katiplik kazananlar

Zabıt, İcra ve CTE Katipliği kazananlara ilişkin olarak sürecin nasıl devam ettiği, merak edilen sorular, işe başlamadan önce bilinmesi gerekenler ve denenmesi avantaj sağlayacak programları sizler için yanıtlıyoruz.

KPSS, klavye sınavı, sözlü mülakat ve sıralamaların açıklanması gibi birçok zorlu maratonu tamamlayarak bu aşamaya ulaştığınızı ve başardığınızı görüyoruz. Öncelikle tebrik eder ve yeni mesleğinizde sizlere başarılar dileriz. Katiplik diğer mesleklere nazaran biraz daha meşakkatli ancak oldukça güzel bir meslektir. Mesleğe başlamadan önce bazı terimlere vakıf olmanız, sizler açısından fayda sağlayacaktır. Şimdi aşama aşama bizlere sıkça yöneltilen soruları başlıklar halinde cevaplandıracağız ve bilmeniz gereken bazı hususları cevaplayacağız.

Katipler Hangi Birimlerde Görev Yapar? Kim Belirler?

Katiplerin hangi birimlerde görev alacağına ilişkin olarak Zabıt, İcra ve CTE için ön plana çıkanları aşağıda listeleyeceğiz.  Çalışacağınız birim Zabıt katibi için Ağır Ceza Komisyonu Başkanlığınca, İcra Katibi doğrudan Bakanlığa bağlıdır X adliyesine İcra Katibi olarak atanır, İcra müdürü tarafından iş bölümünün görevlendirmesi yapılır, CTE Katipliğinde ise hangi birimde çalışacağınız kurum müdürü tarafından yapılır ve personel kalemince tebliğ edilir.

Çalışılan Birim Nasıl Belirlenir? Ne Zaman Belli Olur?

Çalışılan birim belirlenirken genellikle nerede eksik varsa veya nerede iş yoğunluğu varsa o birime görevlendirme sağlanır. Bunun belirlenme zamanı çok uzun sürmez sizlerin işe çağrılmanız ile birlikte görevlendirme yazılarınızda hazırlanmaya başlar ve yukarıda belirttiğimiz amirler tarafından görevlendirmeniz yapılır.

Zabıt Katibinin Çalıştırılacağı Birimler;

 • Asliye Ceza Mahkemesi
 • Çocuk Mahkemesi
 • Ağır Ceza Mahkemesi
 • İnfaz Hâkimliği
 • Komisyon
 • İdari İşler
 • Savcılık
 • Emanet
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • Aile Mahkemesi
 • İş Mahkemesi
 • İcra Mahkemesi
 • Asliye Ticaret Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

Zabıt Katipleri İcra ve CTE Katipliğine nazaran daha farklı birimlerde görev alabilirler. Kısaca bu birimleri Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri, Savcılık ve Komisyon olarak adlandırabiliriz. Yukarıda öne çıkan birimleri listeledik.

İcra Katibinin Çalıştırılacağı Birimler;

 • Haciz
 • Satış
 • Esas
 • Gelen Giden
 • Posta
 • Ekran

İcra’nın kendi içerisinde eğer Pilot İcra değilse bir birimi yok ancak haciz, satış, esas, gelen giden gibi birçok işleme görevlendirilebilirsiniz. Ayrıca her işe bakmanız da mümkün. Para işlerine genellikle İcra müdürü bakar, katip yetkisi yoktur. Hacze bakan bir katip, takip kesinleştikten sonraki bütün işlemleri yerine getirir. Satış kısaca borçlunun mallarının satılması bunu genellikle İcra Müdürleri yerine getirir, Esas ise takip kesinleşene kadar yapılan işlemleri kapsar. Bu ve benzeri birçok görevi üstlendiğini söyleyebiliriz.

CTE Katibinin Çalıştırılacağı Birimler;

 • İnfaz Birimi,
 • Personel Kalemi,
 • İGK(İdare ve Gözlem Kurulu) Sekreteri,
 • Emanet Para,
 • Emanet Eşya,
 • Saymanlık,
 • Genel Bütçe,
 • Mektup Okuma

Yukarıda sayılan birimler içerisinde ilk verildiğimiz yerler İnfaz Birimi, İGK Sekreterliği ve Personel kaleminde genelde cezaevi katipleri tercih edilmektedir ancak bir infaz birimi kadar fazla değil, yukarıda belirtilen diğer birimlerde çok az sayıda katip olur, ayrıca bir katip uzmanlaştığı alanda örnek vermek gerekirse infaz biriminde uzmanlaşmışsa yani infazcı olduysa kolay kolay farklı bir birime görevlendirildiğini de görmemekteyiz.

