CTE Katibi Nedir? CTE Katibi Nasıl Olunur?

CTE Katibi Nedir? CTE Katibi Nasıl Olunur? Sorusu Adalet Bakanlığının yapmış olduğu son alımlarla birlikte oldukça çok araştırılan bir konu olmuştur.

CTE Katibi ataması Adalet Bakanlığı tarafından ataması yapılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi personellerdir. Genellikle mahkumların kayıtlarından, gelen giden evrakların takibinden, belgelerin düzenlenmesinden ve arşivleme işlemlerinden sorumlu bir şekilde çalışmaktadırlar. CTE Katipliği üç farklı sınav aşamasından oluşmaktadır. Bunlar; KPSS, klavye ve sözlü mülakat aşamalarıdır. Bu aşamaları başarı ile tamamlayan kişiler bu kadroya atanmaktadır. Sizlere bu yazımızda CTE Katibi Nedir? CTE Katibi Nasıl Olunur? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

CTE Katibi Nedir? CTE Katibi Nasıl Olunur?

CTE Katibi Nedir? CTE Katibi Nasıl  Olunur? Adalet Bakanlığına bağlı olarak görevlerini yerine getiren personellerdir. CTE Katipliği için her yıl KPSS sınav puanları ile belirli yerlere belirli sayıda atamalar yapılmaktadır. CTE katibi olabilmek için bazı ön şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar; Kamu Personeli Seçme Sınavlarının P3, P93, P94 puan türlerinden en az 70 puan ve üzeri alabilmek, Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunun bulunmaması ve Türk vatandaşı olmak gibi şartlardır. Sizlere CTE katipliği ile ilgili başlıklar halinde merak edilen tüm soruları cevaplandırıyoruz.

CTE Katibi Nedir?

CTE Katibi ataması Adalet Bakanlığı tarafından yapılan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi  Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı personellerdir. İş yerlerinde Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun şekilde olmaları gerekmektedir.  Cezaevlerinde dosya ve evrak işleri ile ilgilenirler. Genellikle mahkumların kayıtlarından, gelen giden evrakların takibinden, belgelerin düzenlenmesinden ve arşivleme işlemlerinden sorumlu olurlar.

CTE Katibi Nerede Çalışır?

CTE katipleri kapalı veya açık cezaevlerinde büro personeli olarak görev yapmaktadırlar. Bulundukları görev yerinde gelen giden evrakların takibini yapmak, mahkumların kayıtlarını düzenlemek, yazışmaları, raporlamaları ve benzeri işlemleri yerine getirmek gibi birçok görevi yerine getirmektedir.

CTE Katibi Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

CTE katipleri açık veya kapalı ceza evlerinde görev yapmaktadırlar. Dosya ve belge işleri ile ilgilenirler. CTE katiplerinin görevleri başlıca şunlardır:

 • Gelen giden evrakların takibini yapmak.
 • Mahkumların kayıtlarını düzenlemek.
 • Belgelerin düzenlemesini yapmak.
 • Arşivleme işlemlerini yapmak.
 • Mahkumlarlarla ilgili dosyaları güncellemek.
 • Yazışmaları, raporlamaları ve benzeri işlemleri yerine getirmek.
 • Mevzuattan kaynaklanan diğer işlemleri halletmek
CTE Katibi Nedir? CTE Katibi Nasıl Olunur?
CTE Katibi Nedir? CTE Katibi Nasıl Olunur?

CTE Katibi Nasıl Olunur?

CTE katipliği için Adalet Bakanlığı alım ilanı yayımladığı zaman KPSS puanınızı kullanarak e-devlet üzerinden başvuru yapmalısınız. Başvurusu kabul edilen adaylarla birlikte uygulamalı klavye sınavına girdikten sonra başarılı olursanız sözlü mülakata katılmaya hak kazanmış olacaksınız.  Sözlü mülakat aşamasını başarılı şekilde geçen adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Ve ek olarak CTE katipliği için çeşitli sağlık şartlarını sağladığınızı göstermek için sizden sağlık raporu istenecektir.

CTE Katipliğinde Atama Nasıl Olur?

CTE katipliği için 3 farklı sınav aşaması vardır. Bunlardan ilki KPSS’dir. Minimum 70 puana sahip olmanız gerekir. İkinci aşama ise uygulamalı klavye sınavıdır. 3  dakikada en az 90 veya üzeri kelime yazmak gereklidir. Üçüncü ve son aşama ise sözlü mülakattır. Başarılı olmanız için sınav komisyonu tarafından en az 70 puan almanız gerekecektir. Tüm bu aşamaları başarılı şekilde geçen adaylara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Adayın memur olmasına engel olacak bir durum görülmediği takdirde sözleşme imzalanır.

CTE Katibi Olmak İçin Kaç Puan Gerekli?

CTE katipliği için çift yıllarda yapılan KPSS’den 70 veya üzeri puan almak gerekmektedir. Fakat puanınız başvuru için yeterli olsa bile başvurunuz kabul edilmeyebilir. Bunun sebebi başvuru yaptığınız komisyonun alım sayısının 20 katı kadar sıralamaya  giren adayların başvurusunu kabul etmesinden kaynaklıdır. Bu sıralama KPSS puanına göre yüksek puandan düşük puana doğru yapılmaktadır.

