Zorunlu Avukat Görevlendirmesi

Zorunlu Avukat Görevlendirmesi 2024 yılında zorunlu haller, maddi durum ve birçok nedenle birlikte hakkında avukat talep etmek isteyenlerce araştırılan bir konudur.

Zorunlu avukat görevlendirmesi, şüpheli veya sanığın kendi avukatı olmaması durumunda devletin ona atadığı avukatlık hizmetidir. Şüpheli veya sanığın avukatının bulunmaması halinde, yargılandığı suçun cezasının alt sınırın 5 yıl ve üzeri hapis cezası olduğu durumlarda şüpheli veya sanığa devlet tarafından savunulmak adına zorunlu avukat atanır ve şüpheli veya sanığın savunmasında yardımcı olur. Sizlere bu yazımızda Zorunlu Avukat Görevlendirmesi Nedir? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

Zorunlu Avukat Görevlendirmesi 2024

Zorunlu Avukat Görevlendirmesi 2024 “Zorunlu avukat görevlendirmesi” terimi, belirli hukuki durumlarda veya mahkemelerde, taraflara bir avukat atanmasını ifade eder. Zorunlu avukat atanma durumunda davaya avukat olarak giden avukatlar bulunulan ilin barosuna bağlı olarak çalışan avukatlardır. Baroya bağlı olarak çalışan avukatların görevlerinden birisi de zorunlu avukat görevlendirmesini yerine getirmektir. Bu durumlar genellikle şu şekillerde ortaya çıkabilir:

 1. Dava Şartları: Bazı yargı sistemlerinde, belirli türdeki davalarda veya mahkemelerde, taraflara avukat tutma zorunluluğu getirilmiş olabilir. Özellikle karmaşık veya ciddi durumlarda, mahkeme taraflara avukat atayabilir.
 2. Maddi Durum: Tarafların maddi durumları da gözetilebilir. Eğer bir tarafın maddi durumu avukat tutmaya yetmiyorsa veya mahkeme bunun adaletin sağlanması açısından gerekli olduğunu düşünüyorsa, zorunlu avukat görevlendirmesi yapılabilir.
 3. Hukuki Temsilin Güvence Altına Alınması: Adaletin sağlanması ve dürüst bir yargılama sürecinin temini amacıyla, bazı durumlarda taraflara avukat atanabilir.
 4. Savunma Hakkının Güvence Altına Alınması: Ceza davalarında, sanığın savunma hakkını güvence altına almak amacıyla zorunlu avukat görevlendirmesi yapılabilir.

Bu durumlar ülkeden ülkeye ve hukuki sistemden hukuki sisteme değişebilir. Bazı ülkelerde, özellikle ciddi ceza davalarında veya anayasa mahkemelerinde, taraflara zorunlu olarak avukat atanabilir. Bu durumlar genellikle adil yargılama sürecini ve hukuki temsilin güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla uygulanır.

Bunun yanı sıra Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneği ile ilgili olarak bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Hangi Hallerde Avukat Zorunlu?

Avukat zorunluluğu, hukuki sistemlere, davaların türüne ve mahkemelerin özelliklerine göre değişebilir. Özel olarak hukuk bürosunu kurmuş ve özel davalara bakan avukatlar haricindeki bu avukatlar diğer bir deyişle ‘devlet avukatı’ olarak adlandırılıp ihtiyaç halinde zorunlu avukatlık görevlendirmesini üstlenmektedirler. Zorunlu avukatlık hizmeti koşulları: Şüpheli veya sanığın kendi avukatının bulunmaması, veya avukat tutacak maddi gücünün yeterli olmaması ve şüpheli veya sanığın yargılandığı suçun cezasının en az 5 yıl ve üzeri hapis cezası durumunun bulunması gibi durumlarda devlet tarafından zorunlu avukatlık hizmeti verilebilir.

Genel olarak, aşağıdaki durumlarda avukat zorunlu olabilir:

 1. Ceza Davaları: Ciddi suçlamalarla ilgili olan ceza davalarında, sanığın adil bir şekilde savunulabilmesi için avukat atanabilir veya zorunlu tutulabilir.
 2. Aile Hukuku Davaları: Boşanma, velayet, nafaka gibi aile hukuku davalarında, tarafların hukuki haklarını korumak ve adil bir çözüm sağlamak amacıyla avukat atanabilir.
 3. Çocuk Mahkemeleri: Çocukların hakları ve korunmasıyla ilgili davalar, çocuk mahkemelerinde görülür ve bu tür davalar için avukat atanması zorunlu olabilir.
 4. Anayasa Mahkemesi Davaları: Anayasa ihlali iddialarının ele alındığı davalarda, taraflara avukat atanabilir veya avukat tutmaları zorunlu kılınabilir.
 5. İdare Mahkemeleri: İdare mahkemelerindeki davalar, kamu hukuku ve idare hukukuyla ilgili konuları içerir. Bu tür davaların taraflarına avukat atanabilir.
 6. Yüksek Mahkemeler: Yüksek mahkemelerdeki davalar, genellikle önemli anayasa ve hukuki konuları içerir. Taraflar bu tür davalar için avukat tutabilir veya atanabilir.