İdare ve Gözlem Kurulu bu kurula Cumhuriyet Savcısı ve dış kurul üyelerinin katılımıyla hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestlik müdürlüğüne ayrılmalarındaki kararlar alınır ama hükümlülerden kastım Terör ve örgütlü suçlar, 10 yıl üzeri cezası olanlar, uyuşturucu ticareti ve cinsel suçlar gibi ayrıca tutuklu hükümlülerin istekleri ya da haklarında alınacak herhangi bir karar için İGK işlem yapar.

7242 sayılı yasadan sonra çıktı İdare ve Gözlem Kurulu yeni oluşturuldu, bu kurul tamamen diğer birimlerden ayrı olur ve bu kurulda mutlaka bir tane katip çalışma zorunluluğu var, CTE katipliğinde bir de şöyle bir husus olduğunu görüyoruz çalıştığınız her yerde mutlaka infaz ve koruma memurları ile birlikte çalışırsınız, Türkiye’de Cezaevi Katibi sayısı oldukça az ondan dolayı birçok cezaevindeki sayı yetersizliği nedeniyle mutlaka infaz ve koruma memurları da CTE katipleri ile birlikte çalışırlar. CTE katiplerinin bunlar ve benzeri birçok görevi üstlendiğini söyleyebiliriz.

Katiplik İçin Eğitim Alınıyor Mu?

Katiplik için tam anlamıyla bir eğitim söz konusu değil ancak usta çırak ilişkisine dayalı olarak ve iş yoğunluğu göz önüne alınarak çok kısa sürede birçok şeyi öğrenebileceğinizi söyleyebiliriz. Eğitim konusunda ise belirli dönemlerde 1 hafta, 2 haftalık olarak Yozgat, Antalya, Ankara, Rize gibi Personel Eğitim Merkezlerinde çeşitli konularda seminer olarak eğitim verildiğini görmekteyiz. Bu siz işe başlar başlamaz olacağı anlamına da gelmemektedir.

İşe Başlayınca İzin Kullanabilir Miyim?

İşe başlar başlamaz yıllık izninizi kullanmanız mümkün değildir, çünkü aday memur olarak geçmektesiniz. Aday memur olarak göreve başlayanlar bir sene görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır.

Fazla İş Yükü Var Mı?

Adliye, İcra ve CTE için iş yükü çalışacağınız birime ve bulunduğunuz şehre göre değişiklik gösterse de, genellikle iş yükünün her daim olduğu da bir gerçektir.

Çalışırken İmlalı Mı Yazmak Gerekiyor?

Katipler genellikle yazışmaları sağlarken imla kullanırlar. İmla kullanmanın yazışmadaki önemine vurgu yapalım ancak belirli dönemlerde yaşanan iş yoğunluğu nedeniyle işin yetişmesi adına gözden kaçtığı da görülmektedir.

Sakal Serbest Mi?

Sakal serbest mi soruna ilişkin olarak Danıştay’ın vermiş olduğu bir karar bulunmaktadır ancak bu biriminizdeki amir ile de doğrudan ilgilidir. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir), temiz bakımlı ve taranmış olur. (Danıştay Onikinci Dairesinin 20/4/2022 tarihli ve E.:2021/7000; K.:2022/2247 sayılı kararı ile iptal ibare; Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.)

Duruşmaya Her Katip Çıkar Mı? Duruşmada Yazamazsak Ne Olur?

Duruşmaya çıkma mevzusunda kalem içindeki işleyişinizle doğrudan alakalı olduğunu söyleyelim. Eğer kalem içerisinde her katip duruşmaya çıkıyor ve ayrı bir duruşma katibi yoksa sizlerde duruşmaya çıkarsınız, belki sizleri doğrudan duruşma katibi yaparlar, belki de kalem içerisindeki işlerde görev alırsınız, belki de tümünü siz yaparsınız, bu tamamen iş bölümü ile alakalı bir durum.

Duruşmalarda yazamazsanız amiriniz bekler, sizin yazabileceğiniz düzeyde yazmanız gerekeni söyler. Genelde yeni başlayan ve duruşmaya çıkacak katipleri duruşma günleri duruşmayı izlemesi için duruşma katibinin yanına oturturlar ondan neler yaptığını ve nasıl yazdığını görebilirsiniz, yine amirin ne hızla söylediğini de analiz edebilirsiniz.

İlk Maaşı Çift Maaş Olarak Mı Alırız?

