zabit katipligi sozlu mulakat sorulari

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Soruları 2024 yılında klavye uygulama sınavına başarı ile tamamlamış adaylar tarafından araştırılmaktadır.

Zabıt Katipliği sözlü mülakat soruları 2024 yılı gündemi, zabıt katibinin görevleri, tutması gereken defterler, yüksek mahkemeler, mahkeme çeşitleri ile görevleri ve adli terimler gibi birçok unsuru içerisinde barındırmaktadır. Klavye uygulamasını başarı ile tamamlayan adayların yoğun ve stresli bir şekilde sözlü mülakata hazırlandığını bilmekteyiz. Sözlü mülakat aşamasında hangi soruların geleceği, hangi kıyafetin tercih edileceği, nasıl hitap edileceği gibi birçok etken adayların kafasını karıştırmaktadır. Peki, 2024 Zabıt Kâtipliği Sözlü Mülakat Soruları nelerdir? Gelin, hep birlikte bakalım.

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Soruları 2024

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Soruları 2024 yılı Zabıt Kâtipliğine başvuran ve klavye uygulama sınavında başarı elde eden adaylar özel olarak hazırlanmıştır. Mülakat aşamasında sorulan sorulara yönelik kategorileri listelemek gerekirse;

 • Kâtibinin Görevleri
 • Tutması Gereken Defterler
 • Yüksek Mahkemeler
 • Mahkeme Çeşitleri ve Görevleri
 • Adli Terimler
 • Genel Kültür
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
 • Diğer Mesleki Bilgiler

Yukarıda belirtilen kategorilerin yanı sıra mesai gruplarının görevleri, hali hazırda görev yapan Bakan, Komisyon Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısının isimleri gibi birçok sorunun yöneltildiğini de söyleyebiliriz.

Sözlü mülakat testine ulaşmak için Katip Online Mülakat Soruları bağlantısına tıklamanız yeterli olacaktır.

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakatı Nasıl Olur?

Zabıt katipliği sözlü mülakatı, Adalet Bakanlığı tarafından yetkili kılınan Komisyon Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Sözlü mülakat aşamasına, klavye sınavından başarılı olan ve sıralamaya giren adaylar katılmaktadır. Sözlü mülakat aşamasında kişisel yeteneğiniz, iletişim bilgileriniz ve mesleki özelliklerine sahip olup olmadığınız değerlendirilmektedir. Komisyonda genellikle, komisyon başkanı, başsavcı ve üye hakim yer almaktadır. Burada sorular doğrudan heyet tarafından sorulabileceği gibi aynı zamanda soru kağıdı çekme usulüyle de yapılabilmektedir. Sözlü mülakat süresi genellikle 3 ila 15 dakika arasında sürmektedir.

Katiplik Mülakatı Komisyonu Kimlerden Oluşur?

Katiplik mülakatı komisyonu, Adalet Bakanlığı tarafından yetkili kılınan Komisyon Başkanlığı tarafından yerine getirilmekte ve komisyon başkanı, başsavcı ve komisyonda görevli asil üye hakim tarafından oluşmaktadır. Burada adaylara sadece komisyon başkanı tarafından soru yöneltilebileceği gibi aynı zamanda başsavcı ve komisyonda görevli asil üye hakim tarafından da soru yöneltilebilmektedir.

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Çalışma Notları

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Çalışma Notları özel olarak derlenmiştir. Sorulara geçmeden önce bu bilgilere vakıf olmanız sizlere avantaj sağlayacaktır. Zabıt katibinin görevleri konusunun yanı sıra diğer kalem arkadaşları ve amiri olan mübaşir ve yazı işlerinin görevlerinin bilinmesi gerekmektedir. Hemen sizlere kısa ve öz bir şekilde bu görevlerden bahsedelim.

Zabıt Katibi Nedir?

Zabıt katipleri, mahkemelerde adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynarlar. Genellikle mahkeme salonlarında gördüğümüz bu yetkililer, bir davanın yazılı kayıtlarını tutmakla sorumludur. Mahkeme sürecindeki tüm aşamaların belgelenmesi, dosyaların düzenlenmesi ve mahkeme kararlarının yazılması gibi görevler zabıt katiplerine aittir. Zabıt katipleri, mahkeme kararlarının ve işlemlerinin düzenli ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesini sağlayarak adaletin yerine getirilmesine katkı sağlarlar.

