Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Dilekçesi Örneği 2024 yılında evlilik hayatında sıkıntı yaşayan kişilerce araştırılmakta ve merak edilmektedir.

Kişilerin evliliklerini resmi olarak sonlandırabilmesi için bir boşanma dilekçesi gereklidir. Evlilik kurumu resmi olarak bir aile kurabilmek için bir kurum olarak karşımıza çıkmakla birlikte aynı zamanda toplumun da temelini oluşturmakta olduğu bilinmektedir. Ancak her ne kadar pek çok kişi mutlu bir şekilde aile kurma yolunda adım atıyor olsa da kimi zaman evliliklerde çeşitli problemlerin yaşanabildiği bilinmektedir. Zaman zaman bazı sorunlar tolere edilebiliyor olsa da bazı büyük problemler evlilikleri bitirebilmektedir. Bir evliliğin bitmesi bir boşanma sürecini de beraberinde getirmektedir. Sizlere bu yazımızda Boşanma Dilekçesi Örneği 2024 en güncel örneği hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Boşanma Dilekçesi Örneği 2024

Boşanma Dilekçesi Örneği 2024 yılında birçok kişinin üzerinde durduğu ve araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Boşanma kararı alan çiftler genellikle boşanmanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağı yönünde karar vermeye çalışmaktadır. Bundan sonraki aşamada ise dilekçelerin nasıl olacağına ilişkin olarak araştırma yapmaktadır. Sizlere başlıklar halinde boşanma dilekçesinin nasıl yazılacağı hakkında bilgi vererek örnekleri paylaşacağız.

Boşanma dilekçesi örneğinin yanı sıra diğer dilekçe örneklerine ulaşmak için Dilekçe Sepeti kategorimize göz atabilirsiniz.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Dilekçe örneğine geçmeden önce boşanma dilekçesinin nasıl yazılacağına yönelik olarak sizlere bilgi sunalım. Evliliklerini sonlandırmak isteyen kişiler boşanmak ve evliliklerini bitirebilmek için aile mahkemesine bir talepte bulunurlar. Bu aşamada kişilerin bir boşanma dilekçesi yazması ise bir şart olarak karşımıza çıkıyor. Peki, boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

 • Boşanma dilekçesinde öncelikle doğru başlık atılması önem taşımaktadır. Aile mahkemesi bulunan yerlerde dilekçe aile mahkemesine, eğer yoksa asliye hukuk mahkemesine hitaben yazılmalıdır.
 • Davayı açacak olan kişinin kişisel bilgileri dilekçede mutlaka bulunmalıdır.
 • Aynı zamanda davalı kişinin de kişisel bilgilerinin dilekçede bulunmadı gerekmektedir.
 • Boşanma dilekçesi yazılırken dilekçenin konusuna ilişkin kısa da olsa bir bilgi verilmesi şarttır.
 • Boşanma dilekçesi içerisinde yer alan açıklamalar kısmında boşanmaya sebep olarak yaşanmış olan olaylar sırası ile anlatılmalıdır.

Boşanmak İçin Hangi Evraklar Gerekir?

Boşanmak için hangi evraklar gerekir? Boşanmaya karar veren eşlerin öncelikle dilekçe ve ilgili evrakları hazır etmesi gerektiğini bilmekteyiz. Boşanma söz konusu olduğunda merak edilen bir diğer konu ise boşanma sürecinde gerekli olan evraklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

1) Anlaşmalı Boşanma için Hangi Belgeler İstenir?

Anlaşmalı bir şekilde gerçekleşecek boşanmalar için aşağıdaki belgeler istenmektedir:

 • Her iki tarafın da kimlik belgeleri
 • Eğer var ise çocuklara ait olan kimlik belgeleri
 • Devir işlemlerinin yanı sıra mal paylaşımını gösterir evraklar
 • Mal paylaşımına konu olan ev, arsa tapusu ya da araç ruhsatı
 • Harç ücretinin ödenmiş olduğunu gösteren belge

2) Çekişmeli Boşanma için Hangi Belgeler İstenir?

Çekişmeli boşanma için gerekli belgeler aşağıdaki şekildedir:

 • Eğer varsa darp raporu
 • Boşanma sebebine ilişkin deliller (arama, mesaj dökümleri, sosyal medya paylaşımları, kart dökümleri vb.)
 • Nafaka ya da tazminat taleplerini bildiren belgeler
Boşanma Dilekçesi Örneği
Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2024

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2024 yılında oldukça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Boşanma talebi olan çiftler Aile Mahkemesine sunmak üzere bir anlaşmalı boşanma protokolü aramaktadır. Sizler için en güncel anlaşmalı boşanma protokolü dilekçesi örneğini paylaşacağız.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

            Davacı eş ……………………….. ve davalı eş ………………………..  karşılıklı olarak anlaşma sureti ile boşanmaya karar vermiş olup işbu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca;

 • BOŞANMA HUSUSU:

Davacı ………………………..  tarafından davalı eş ………………………..  aleyhine açılan boşanma davası davalı eş tarafından kabul edilmiştir.

 • NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU:

Tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi, manevi tazminat ve nafaka talepleri bulunmamaktadır. 

 • ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL EŞYA PAYLAŞIMI:

Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içinde olup, evlilik birliğinin devam ettiği evdeki mevcut ev eşyalarının tamamı ve takılar konusunda hiçbir talepleri yoktur.

 • YARGILAMA GİDERLERİ HUSUSU:

Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden yargılama gideri talep etmemektedir.

Dört maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın ….…/…..…/20…. tarihinde imza altına alınmıştır. Herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde işbu protokol hükümsüzdür.

                                                                                   (İmza)                                                                                                                                      (İmza)
                                                                   Davacı………………………..                                                                                                      Davalı………………………..          

 

 

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2024

Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2024 yılında en güncel haliyle sizlere sunuldu. Bu dilekçe örneğini kolaylıkla word sayfasına yapıştırarak kullanabilirsiniz. Ayrıca yukarıda belirtmiş olduğumuz şekilde yazım kurallarına ve eklenmesi gereken evraklara dikkat etmeniz gerekmektedir. Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneğini güncel haliyle sizlerle paylaşıyoruz. 

………………………..  NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE / ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Davacı                        : ……………………….. (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın)
Adresi                         : ……………………….. (Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)

Davalı                         : ……………………….. (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın)
Adresi                         : ……………………….. (Yapılacak bildirimlerin ulaşabileceği adresi yazın)

Dava                           :  Evlilik birliğinin  temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma

Dava Tarihi               : (Davayı açacağınız tarihi yazın)

Açıklamalar               :

 1. Davalı ile …………………… tarihinden bu yana evliyiz. Bu evliliğimizden müşterek bir çocuğumuz bulunmamaktadır.
 2. Davalı ile uyum sağlayamadığımız için müşterek hayatımız çekilmez bir hale gelmiş, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamış ve evlilik birliği fiilen bitmiştir.
 3. Davalı ile medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarını düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul ettik.
 4. Devamında yarar ve umut görülmeyen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmamıza karar verilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler      : Türk Medeni Kanununun 166. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili kanun hükümleri

Hukuki Deliller         : Nüfus kayıtları, protokol, gerekirse tanık beyanları ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil

Sonuç ve Talep         : Yukarıda anlattığım nedenlerle;

 • Türk Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca davalı ile boşanmamıza,
 • Ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. (Tarih)

                                                                                                                                           (İmza)
                                                                                                                               Davacı (Adınızı-Soyadı)

EKİ:

 • Protokol aslı
 • Davacı nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Davalı nüfus cüzdanı fotokopisi

Şiddetli Geçimsizlik Dilekçesi Örneği 2024

Şiddetli geçimsizlik boşanma dilekçesi örneği 2024 güncel haliyle birlikte sizlere sunulmuştur. Bu dilekçe örneğini word sayfasına kopyalayarak kolaylıkla kullanabilirsiniz. Yine diğer dilekçe örneklerinde olduğu gibi bu dilekçenize de ilgili ekleri eklemeyi unutmayın. Hemen sizlerle şiddetli geçimsizlik dilekçe örneğini paylaşalım. Şiddetli geçimsizlik boşanma dilekçesi örneği şu şekildedir;

……………. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI : ……………………  (İsim, TC Kimlik No, Adres)

DAVALI : ……………………  (İsim, TC Kimlik No, Adres)

KONU    : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı anlaşmalı boşanma talebimize ilişkindir. (Velayet, nafaka, tazminat gibi talepler var ise ayrıca yazılmalıdır.)

AÇIKLAMALAR :

 • Şahsım ile Davalı …./…./….. tarihinde evlenmiş bulunmakta olup, yaşamış olduğumuz sorunlar nedeniyle evlilik birliğimizin devamı imkansız hale gelmiştir. Bir araya gelerek evlilik birliğimizi devam ettirmemiz ve tekrar birlikte yaşamamız mümkün değildir.  Benim olduğum gibi aynı zamanda davalı da aynı fikirdedir.
 • Tarafım ile davalı tarafından ekte sunulan …./…./….. tarihli protokolü düzenlenmiş ve boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşma yapmış bulunmaktayız. Bu protokolün davaya esasa alınmasını talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun, HMK ve diğer Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :  Nüfus kayıtları, …./…./….. tarihli anlaşmalı boşanma protokolü, tanık ve diğer deliller.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve de resen açıklanan sebeplerle haklı davamın kabulü ile boşanmamıza karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …./…./…..

Davacı (Adınızı-Soyadı)

EKİ:

 • Protokol aslı
 • Davacı nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Davalı nüfus cüzdanı fotokopisi

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com