşturmanın temelini oluşturur.

Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır?

Güvenlik soruşturmasında, adayın güvenilirliğini ve göreve uygunluğunu değerlendirmek amacıyla çeşitli hususlar incelenir. Bunlar arasında, görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinin verileri, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla olan ilişkileri, terör örgütleri veya suç örgütleri ile herhangi bir eylem birliği, irtibat veya iltisakın varlığı, ve kişinin görevine yansıyacak diğer önemli unsurlar bulunur. Güvenlik soruşturması, bu faktörlere dayalı olarak adayın geçmişini ve potansiyel riskleri değerlendirir, böylece güvenlik ve kamu düzeni sağlanır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması benzer hususları içerisinde barındırır.

Güvenlik Soruşturmasında Telefon Kayıtlarına Bakılır Mı?

Genel olarak güvenlik soruşturmaları sırasında telefon kayıtlarına bakılmaz. Güvenlik soruşturmaları, kişinin geçmişi, ilişkileri, hukuki durumu ve benzeri faktörlere odaklanır. Telefon kayıtlarına erişim, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması ilkesine tabidir. Ancak, bazı özel ve yasa dışı durumlar söz konusu olduğunda, mahkeme kararı ile telefon kayıtlarına ulaşılabilir. Genelde güvenlik soruşturmaları, kişinin güvenilirliğini ve kamu düzenine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla diğer yöntemlerle yürütülür ve telefon kayıtlarına doğrudan erişim söz konusu değildir.

Güvenlik Soruşturması Sosyal Medya Hesapları İncelenir mi?

Genel olarak, güvenlik soruşturmaları sırasında kişinin sosyal medya hesaplarına bakılabilir. Sosyal medya hesapları, kişinin kamu görevine atanma veya benzeri durumlar için değerlendirilirken, güvenlik soruşturmalarının bir parçası olabilir. Bu inceleme, kişinin geçmişi, ilişkileri ve olası riskleri değerlendirmek amacıyla yapılır. Ancak bu inceleme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel hayata saygı ilkeleri çerçevesinde yapılmalıdır. Kişisel verilerin gizliliği ve korunması önemlidir ve hukuka uygun bir şekilde ele alınmalıdır. Bu nedenle güvenlik soruşturmaları sırasında sosyal medya hesapları incelenirken dikkatli olunmalıdır.

Güvenlik Soruşturmasında İnternet Geçmişine Bakılır mı?

Güvenlik soruşturmalarında genellikle kişinin internet geçmişi incelenmez. Ancak, özel bir durum veya istisnai bir neden varsa, kolluk kuvvetleri veya güvenlik birimleri bazı internet aktivitelerini araştırabilir. Bu nedenle suç teşkil eden veya güvenliği tehdit eden faaliyetlerin tespiti için internet geçmişi incelenebilir. Ancak, bu tür incelemeler yasal ve belirli bir nedenle yapılmalıdır ve kişinin gizliliğine saygı gösterilmelidir. Suç veya güvenlikle ilgili bir durum olmadıkça, kişinin genel internet geçmişi güvenlik soruşturması kapsamında genellikle göz önüne alınmaz.

Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?

Güvenlik soruşturması süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle, Türkiye’deki güvenlik soruşturması süresi, başvuru yapılan kurumun prosedürlerine ve yoğunluğuna göre değişir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 iş günü içinde tamamlanmalıdır. Ancak bu süre, hafta sonları ve tatil günlerini içermez, bu nedenle süreç daha uzun olabilir. Ayrıca, bazı özel durumlar, yoğunluklar ve başvuran kişinin durumu, sürecin uzamasına neden olabilir. Her durumda, güvenlik soruşturması süresi, başvurulan kuruma ve koşullara bağlı olarak değişir.

Güvenlik Soruşturması Neden Uzun Sürer?

Güvenlik soruşturması uzun sürebilir çeşitli nedenlere bağlı olarak. İşte bazı sebepler:

 1. Bürokratik Süreçler: İdari prosedürler, başvurunun alınmasından sonuçların bildirilmesine kadar zaman alabilir.
 2. Yoğunluk: Güvenlik soruşturması talepleri kurumlara büyük yük getirebilir, bu da süreci uzatabilir.
 3. Arşiv Araştırması: Kişinin geçmişine dair verilerin toplanması ve değerlendirilmesi zaman alabilir.
 4. İhtiyaç Duyulan Bilgiler: Özellikle karmaşık vakalarda, çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak zaman alabilir.
 5. Özel Durumlar: Kişinin geçmişinde özel incelemeye ihtiyaç duyulan faktörler olabilir.

Bu nedenlerle güvenlik soruşturması süreleri farklılık gösterebilir ve uzayabilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hususunda süre benzer özelliklerle uzayabilmektedir.

Hangi Durumlarda Güvenlik Soruşturması Olumsuz Çıkar?

Hangi durumlarda güvenlik soruşturması olumsuz çıkar? veya güvenlik soruşturmasından kimler geçemez? Soruları sıkça merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Güvenlik soruşturması aşamasının olumsuz çıkmasında alınan bazı mahkeme kararları ve internet sitelerinde yer alan yorumlar derlenerek bazı tespitler sağlanmıştır. Güvenlik soruşturması aşamasında mevzuatta yer almayan bu nedenler kesin olarak öngörülemez ve bir yorumdan ibarettir. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmasına ilişkin olarak sebep gösterilenler şunlardır;

 • Terör Örgütü ile İrtibat ve İltisaklı Olmak
 • Yüz Kızartıcı Suçtan Sabıkalı Olmak
 • Suç Örgütleri İle İlişkili Olmak
 • İstihbari Açıdan Sakıncalı Bulunmak
 • Memuriyete Engel Suçlardan Sabıkalı Olmak