Zabıt Katibi Nedir? Zabıt Katibi Nasıl Olunur? Sorusuna ilişkin olarak tüm detaylara bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Zabıt Katibinin Sorumlulukları Nelerdir?

Zabıt katiplerinin sorumlulukları oldukça çeşitlidir. Öncelikle, duruşma sırasında mahkemede söylenenleri dikkatlice kaydetmekle yükümlüdürler. Bu kayıtlar, davanın geçmişi ve mahkeme kararlarının temel belgeleridir. Ayrıca, mahkeme kararlarını yazmak, dava dosyalarını düzenlemek ve gerekli belgeleri hazırlamak da zabıt katiplerinin işlevlerindendir. Bunlar, mahkeme işleyişinin etkin bir şekilde yürütülmesini ve davalara ait evrakların düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlamada önemlidir. Ayrıca, günümüzde dijitalleşen mahkeme süreçlerinde, UYAP gibi elektronik platformları kullanarak mahkeme kayıtlarını güncel ve erişilebilir tutmak da zabıt katiplerinin sorumlulukları arasındadır.

Neden Zabıt Katibi Olmak İstiyorsun?

Neden Zabıt Katibi Olmak İstiyorsun? Sorusu zabıt katipliği mülakat soruları arasında en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Burada sizlerden beklenen kendinizi iyi bir şekilde ifade ederek, zabıt katipliği mesleğini neden tercih ettiğinizin öğrenilmesidir. Bu soruya Adalet mezunları genellikle kendi bölümüm ve yapabileceğim bir meslek olarak yanıt vermekte iken farklı bölüm mezunları ise mesleğin niteliği ve saygınlığı yönünden tercih ettiğini söylemektedir. Bu soru tamamen öznel olup sitemizde yer alan Anı Defteri bölümünden daha önce mülakata girmiş olan adayların tecrübelerine bakabilirsiniz.

Zabıt Katibinin Tutması Gereken Defterler Nelerdir?

Zabıt Katibinin tutması gereken defterler, her davanın hayat döngüsünün belgelenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu defter, bir davanın mahkemeye açılmasından itibaren tüm aşamalarını kaydedebileceği gibi aynı zamanda sadece belirli unsurları da içerebilir. Bu defterler; esas defteri, karar defteri, temyiz defteri, duruşma günü defteri, ilamat defteri ve zimmet defteri gibi birçok defterden oluşmaktadır. Bu defterlerin isimlerini bilmek kadar özelliklerini ve ne işe yaradıklarını da bilmek gereklidir, kapsamlı bir konu olduğundan dolayı bu yazımızda sadece bilmeniz gereken defterleri listeledik. Bunun yanı sıra aşağıda yer alan bağlantıdan detaylara ulaşabilirsiniz.

Zabıt Katibinin Tutması Gereken Defterler ile ilgili olarak ne işe yaradıklarına ve nerelerde kullanıldıklarına dair detaylara bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir?

Zabıt Katibinin Görevleri Nelerdir? Sorusu Zabıt Katipliği mülakatlarında en çok karşılaşılan sorular bilinmektedir. İşleri zamanında yapmak, devam eden mahkeme dosyalarını eksiksiz ve düzenli muhafaza etmek ve müzekkereleri yazarak takip ve tekit işlemlerini yerine getirmek gibi birçok göreve sahiptir. Öncelikle meslek hakkında tam ve doğru bir şekilde bilgi sahibi olmak gelen soruyu cevaplamanızda sizlere fayda sağlayacaktır. Zabıt Kâtibinin Görevleri Şunlardır;

 • Hâkimler ve Savcıların emirleri altındadırlar.
 • Atamalarını Adalet Komisyonu tarafından yapılır.
 • İşleri zamanında yapmak.
 • Dosyaları ve evrakları zamanında kaydetmek.
 • Devam eden mahkeme dosyalarını eksiksiz ve düzenli muhafaza etmek.
 • Başkan, üye ve savcıların uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
 • Müzekkereleri yazarak takip ve tekit işlemlerini yerine getirmek.
 • Duruşmalara ve keşiflere hazır bulunmak.
 • Gerekli tutanakları yazarak imzalamak.
 • Cumhuriyet Başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak.
 • Bilirkişilere teslim edilmesi gerekenlerin işlemini yapmak.
 • Tebligat evraklarını hazır edip, tebliğ etmek.
 • İşi biten dosyaları arşive kaldırmak.
 • Mevzuattan kaynaklanan diğer işlemleri halletmek.