İlk maaş çift maaş denilmesinin nedeni ayın 15 inden önce çalıştığınız gün sayısı kadar ve bir tam maaş almanızdan dolayıdır.

Hangi Kıyafetle İşe Gidilir?

Hangi Kıyafetle İşe Gidilir? Bu durumda çalışmış olduğunuz birim amiriniz ile alakalı bir durumdur, genellikle büyük şehirlerde memurların sivil olarak işe gittiğini görebilmekteyiz ancak birçok yerde takım elbise giyilerek gidilmektedir.

İşe Ne Zaman Çağrılırız?

İşe çağrılma zamanı ile ilgili olarak net bir tarih yok ancak önceki seneler analiz edildiğinde genellikle açıklanma tarihinden 60 gün sonra işe çağrılmaların başladığını görmekteyiz. Bu tarihi bir öngörü olarak kullanabilirsiniz.

Katiplik Kazananların Bilmesi Gerekenler

Katiplik kazanıp işe başladıktan sonra sıkça karşılaşacağınız E- İmza, Sicil Numarası, Haberci, UYAP ve UYAP Doküman Editörü hususlarını bilmenizde fayda var. Çünkü işe başladıktan sonra sıklıkla kullanacağınızdan emin olabilirsiniz.

E- İmza

Elektronik İmza nedir? 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

Kısacası evraka el ile imza atmaktansa elektronik ortamda imza atmak için kullandığınız araçtır, E-İmza’yı işe başladıktan sonra bilgi işlemin desteği ile kamusm üzerinden oluşturacağınız talep ile almaktasınız.

Sicil Numarası

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra birimlerince personelin görev yerine göre verilen ayrı sicil numaraları standart hale getirilip, tek bir yerden sicil numarası verilmesi sağlanmıştır.  Atanan personellerin sicilleri UYAP’tan otomatik olarak verilmektedir. Bu işlem UYAP’tan önce kağıt ortamında bulunan kayıtlara göre yapılmakta ve sicil numarası verilen personelin açık sicil bilgileri, Açık Sicil Dosyaları üzerinde güncellenmekteydi. UYAP’ın uygulanmasıyla birlikte, en son sıradaki sicil numarasının verilmesi ve Açık Sicil kayıtlarının oluşturulması otomatik olarak yapılmaktadır.

Sicil numarası aynı zamanda sizlerin kurumdaki isminizdir, iyi bir şekilde bilinmesi ve ezberlenmesi gerekmektedir. Sicil numaraları bir devrecilik olarak da görülebilmektedir, çünkü hangi yıl girdiğiniz ve ne kadar tecrübeli olduğunuzda görülmektedir. Sizlere yeni sicil verildikten sonra tecrübeli katipler tarafından “Bu sicil ne be adam mı öldürdün” şeklinde söylemlerine rastlamanız da mümkündür.

Haberci

Haberci programı Adalet Bakanlığı domaininde kullanılan bilgisayarlarda Adalet Bakanlığı personelinin birbirleri ile bilgi paylaşımında bulunmaları ve görüşmeleri için kullanılan bir haberleşme programıdır. Eski MSN tarzı bir program olduğunu söyleyelim. Sicil numarası kullanılarak ekleme yapabilir ve diğer adalet bakanlığı personeli ile iletişim kurabilirsiniz.

Bilgisayarlarınız belirli bir koruma düzeyinde tutulmaktadır, burada çeşitli programları bilgisayarınıza kurmak ya da farklı sitelere giriş sağlamak gibi düşünceniz varsa yanılıyorsunuz çünkü sadece kısıtlı yerlere erişiminiz bulunmaktadır.

Haberci
Haberci

UYAP Nedir?

UYAP Kurum Portal Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını internet üzerinden takip edebilmeleri, evrak gönderebilmeleri ve dosya için ücret ödeyebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir. O kadar kapsamlıdır ki, burada hepsini anlatmaya kalksak canınız sıkılabilir.

UYAP ile ilgili olarak meslektaşlarımızın ve bakanlığın Youtube yüklemiş olduğu bazı eğitici videolar yer almakta bunlara göz atabilirsiniz.

UYAP Doküman Editörü Nedir? Katiplerin Kullandığı Program

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) Bilişim Sistemi Doküman Editörü, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen, belgeler oluşturmanıza yardım etmek üzere tasarlanmış UYAP Bilişim Sistemiyle entegre çalışabilen bir kelime işleme programıdır.