CTE Katipliği Şartları Nelerdir?

CTE katipliği için en önemli şartlar arasında klavye veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak vardır. Başvuru yapabilmek için aranan diğer şartlar arasında 35 yaşını doldurmamış olmak, Türk vatandaşı olmak ve erkek adayların askerlik ile ilişiği olmaması gerekmektedir. Daha sonrasında sözleşme imzalamak için yönetmelikte geçen sağlık şartlarını taşımaları gerekmektedir. Son olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında da memuriyete engel teşkil edecek bir suçu olmadığına kanaat getirildiğinde aday ile sözleşme imzalanacaktır.

CTE Katipliği Başvuruları Ne Zaman?

CTE katipliği için başvuru tarihleri CTE katipliği alım ilanı yayımlandıktan sonra belli olur. Alım ilanında başvuru sisteminin açık olduğu tarihler belirtilir. Ülkemizde her yıl diğer katipliklerde olduğu gibi düzenli olarak CTE katipliği alımı da olur. Son yıllarda sadece 2020 yılında pandemi sebebiyle ülke genelinde kapanmaya gidildiği için CTE katipliği alımı olmamıştır.

CTE Katipliği Başvuruları Nereden ve Nasıl Yapılır?

CTE katipliği başvurularını alım ilanında yazan başvuru tarihleri içerisinde e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Başvurular için gerekli olan belgeleri eksiksiz düzgün bir şekilde hazırlamalısınız. Gerekli belgeleri e-devlet üzerinden temin edebileceğiniz gibi bazı belgelere de alım ilanının olduğu duyuru sayfasından ulaşabilirsiniz. Bütün belgeleri hazırladıktan sonra e-devlet üzerinden başvuru sistemine girerek gerekli bölümlere belgeleri yükleyebilirsiniz. Doldurulması gereken bölümleri de doldurduktan sonra başvurunuzu başarılı şekilde tamamlayabilirsiniz.

CTE Katipliği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

CTE katipliği için başvuru sürecinde gereken belgeler sağlık beyan formu, klavye tercih beyan formu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, bilgisayar veya klavye sertifikası ve son olarak diploma olarak sıralanabilir. CTE katipliğine atanan kişilerden istenilen belgeler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Nüfus kayıt örneği
 • Adli sicil kaydı
 • Mal bildirim formu
 • Diploma
 • Sağlık kurulu raporu
 • KPSS sonuç belgesi
 • Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan
 • Eş durum beyanı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Biyometrik fotoğraf
CTE Katibi Nedir? CTE Katibi Nasıl Olunur?
CTE Katibi Nedir? CTE Katibi Nasıl Olunur?

CTE Katipliği Sıkça Sorulan Sorular

CTE Katipliği sürecinde adayların sıkça sormuş olduğu soruları sizler için derledik. CTE Katipliği sürecinde bu soruların genellikle KPSS, puanı, başvuru sırasında merak edilenler, klavye ve sözlü mülakata ilişkin olduğunu görmekteyiz. Başlıklar halinde sizlere CTE katipliği ile ilgili kısa ve öz bilgiler sunmaya çalıştık.

CTE Katipliği İçin Yaş Kaç Olmalı?

CTE katipliği yaş sınırı ile ilgili olarak KPSS’ye girdiğiniz yılın Ocak ayı itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanlar başvuru yapabilir. CTE katipliği için KPSS puanının geçerli olduğu 2 yıl boyunca yaşınız kaç olursa olsun tüm ilanlara başvuru yapabilir.

CTE Katipliği KPSS Puanı Kaç Olmalı?

CTE katipliğine başvuru alt sınırı tüm öğrenim düzeyleri için KPPS alt puan sınırı 70’tir ve hepsi aynı sıralamaya tabi tutulur. Her bir komisyon için alınacak CTE Katipliği kadro sayısının yirmi katı aday puan sıralamasına göre klavye sınavına katılmaya hak kazanır.

CTE Katipliği İçin Hangi Sertifikaya Gerekli?

CTE Katipliği için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden MEZUN olanlar, açık veya örgün öğretim fark etmeksizin sertifikadan muaf tutulurlar. CTE Katipliği için bunların dışında, örgün olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden (transkript) veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olanlardan ayrıca bir sertifika istenmez.

CTE Katipliği İçin Ne Kadar Yazmak Gerekli?

CTE katipliği için uygulamalı klavye sınavında 3 dakika içerisinde en az 90 doğru kelime yazma şartı aranmaktadır.  Fakat CTE Katipliği klavye sınavına giren adaylardan yalnızca alım sayısının 3 katı kadar aday başarılı olarak sözlü mülakata katılmaya hak kazanacaktır. Bu sebeple CTE Katipliği için 3 dakikada 90 doğru kelime yazsanız bile yeterli sıralamaya giremediğiniz takdirde başarısız sayılacaksınız. CTE katipliği için yapılan bu sıralama adayların yazdığı doğru kelime sayısına göre yüksekten düşüğe doğru yapılır. CTE katipliği klavye sınavında adayların klavye uygulama sınavında yanlışsız olarak en az 90 (doksan) kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. CTE katipliği klavye sınavında bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Klavye hızınızı test etmek için Klavye Hız Testi sayfamızdan faydalanabilirsiniz.