Bulunmak gibi birçok unsurun araştırıldığı ve güvenlik soruşturmasına etki ettiği söylenenler arasında yer almaktadır. Bu haliyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması arasında benzerlikler olduğu da görülebilmektedir.

guvenlik sorusturmasi ve arsiv arastirmasi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

Arşiv Araştırması Nedir? | 2024 Güncel

Arşiv araştırması, bir kişinin geçmişe yönelik kayıtlarını inceleyerek geçmiş davranışlarını ve faaliyetlerini tespit etmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu araştırma, kişinin önceki iş deneyimleri, eğitim geçmişi, önceki işyerleri ve diğer geçmiş bilgilerini içerebilir. Arşiv araştırması, genellikle kamu görevine atanacak kişiler veya güvenlikle ilgili pozisyonlarda çalışacak bireyler için yapılır ve kişinin geçmişinin uygunluğunu ve güvenilirliğini değerlendirmeye yardımcı olur. Bu süreç, kamu güvenliğini ve düzenini korumaya yardımcı olmak için önemlidir.

Arşiv Araştırması Nasıl Yapılır?

Arşiv araştırması, başvurulan kurumun veya yetkililerin belirlediği prosedürlere göre yapılır. Arşiv araştırmasına genel olarak, başvurunun ardından kişinin kimlik, eğitim, iş geçmişi ve referansları incelenir. Arşiv araştırması kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinden veriler talep edilir ve mülakatlar yapılır. Bu veriler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve atamaya yetkili amire sunulur. Karar verildikten sonra ilgili kişiye bilgi verilir. Güvenlik soruşturması, kişinin güvenilirliğini ve kamu düzenine uygunluğunu değerlendirmeyi amaçlar ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşır.

Arşiv Araştırmasında Nelere Bakılır?

Arşiv araştırmasında, adayın güvenilirliğini ve göreve uygunluğunu değerlendirmek amacıyla çeşitli hususlar incelenir. Arşiv araştırmasında ayrıca, görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinin verileri, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla olan ilişkileri, terör örgütleri veya suç örgütleri ile herhangi bir eylem birliği, irtibat veya iltisakın varlığı, ve kişinin görevine yansıyacak diğer önemli unsurlar bulunur. Arşiv araştırması, bu faktörlere dayalı olarak adayın geçmişini ve potansiyel riskleri değerlendirir, böylece güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sağlanarak kamu düzeni sağlanır.

Arşiv Araştırması Neden Uzun Sürer?

Arşiv araştırmasının uzun sürmesi çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Arşiv araştırmasının uzun sürmesini gerektiren nedenler şunlardır;

 1. Bürokratik Süreçler: İdari prosedürler, başvurunun alınmasından sonuçların bildirilmesine kadar zaman alabilir.
 2. Yoğunluk: Arşiv araştırması talepleri kurumlara büyük yük getirebilir, bu da süreci uzatabilir.
 3. Güvenlik Araştırması: Kişin hakkında verilerin toplanması ve değerlendirilmesi zaman alabilir.
 4. İhtiyaç Duyulan Bilgiler: Özellikle karmaşık vakalarda, çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak zaman alabilir.
 5. Özel Durumlar: Kişinin geçmişinde özel incelemeye ihtiyaç duyulan faktörler olabilir.

Bu nedenlerle arşiv araştırması süreleri farklılık gösterebilir ve uzayabilir. Aslında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması genel hatları ile süreleri etkileyecek hususlar birbirine benzerdir.

Hangi Durumlarda Arşiv Araştırması Olumsuz Çıkar?

Hangi durumlarda arşiv araştırması olumsuz çıkar? veya arşiv araştırmasından kimler geçemez? Soruları sıkça merak edilen sorular arasında yer almaktadır. arşiv araştırması aşamasının olumsuz çıkmasında alınan bazı mahkeme kararları ve internet sitelerinde yer alan yorumlar derlenerek bazı tespitler sağlanmıştır. arşiv araştırması aşamasında mevzuatta yer almayan bu nedenler kesin olarak öngörülemez ve bir yorumdan ibarettir. arşiv araştırması olumsuz sonuçlanmasına ilişkin olarak sebep gösterilenler şunlardır;

 • Terör Örgütü ile İrtibat ve İltisaklı Olmak
 • Yüz Kızartıcı Suçtan Sabıkalı Olmak
 • Suç Örgütleri İle İlişkili Olmak
 • İstihbari Açıdan Sakıncalı Bulunmak
 • Memuriyete Engel Suçlardan Sabıkalı Olmak

Bulunmak gibi birçok unsurun araştırıldığı ve arşiv araştırmasına etki ettiği söylenenler arasında yer almaktadır. Bu haliyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması arasında benzerlikler olduğu da görülebilmektedir.

Sonuç

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 2024 yılında memuriyete adım atacak olanlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Yazımızda hem güvenlik soruşturması hem de arşiv araştırmasına yönelik olarak edinmeniz gereken bilgileri ve sıkça sorulan soruları sizlerle paylaştık. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hususunu kısaca özetlemek gerekirse; arşiv araştırması, bir kişinin geçmişe yönelik kayıtlarını inceleyerek geçmiş davranışlarını ve faaliyetlerini tespit etmeyi amaçlarken güvenlik soruşturması, kamu görevine atanacak kişilerin veya belirli pozisyonlarda çalışacak bireylerin geçmişlerinin, adli sicil kayıtlarının, ilişkilerinin, terör örgütleri veya suç örgütleriyle bağlantılarının ve genel güvenilirliklerinin incelendiği bir inceleme sürecidir. Bunun yanı sıra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili olarak merak ettiklerinizi yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com