UYAP Doküman Editörü Programını İndirmek İçin Bağlantıya Tıklayabilirsiniz:

Dikkat: Eğer müsaitliğiniz varsa bu programı indirip kullanmanız da çok büyük fayda var çünkü katip olduktan sonra sıkça kullanacağınız bir program. Özellikle şablon oluşturma ve otomatik metin konusunda bilgi sahibi olmanız size çok şey katacaktır. Aklınıza takılan olursa Telegram grubumuzdan sorabilirsiniz.

Telegram Grubumuza ulaşmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz. 

Doküman Editörü
Doküman Editörü

Genelde Adliyede Kullanılan Terimler

Adliyede kullanılan terimlere ilişkin olarak sözlü mülakatta birçok terime çalıştığınızı biliyoruz, bunlar gerçekten bilmeniz gereken terimler. Bunun yanı sıra yine sıkça adliye personelinin kendi arasında kullanmış olduğu bazı terimleri sizlerle paylaşalım.

 • Kalem, çalıştığınız birim yani kısaca büronuz diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse, Ağır Ceza Mahkemesi kalemi, Savcılık Kalemi, 3. Asliye Ceza Mahkemesi kalemi gibi tabirlerle karşılaşmanız mümkün.
 • Reis veya Reis Bey adliye jargonunda sıklıkla duyacağınız kelimelerden bir tanesidir. Reis, Komisyon Başkanına denilmektedir.
 • Ara Karar genellikle mahkemede çalışacak olanların sıkça karşılaştığı terimler arasında yer almaktadır. Ara karar, asıl karardan ziyade yerine getirilmesi gereken eksiklik üzerine yapılacak işlemlerdir.
 • Müzekkere, müzekkere kurumlar arasında yazışma yapmanıza olanak sağlayan yazıdır. Müzekkere yazılması gerekiyor denildiğinde, bir kurumla yapılacak yazışma olduğu aklınıza gelmelidir.
 • Maktul, öldürülmüş insana denir, dosyalarda ve UYAP’ta maktul olarak gördüğünüz taraf öldürülen kişidir, bunun faili niteliğinde olanlar ise savcılık aşamasında şüpheli olarak geçer kovuşturmada ise (Mahkeme aşaması) sanık olarak geçer.
 • Müsvedde, müsveddeye ayır, müsvedde kağıt ver, gibi cümleler ile karşılaştığınızda bunun karalama kağıt olduğunu bilin. İşi bitmiş, fazladan çıktı alınan, ya da bir işe yaramayan kağıtlar adliyelerde atılmaz(Geri dönüşüm yoksa) bunlar müsvedde bölümüne ayrılır yeri geldiğinde çeşitli notlamalar için kullanılır.
 • Tahliye, bu aslında bilinen bir kelime ancak Zabıt ve CTE katibi için tahliye hükümlünün sarıverilmesi olsa da, İcra Katibi için evin ya da bir iş yerinin boşaltılması anlamına gelir.

Yazının fazla uzamaması adına genellikle ön plana çıkanları Tanık, şüpheli, sanık, müşteki, müteveffa, talimat, gibi terimlere de göz atmanız faydanıza olacaktır.

Yeni Katipler İçin Tavsiyeler

Öncelikle yukarıda vermiş olduğumuz UYAP Doküman Editörünü indirebilir ve işleyişini öğrenebilirsiniz, yine bu süreçte sitemizden klavye düellosu ve klavye yazma testi yaparak yazım hızınızı artırmaya çalışabilirsiniz, ayrıca klavye kullanımında pratik klavye kısayol tuşlarını bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz, bu tuşlar UYAP Doküman Editöründe Windows’a göre farklılık gösterebilmektedir ancak geneli aynıdır.

Katipten Katibe Mesaj

Değerli yeni meslektaşlarımız, bu yazıyı kaleme alırken sizlerin çeşitli belirsizlikler içerisinde ne kadar sıkıldığınızı ve bocaladığınızı biliyoruz. Bu büyük aileye katıldığınız için oldukça mutlu olduğunuzu ve bunu bizlerinde sevinçle karşıladığımızı belirtelim. Kafanıza takmanızı veya canınızı sıkmanızı gerektirecek bir şey yok, kalem arkadaşlığı içerisinde eğlenerek öğrenmeyi de bize bu mesleği öğretenlerden ders edindik.

Süreç her ne olursa olsun, bizler elimizden gelen yardımı ve fedakarlığı sizler için sağlayacağız. Sizlerin de sizden sonrakiler için bunu gerçekleştireceğinizden şüphemiz yok. Aklınıza takılan her soruyu yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

2Yorumlar

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com