Mübaşirin Görevleri Nelerdir?

Mübaşirin görevleri nelerdir? Sorusuna cevap vermeden önce çeşitli Mahkemelerde görev yapan mübaşir ve katip ikilisinin ayrılmaz bir bütün olduğunu ve kalem teşkilatının düzenli bir şekilde yürütülebilmesi adına tam bir koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirtelim. Mübaşirin görevleri şunlardır;

 • Duruşmanın disiplinini sağlamak, duruşmada hâkime yardımcı olmak.
 • Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden incelemek üzere Daire Başkanı, üye veya Cumhuriyet Savcısına götürmek.
 • Duruşmada sırası gelenleri salona çağırmak, salondaki yerlerini göstermek, buna uyulmasını sağlamak.
 • Duruşma ve keşif esnasında uyulması gereken davranış kurallarını taraflara açıklamak.
 • Ertelenen duruşmaların tarihlerini yazarak taraflara vermek.
 • Müzekkere ve tebligatların kurumlara ulaşması için posta işlerini yerine getirmek.
 • Arşivi düzenli tutmak.
 • Resmi kıyafet giymek.

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Nelerdir? Sorusuna verilebilecek en kısa ve öz cevaplar arasında; kalem üzerinde gerekli denetimin sağlanarak belirli bir düzen içerisinde iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve aynı zamanda dosya üzerinde kesinleştirmelerin sağlanması olduğunu söylemek mümkündür. Yazı işleri müdürünün başlıca görevleri şunlardır;

 • Atamaları Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleşir.
 • Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak.
 • İşin öğretilmesi de dâhil, hizmetlerin düzenli yürümesi için her türlü tedbiri almak.
 • Dosyaya ait kıymetli evrakları ve değerli eşyayı muhafaza etmek.
 • Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama giderlerini hesaplamak, müzekkereleri yazmak.
 • Dosyada bulunan tüm belgelerin UYAP ortamına eksiksiz aktarıldığını kontrol etmek, imzalamak gerekli işlemleri yerine getirmek.
 • Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.
 • Her ay sonunda amirine gele çıkan ve kalan işlerin gösterir nitelikte cetvelini hazırlayarak amirine sunmak.
Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Soruları
Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Soruları

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Çıkmış Sorular

Zabıt katipliği sözlü mülakat çıkmış sorular ile ilgili olarak sunulabilecek birçok soru bulunmaktadır. Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Soruları genellikle yazımızın başında belirtmiş olduğumuz üzere zabıt katibinin görevleri, tutması gereken defterler, yüksek mahkemeler, mahkeme çeşitleri ile görevleri ve adli terimler gibi birçok unsuru içermektedir.

Mülakat Soruları bağlantısına tıklayarak sitemizde online bir şekilde zabıt katipliği sözlü mülakat sorularına ilişkin testi çözebilirsiniz.

Genellikle bazı hukuki terimlerin bilinmesi de sözlü mülakat aşamasında sizlere fayda sağlayacaktır. Peki, zabıt katipliği sözlü mülakat çıkması sorular nelerdir? Hemen sizlere listeleyelim.

 • İddianamenin kabulünden önce bir suçla ilgili yargılamadan önce yapılan araştırmadaki sürece ne denir?

Cevap: Soruşturma

 • Suç işlendiği kanaatine varılınca Cumhuriyet Savcısının şüpheli hakkında ceza davası açmak üzere düzenlediği belge nedir?

Cevap: İddianame

 • İddianamenin kabulünden, hükmün kesinleşmesine kadar devam eden sürece ne denir?

Cevap: Kovuşturma

 • İlk Adalet Bakanı’nın adı nedir?

Cevap: Seyit Bey

 • Şimdiki Adalet Bakanı’nın adı nedir?

Cevap:  Bekir Bozdağ

 • Bir Önceki Adalet Bakanı’nın adı nedir?

Cevap: Abdulhamit Gül

 • İlk Cumhurbaşkanı kimdir?