Bu durumlar ülkeden ülkeye ve hukuki sistemden hukuki sisteme değişebilir. Her ülkenin yasaları ve mahkemeleri, avukat zorunluluğunun kapsamını belirler. İlgili yargı sisteminin mevzuatına ve uygulamalarına göre, avukat zorunluluğu farklı durum ve davalarda geçerli olabilir.

Baro En Fazla Kaç Müdafi Görevlendirilir?

Baroların bir davadaki müdafileri görevlendirme sayısı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve genellikle o ülkenin hukuki düzenlemelerine ve yerel yargı sistemine bağlıdır. Her ülkenin kendi hukuk sistemine göre belirlediği kural ve sınırlamalara göre barolar, avukatları görevlendirme konusunda belirli kurallara uyarlar. Örneğin, Türkiye’de, Barolar Birliği tarafından belirlenen “Duty Lawyer” sistemine göre, her avukat, bir dava için görevlendirilebileceği müdafi sayısı konusunda sınırlamaya tabidir. Bu sayı, belirli bir zaman diliminde (genellikle yılda bir) görev alınabilecek dava sayısını belirler.

Ancak, her ülkede ve baro birliğinde bu tür kurallar farklılık gösterir. Bu nedenle, belirli bir ülkedeki veya bölgedeki avukatlık görevlendirme kurallarını öğrenmek için ilgili baro birliğinin mevzuatına ve yönergelerine başvurmak önemlidir.

Mahkemeye Sadece Avukat Gitse Olur Mu?

Mahkemeye katılım genellikle tarafların veya vekillerinin (avukatlarının) bizzat fiziksel olarak mahkemede bulunmalarını gerektirir, ancak bu durum ülkeden ülkeye ve mahkeme türüne göre değişebilir. Çoğu durumda, tarafların veya vekillerinin mahkemede bizzat hazır bulunmaları beklenir. Ancak bazı durumlarda, özellikle belirli türdeki duruşmalarda veya başvurulan hukuki prosedürlerde, taraflar veya avukatlar mahkemeye fiziksel olarak gitmeden önce belirli izinleri alabilirler.

Örneğin:

 1. Bazı Duruşmaların SEGBİS Sistemi Üzerinden Yapılması: Özellikle modern hukuk sistemlerinde, bazı duruşmaların video konferans veya diğer elektronik iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilmesine izin verilebilir.
 2. Belirli Taleplerin Mahkeme Kararıyla Onaylanması: Taraflar, mahkemeden belirli bir duruşmaya fiziksel olarak katılmadan önce taleplerini sunabilir ve mahkeme tarafından onay alabilirler.
 3. Avukatın Yetkisiyle Temsil Edilme: Bir avukatın, müvekkilini mahkemede temsil etmesi genellikle kabul edilen bir uygulamadır. Avukatlar, müvekkillerini mahkemede temsil edebilirler.

Ancak, bu tür durumların hukuki süreçlere ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değiştiğini unutmamak önemlidir. Her durumun kendi koşulları vardır ve mahkemeye gitmeden önce gerekli izin ve onayları almak önemlidir.

Avukat Olmadan Karar Verilir Mi?

Bir mahkemede hukuki bir davaya karar verme yetkisi genellikle hukuk eğitimi almış ve avukatlık belgesine sahip olan hakimlere aittir. Hukuk sistemi, genellikle hukuki konularda uzmanlaşmış profesyonellerin karar vermesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, mahkemelerde genellikle avukat olmadan da karar verilmesi mümkündür. Ancak bu durum Ceza Muhakemesi Kanunda ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında görüleceği üzere bazı durumlar için sınırlandırılmıştır.

