Reddi Miras Dilekçe Örneği

Reddi Miras Dilekçe Örneği 2024 yılında kendisine miras yolu ile bırakılan mal varlığını istemeyenlerce araştırılan bir konudur.

Reddi miras dilekçesi kendisine miras yolu ile bırakılmış olan bir mal varlığını resmi olarak reddetmesi olarak hazırlamış olunan bir dilekçedir. mirasçı konumunda bulunmakta olan kişi ya da kişiler ölen kişinin alacak ve borçları ile birlikte meydana gelen tüm mirasın hak ve yükümlülüklerini bu dilekçe ile Mahkemeye başvurarak reddini talep etmektedirler. Son dönemlerde birçok kişi tarafından reddi miras konusunun araştırıldığını bilmekteyiz. Sizlerde bu konu ile ilgili olarak araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Reddi Miras Dilekçe Örneği 2024 hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Reddi Miras Dilekçe Örneği 2024

Reddi Miras Dilekçe Örneği 2024 yılında birçok kişinin araştırdığı ve merak ettiği bir konu olmuştur. Reddi miras kısaca bir kişinin kendisine miras yolu ile bırakılmış olan bir mal varlığını resmi olarak reddetmesi olarak tanımlanabilir. Böylece mirasçı konumunda bulunmakta olan kişi ya da kişiler ölen kişinin alacak ve borçları ile birlikte meydana gelen tüm mirasın hak ve yükümlülüklerini reddedebilirler. Hukuken yasal ya da atanmış mirasçılar kişinin ölümü ile birlikte mirasçılık sıfatını doğal olarak kazanmaktadır. Miras bırakanın ölümü ile birlikte sıfat kanunen geçmektedir. Ancak mirasçılık sıfatı kazanıldığı takdirde kişi aynı zamanda miras bırakmış olan kişinin borçlarından da kendi mal varlığı ile sorumlu hale gelmektedir. Mirasçının bu borç durumundan kurtulabilmesi için ise miras reddi işlemi yapması gerekmektedir.

Mirasın Reddi için Dilekçe Nasıl Yazılır?

Mirasçıların kendilerine kalmış olan bir mirası reddedebilmesi için reddi miras yaparak resmi olarak mirasın hak ve yükümlülüklerinden vazgeçmesi gerekmektedir. Reddi miras işlemi ise miras hukukunda kanunen düzenlenmiştir. Bu işlemin yapılabilmesi için ise bir dilekçe yazılması ve isteğin resmi olarak beyan edilmesi şarttır. Reddi miras dilekçesi yazarken kişinin dilekçeyi nasıl yazacağını ve hangi noktalara dikkat etmesi gerektiğini bilmesi önem taşır. Dilekçede miras bırakan, mirasçı, ölüm tarihi, dava bilgileri gibi detayların bulunması şarttır. Reddi miras dilekçesi yazarken hazır örneklerden faydalanabileceğiniz gibi bir avukata danışarak dilekçenizi kendiniz yazabilmeniz de mümkündür.

Reddi Miras Dilekçe Örneği
Reddi Miras Dilekçe Örneği

Reddi Miras Ne Kadar Süre İçerisinde Yapılmalıdır?

Miras bırakanın ölümü ile birlikte kendisine geçen mirasın yükümlülüklerinden feragat etmek isteyen mirasçılar reddi miras işlemi yaparak resmi olarak mirası reddedebilmektedir. Ancak reddi miras süresi bu konuda önem taşıyan ve dikkat edilmesi gereken noktalar arasında karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere miras bırakan kişinin ölümü ile birlikte mirasçıların belirlenmiş olan bir süre içerisinde reddi miras beyanı vermiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde mirası reddetme haklarından feragat etmiş olurlar. Mirasçı sıfatına sahip olan kişilerin miras bırakan kişiden kalmış olan mirası reddedebilmeleri için miras bırakan kişinin ölümünden itibaren 3 ay içerisinde reddi miras beyanı vermeleri şarttır. Aksi takdirde mirasın reddi hakkı için yasal süre geçmiş olacaktır.

Bunun yanı sıra iki kişi arasında sözleşme örneği ile ilgili olarak bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Reddi Miras Dilekçesi Örneği

Reddi Miras Dilekçesi Örneği 2024 yılında en güncel hali ile birlikte sizlere sunulmuştur. Reddi miras dilekçe örneğini word sayfasına yapıştırarak kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra dilekçenize eklemeniz gereken belgeleri de tekrar göz önünde bulundurmanız gerektiğini hatırlatalım.

…. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI               : ……………………….. (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın) (veraset ilamı talep eden bilgileri)

MURİS                 : ……………………….. (Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarasını yazın) (miras bırakan bigileri)

KONU                   : Mirasçılık belgesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

….. TC Kimlik numaralı, muris …., (vefat tarihi)  tarihinde vefat etmiştir. Geriye kalan mirasçısı olarak murise ait taşınır, taşınmaz, borç, alacak ve nakit para gibi aktif ve pasifleri kabul etmeyip, muristen, şahsıma düşen mirasın tamamının reddine karar verilmesini talep etmekteyim.

HUKUKİ NEDENLER         : HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLER              : Nüfus kayıtları, tanık, yemin, bilirkişi, keşif ve ilgili sair deliller.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen tespit edilecek hususlar birlikte gözetilerek;

-Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakan (…İsim-Soyisim)….’ın mirasını reddettiğimin tespitini ve tescilini talep ederim. (tarih)

                                                                                                                                                           (İmza)
                                                                                                                                              Davacı (Adınızı-Soyadı)

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com