Cevap: Mustafa Kemal Atatürk

Zabıt Katipliği Mülakatında Sorulan Sorular

Zabıt katipliği mülakatında sorulan sorular ile ilgili olarak bu sorulan hem mesleki hem de güncel bilgilerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Soruları yazımızda bu sorulara karışık olarak yer verdik. Yine çeşitli platformlarda sorulduğu iddia edilen sorulara ilişkin olarak birkaç soru ve cevabı da sizlerle paylaşalım.

 • Zabıt Kâtibi Nedir?

Cevap:  Adliyelerde görülmekte olan davalarda, seçim kurullarında ve icra dairelerinde, hem yazışma işlemlerinden hem de dosya düzeninden sorumlu kişidir.

 • Mübaşir Nedir?

Cevap:  Mahkemelerde duruşmaya girecek davalı/davacı kişilere ve tanıklara çağrıda bulunan, hakimin emir ve beyanlarını bildiren, gerekli evrak ve dokümanların takibini yapan kişiye denir.

 • İstinaf Nedir?

Cevap:  Bölge Adliye/ İdari Mahkemelerinin, ilk derece mahkemelerinin kararlarını denetlemesine denir.

 • Mehmet Fethi Sekin Kimdir?

Cevap:  İzmir’de PKK’lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısında olası faciayı canı pahasına önleyen şehit polis memurudur.

 • BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su olan bilim insanı kimdir?

Cevap:  Uğur Şahin

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakatı Adli Terim Notları

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Soruları arasında genellikle adli terimlere ilişkin bilgilerin sorulduğunu da bilmekteyiz. Sizler için daha önce sıkça dile getirilen ve çeşitli internet ortamında sözlü mülakat sorusu olarak sorulduğu söylenilen bazı adli terimleri ve anlamlarını listeledik.

UYAP: Ulusal Yargı Ağı Projesi, Adli işlemlerin elektronik ortamda yapılarak muhafaza altında olmasını sağlayan projedir. Adliye görevlilerin işlemlerini kolaylaştırır.

Müzekkere: Bir iş için, üst makama yazılan yazı veya bir makamdan diğer makama yazılan yazıdır.

Tekit: Yinelemek, tekrarlamak.

Ara Karar: Son hüküm olmayıp, hükme giden yolda verilen yardımcı kararlardır.

Tebliğ: Ulaştırma, iletme, resmi evrakı yollama, duyurma.

Soruşturma: Bir suçla ilgili yargılamadan önce yapılan araştırmadır.

İddianame: Soruşturma yapılarak elde edilen delillerden, suç işlendiği kanaatine varılınca Cumhuriyet Savcısının şüpheli hakkında ceza davası açmak üzere düzenlediği belgedir.

Kovuşturma: İddianamenin kabulünden, hükmün kesinleşmesine kadar devam eden süreçtir.

Adli Para Cezası: Hâkim suçluya hapis cezası vermeyip, güvenlik tedbiri uygulamayıp yine de ceza yaptırımı uygun gördüğü durumda verdiği cezadır.

İdari Para Cezası:  Devletin İdari kurumları tarafından gerçek veya tüzel kişilere verilen cezalardır. Ortada mahkeme olmadan idarenin verdiği cezalardır. Örnek verecek olursak; trafik polisinin, trafik cezası yazmasıdır.

Adli sicil kaydı: Kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarını gösterir kayıt.

Çağrı kâğıdı: Cumhuriyet Savcılığı aşamasında dinlenmesi gereken şüpheli, mağdur ve tanıkların gelmesini isteyen kâğıt.

Davetiye: Duruşmaya çağrı kağıdı.

Gerekçeli karar: Duruşma bitiminde verilen son kısa hükmün gerektirici sebeplerini içeren mahkeme kararı.

Zabıt: Bir hukuki durumu tespit eden yazılı kâğıt.

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Soruları

Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Soruları ile ilgili olarak sizlere kısa ve öz bilgiler sunmaya çalıştık. Sitemiz üzerinde yer alan mülakat soruları kısmından belirli sorulara erişebilir ve bunlara çalışabilirsiniz. Sözlü mülakatta sorular olduğu kadar kişinin kendisini ifade etmesi, duruşu, sorulara nasıl yanıt verdiği konusu da oldukça önemlidir. Yine klavye ve sözlü mülakat tecrübelerine ulaşmak için Anı Defteri bölümümüzde yer alan mülakat anılarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca sizlerde Zabıt Katipliği Sözlü Mülakat Soruları ile ilgili edinmiş olduğunuz tecrübeleri anı defterinden veya yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com