Zorunlu Müdafi Görevlendirmesi
Zorunlu Müdafi Görevlendirmesi

Zorunlu Avukat Görevlendirmesi 2024

Zorunlu Avukat Görevlendirmesi belirli durumlarda veya mahkemelerde, taraflara bir avukat atanmasını ifade eder. Kendi avukatı olmayan şüpheli veya sanığın ya da suça sürüklenmiş çocuğun veya kendini ifade edip savunamayacak derecede sağır, dilsiz veya engelli olması durumlarında ve işlenmiş olan suçun cezasının 5 yıl ve üzeri hapis cezası gerektirdiği durumlarda devlet zorunlu avukatlık görevi hizmetini sunar. Zorunlu avukatlık görevini baro avukatlarından birisine verir ve sanık ya da şüpheliye devlet tarafından avukat atanmış olur.  Kendisini ifade edip savunamayacak kişinin savunmasını da kendisi adına devletin atadığı avukat gerçekleştirmiş olur.

Bu durumlar genellikle şu şekillerde ortaya çıkabilir:

 1. Ceza Davaları: Ciddi suçlamalarla ilgili olan ceza davalarında, sanığın adil bir şekilde savunulabilmesi için mahkeme tarafından avukat atanabilir veya zorunlu tutulabilir.
 2. Maddi Durum: Tarafların maddi durumu avukat tutmaya yetmiyorsa veya mahkeme bunun adil bir yargılama için gerekli olduğunu düşünüyorsa, zorunlu avukat görevlendirmesi yapılabilir.
 3. Hukuki Temsilin Güvence Altına Alınması: Adaletin sağlanması ve dürüst bir yargılama sürecinin temini amacıyla, bazı durumlarda taraflara avukat atanabilir.
 4. Savunma Hakkının Güvence Altına Alınması: Ceza davalarında, sanığın savunma hakkını güvence altına almak amacıyla zorunlu avukat görevlendirmesi yapılabilir.
 5. Anayasa Mahkemesi Davaları: Anayasa ihlali iddialarının ele alındığı davalarda, taraflara avukat atanabilir veya avukat tutmaları zorunlu kılınabilir.

Zorunlu avukat görevlendirmesi, adil bir yargılama sürecini sağlamak ve hukuki temsilin güvence altına alınması amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Ancak, bu tür uygulamalar ülkeden ülkeye ve hukuki sistemden hukuki sisteme değişiklik gösterir.

Zorunlu Müdafi Reddedilebilir Mi?

Zorunlu müdafilik (zorunlu avukat atama) genellikle adil bir yargılama sürecini sağlamak amacıyla kullanılır. Ancak, zorunlu müdafi atanmasına itiraz etmek veya reddetmek, belirli koşullar altında mümkün olabilir. Bu durumlar, ülkeden ülkeye ve hukuki sistemden hukuki sisteme değişebilir. İşte zorunlu müdafi atanmasının reddedilebileceği bazı durumlar:

 1. Maddi Durum: Bazı durumlarda, zorunlu müdafi atanması maddi durum dikkate alınarak yapılır. Eğer bir kişi, kendi avukatını tutacak maddi kaynağa sahipse, zorunlu müdafi atanması reddedilebilir.
 2. İstek: Hukuki sistemler, kişinin kendi avukatını tutma hakkını tanıyabilir. Eğer bir kişi zorunlu müdafi atanmasını reddetmek istiyorsa, bu talepte bulunabilir.
 3. Uygun Temsil: Mahkemeler, zorunlu müdafi atanmasının gerekliliğini değerlendirirken, kişinin uygun temsil edilip edilemeyeceğini göz önünde bulundurabilir. Eğer bir kişi, hukuki süreci anlayacak düzeyde bilgi sahibiyse, zorunlu müdafi atanmasını reddetme hakkına sahip olabilir.
 4. Bazı Hukuki Konular: Bazı ülkelerde, belirli türdeki davalarda veya suçlamalarda zorunlu müdafi atanması zorunlu olmayabilir.

Bu durumlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterir ve yerel yasal düzenlemelere tabidir. Zorunlu müdafi atanması reddedilebilir, ancak mahkemeye bırakılan kişi, bu konuda dikkatli ve bilinçli bir karar vermelidir.

İfade Verirken Avukat Zorunlu Mu?