CTE Katipliği İçin Hangi Okuldan Mezun Olmak Gerekir?

CTE katipliğine en az lise ve dengi mezunu olanlar başvuru yapabilir. CTE katipliğine başvuracak aday hangi düzey KPSS’ye girdiyse o düzeyin diploması ile başvuru yapmak durumundadır. CTE Katipliği için aday ortaöğretim/önlisans KPSS’ye girip, lisans okuyor durumdaysa, ortaöğretim/önlisans diplomaları lisans okuduğu okuldan o diplomanın fotokopisinin aslı gibidir yapılmış hali ile başvuru yapılabilir.

CTE Katipliği Klavye Uygulama Sınavı Nedir?

CTE katipliği sınavında, bakanlığın sınavdan 1 hafta önce yayınlayacağı metinler veriliyor. CTE katipliği uygulamalı klavye sınavda başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak ve 3 dakikada en az 90 net çıkarmak kaydıyla, en fazla net çıkaran adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday mülakata girmeye hak kazanır. CTE katipliği için tercihe bağlı olarak sınava F veya Q klavye ile girilebilir. CTE katipliği klavye sınavları genel olarak imlasız yapılır ve metinler ekrandan yazdırılır.

CTE Katipliği İçin F Klavye Yazmak Zorunlu Mu?

CTE katipliği için F veya Q klavye ile yazmak uygundur, bunun haricindeki klavye türleri için başvuru yapılamaz. CTE katipliğine başvuru yapıldığında sizden hangi klavye türünü kullandığınızı belirtmeniz için klavye tercih beyanı belgesini doldurmanızı isteyeceklerdir. CTE katipliği klavye tercih beyanında belirttiğiniz F veya Q klavyeye göre uygulamalı klavye sınavında önünüze seçmiş olduğunuz klavye gelecektir. CTE katipliği klavye sınavına ek olarak belirtmek gerekirse  F ve Q klavye arasında sınav süreci için hiçbir fark yoktur, ayriyeten adliyede çalışırken de tercihinize göre F veya Q klavye kullanabilirsiniz.

CTE Katipliği Sözlü Mülakatına Nasıl Çalışılır? Çalışma Notları

CTE Katipliği Sözlü Mülakat Çalışma Notları özel olarak derlenmiştir. CTE katipliği sözlü mülakat sorularına geçmeden önce bu bilgilere vakıf olmanız sizlere avantaj sağlayacaktır. CTE katibinin görevleri konusunun yanı sıra diğer kalem arkadaşları ve amiri olan mübaşir ve yazı işlerinin görevlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğiniz CTE katipliği sözlü mülakat testi hazırladık. CTE katipliği sözlü mülakat testine ulaşmak için Katip Online Mülakat Soruları bağlantısına tıklamanız yeterli olacaktır.

Miyopluk CTE Katipliği İçin Engel Mi?

CTE katipliği için miyop belirli bir dereceden sonra engeldir. CTE katibi olabilmek  için bazı sağlık şartlarını taşımanız gerekmektedir. Bunlardan birisi görme yetisi ile ilgilidir. CTE katipliği için yönetmelikte geçen göz sağlığı şartı aynen şu şekildedir: “bir gözün görme gücü en az 10’da 2 olmak şartı ile iki gözün görme dereceleri toplamının; 20’de 15 ile 20’de 11 arasında olması gerekmektedir.”. Buna ek olarak CTE katipliği için körlük, şaşılık ve renk körlüğü net bir şekilde engeldir.

CTE Katipliğinde Bölüm Şartı Var Mı?

CTE katipliği için en az lise mezunu olmanız yeterlidir. Başvuru yapabilmek için ise bilgisayar veya klavye ile ilgili başarılı olduğunuz bir dersi ya da bilgisayar veya klavye ile ilgili bir sertifikayı kullanabilirsiniz. Ek olarak sözlü mülakatta sizi öncelikli aday konumuna getirecek bazı bölümler vardır. Bunlar yönetmelikte tam olarak şu şekilde geçmektedir: “hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı, adalet ön lisans ve ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı”. Bu bölümlerden mezun olmanız sizi diğer adaylara karşı daha avantajlı bir konuma yükseltecektir.

CTE Katibi Maaşı 2024

CTE katibi maaşları her yıl enflasyon oranına göre zamlanırlar ve bu değişiklik göstermektedir. CTE katibi maaşları kişinin hizmet süresi ve ekstra durumlara göre de değişiklik göstermektedir. CTE katibi maaşı 2024 yılında en düşük 30.000 TL olarak tahmin edilmektedir. Ancak CTE katipliği maaşı enflasyon ve diğer durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com