İfade verirken avukatın zorunlu olup olmadığı, ülkeden ülkeye ve hukuki sistemden hukuki sisteme değişebilir. Bu durum ülkemizde belirli suçlar yönünden avukat atamasını zorunlu kılarken belirli suçlar yönünden ise avukat atamasına gerek duymaz. Ancak, genelde birçok hukuki sistemde şu durumlar söz konusu olabilir:

 1. Zorunlu Değil, Ancak Tavsiye Edilen Durumlar: Birçok ülkede, ifade verirken avukatın zorunlu olmadığı ancak tavsiye edildiği durumlar bulunabilir. Kişilere, özellikle suçlamaların ciddiyetine bağlı olarak, avukat tutmaları veya hukuki danışmanlık almaları önerilebilir.
 2. Zorunlu Olan Durumlar: Bazı durumlarda, belirli suçlamalar veya durumlar için ifade verirken avukat zorunlu olabilir. Özellikle ciddi suçlamalar veya savunma hakkının güvence altına alınması gerektiği durumlarda mahkeme avukat atanmasını talep edebilir.
 3. Hukuki Temsil Hakkı: Birçok hukuki sistem, kişilere ifade verirken hukuki temsil hakkı tanır. Bu, kişinin kendi avukatını seçme veya atanma hakkını içerebilir.

Her durumda, hukuki sistem ve yerel yasalar önemlidir. İfade verme sürecinde avukatın zorunlu olup olmadığını öğrenmek ve hukuki temsil hakkının nasıl kullanılabileceğini anlamak için, kişinin bulunduğu ülkenin hukuk sistemine başvurması önemlidir.

Savcı Avukatsız İfade Alabilir Mi?

Evet, bir savcı genellikle bir soruşturma kapsamında ifade alabilir ve bu sırada bir avukatın hazır bulunmasını zorunlu kılma yükümlülüğü olmayabilir. Ancak, bu durum ülkeden ülkeye ve hukuki sistemden hukuki sisteme değişiklik gösterebilir. Birçok ülkede, şüpheli veya tanık olarak ifade veren kişilere avukat eşliğinde ifade verme hakkı tanınır, ancak bu genellikle zorunlu değildir. Bazı ülkelerde, özellikle ciddi suçlamalarda veya savunma hakkının güvence altına alınması gereken durumlarda, kişinin avukat eşliğinde ifade verme hakkı daha fazla vurgulanabilir.

Ancak, savcılar genellikle ifade alırken belirli etik kurallara uymak zorundadırlar. Kişilerin ifade verme sürecinde haklarına saygı gösterilmesi ve ifadelerin zorla alınmaması gerekmektedir. Bazı durumlarda, özellikle şüphelinin ifade öncesi haklarına saygı gösterilmediği veya ifade alma sürecinde hukuki usullere aykırı davranıldığı iddiaları varsa, bu durum mahkeme tarafından değerlendirilebilir. Hukuki durum, yerel yasal düzenlemelere ve hukuki süreçlere bağlı olarak değişebilir, bu nedenle kişilerin bulundukları ülkenin hukuki sistemi ve işleyişi önemlidir.

Zorunlu Avukatlık Ücretini Kim Öder?

Zorunlu avukatlık görevi hizmetinin ücretini avukata devlet öder. Normal şartlarda avukatlık ücreti danışmanlık almakla birlikte başlar ve dosyada ilerlemeler, incelemeler gerektiğinde ücret de artar. Duruşmalar meydana geldikçe avukata müvekkili tarafından ücreti ödenir. Bu durum özel avukatlık hizmetlerinde bu şekilde ilerler. Ancak zorunlu avukatlık hizmeti durumunda zaten şüpheli ya da sanığın, kendisine avukat tutacak maddi yeterliliği bulunmadığı için zorunlu avukatlık görevine başvurulduğu için müvekkilden herhangi bir ücret talep edilmez.

Zorunlu Avukat Görevlendirmesi | Sonuç 

Zorunlu Avukat Görevlendirmesi ile ilgili olarak sizlere kısa ve öz bilgiler sunmaya çalıştık. Ülkemizde belirli türdeki davalarda veya mahkemelerde, taraflara avukat tutmaları gerektiği kendileri tutmasa dahi zorunlu olarak avukat görevlendirileceği zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tarafların talebi ve maddi durumları da göz önünde bulundurulur.

Eğer bir tarafın maddi durumu avukat tutmaya yetmiyorsa veya mahkeme bunun adaletin sağlanması açısından gerekli olduğunu düşünüyorsa, zorunlu avukat görevlendirmesi yapar. Ceza davalarında, sanığın savunma hakkını güvence altına almak amacıyla zorunlu avukat görevlendirmesi yapılabilir. Ayrıca Adaletin sağlanması ve dürüst bir yargılama sürecinin temini amacıyla, bazı durumlarda taraflara avukat atanabilir. Sizlerde zorunlu avukat görevlendirmesi ile ilgili olarak merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com