İcra Katibi Nedir? İcra Katibi Nasıl Olunur?

İcra Katibi Nedir? İcra Katibi Nasıl Olunur? Sorusu son dönemde Adalet Bakanlığı alım ilanına başvuracak adaylar tarafından araştırılmaktadır.

Kişinin vermekle hükümlü olduğu borcu vermemesi veya uygulamaya geçirmesi devlet tarafından zorunlu hale gelen bir davranışı yerine getirmemesi halinde alacaklı olan bireyin yöneldiği kuruluşa icra mahkemesi, kuruluş ile birlikte hakkını aldığı uygulamaya ise icra adı verilmektedir. Alacaklı olan bireyin belirlenen bütün haklarının devlet tarafından tahsil edilebilmesi için hayata geçirilmesi gereken bütün yasal işlemleri uygulayan kişi ise icra katipleridir. İcra katibi olabilmek için klavye sınavında üç dakika içerisinde eksik ve yanlış kelimeler dışında 90 veya üzeri kelime yazmış olmak, KPSS sınavında 70 ve üstü puan almak ve sözlü mülakat aşamasını başarılı tamamlamak gibi birçok koşul yer almaktadır. Kısacası tüm bunları ve sözlü sınavda yöneltilen sorulardan başarıyla geçtikten sonra kişi tercih etmiş olduğu yere Adalet Bakanlığına bağlı olarak kamu kapsamında görevini icra etmeye hak kazanmaktadır. Sizlere bu yazımızda İcra Katibi Nedir? İcra Katibi Nasıl Olunur? Sorularını cevaplandırmaya çalışacağız.

İcra Katibi Nedir? İcra Katibi Nasıl Olunur?

İcra katibi Adalet Bakanlığına bağlı olarak görevlerini yerine getiren personellerdir. Her yıl KPSS sınav puanları ile belirli yerlere belirli sayıda atanmaktadırlar. İcra katibi olabilmek için bazı ön şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar; Kamu Personeli Seçme Sınavlarının P3, P93, P94 puan türlerinden en az 70 puan ve üzeri alabilmek, Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunun bulunmaması ve Türk vatandaşı olmak gibi şartlardır. Bu şartlar alım ilanında detaylı olarak belirtilmektedir. Bunun yanı sıra kasten işlenilen bir suç dolayısıyla bir yıl veya üzeri bir ceza hükmüne sahip olmamak, başvuru yapılan tarihten bir yıl öncesine kadar 35 yaşını henüz doldurmamış olmak, öğrenim gördüğü bilgisayar dersini başarılı bir şekilde geçtiğini ispat etmek veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak gibi bazı şartları da içerisinde barındırmaktadır.

İcra Katibi Nedir?

İcra katibi, bir mahkeme veya icra dairesinde görev yapan bir memurun unvanıdır. İcra katipleri, icra müdürlüklerinde çalışır ve icra takiplerinin yürütülmesi, icra kararlarının takibi, icra emirlerinin tebliği, alacak tahsilatı gibi görevlerini yerine getirirler. Ayrıca, icra ve iflas işlemleriyle ilgili belgelerin hazırlanması, icra daireleri ile alacaklılar ve alacaklılar arasında iletişimin sağlanması gibi işlemler de icra katipleri yürütür. İcra katipleri, icra ve iflas hukuku konusunda şahıslardır ve icra işlemlerinin etkin ve adil bir şekilde emanetlerini sağlarlar. Kısaca özetlemek gerekirse; İcra katipleri Adalet Bakanlığı tarafından ataması yapılan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna bağlı devlet memurlarıdır. İcra dairelerinde görev yaparlar. İcra katiplerinin başlıca görevleri icra dosyalarını düzenlemek ve haciz işlemlerine katılmak olarak nitelendirilebilir. İcra katipleri ileriki yıllarda görevde yükselme sınavlarına girerek icra müdürü veya icra müdür yardımcısı gibi unvanlara yükselebilirler.

İcra Katipleri Nerede Çalışır?

İcra katipleri icra dairelerinde görev yapmaktadırlar. İcra ve iflas işlemleriyle ilgili belgelerin hazırlanması, icra daireleri ile alacaklılar ve alacaklılar arasında iletişimin sağlanması gibi işlemleri yerine getirmektedir.  Bunun yanı sıra icra dosyalarını düzenlemek ve haciz işlemlerine katılmakta icra katipleri görevleri arasında yer almaktadır.

İcra Katibi Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

İcra katipleri icra dairelerinde çalışmaktadırlar. İcra katiplerinin görevleri şöyle sıralanabilir:

 • İcra dosyalarını düzenlemek.
 • İcra defterlerini temiz tutmak.
 • Haciz işlemlerine katılmak.
 • İcra tebligatı yapmak.
 • Gerekli tutanakları yazarak imzalamak.
 • Bilirkişilere teslim edilmesi gerekenlerin işlemini yapmak
 • İşi biten dosyaları arşive kaldırmak
 • Mevzuattan kaynaklanan diğer işlemleri halletmek
 • İcra sırasında aldığı parayı o gün veya daha sonraki gün vezneye teslim etmek
İcra Katibi Nedir? İcra Katibi Nasıl Olunur?
İcra Katibi Nedir? İcra Katibi Nasıl Olunur?

İcra Katibi Nasıl Olunur?

İcra katibi olmak için KPSS puanını kullanarak Adalet Bakanlığı’nın yapmış olduğu icra katibi alım ilanına başvurmalısınız. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması için puanınız yeterli olduğu takdirde İcra Katipliği uygulamalı klavye sınavına girmeniz gerekecektir. İcra Katipliği uygulamalı klavye klavye sınavını da başarıyla geçtikten sonra sözlü mülakat için hak kazanacaksınız. Tüm bu aşamalar sonucunda memuriyete engel bir durumunuzun olmadığına kanaat getirildiğinde sizinle sözleşme imzalanacaktır.

İcra Katipliğinde Atama Nasıl Olur?

İcra Katipliği alım ilanı yayınlandıktan sonra e-devlet üzerinden başvuru yapılır. Başvuru yapabilmek için çeşitli şartlar vardır. Bu şartların tümü alım ilanında net şekilde belirtilmektedir. İcra Katipliğine başvurusu kabul edilen adaylar uygulamalı klavye sınavına çağrılır. İcra Katipliği uygulamalı klavye sınavını başarılı şekilde geçmek için 3 dakikada minimum 90 veya üzerinde kelime yazmak gerekir. İcra Katipliği uygulamalı klavye sınavını başarılı şekilde geçenler sözlü mülakata katılmaya hak kazanır. Sözlü mülakatı da başarılı şekilde geçen adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Tüm bu süreçleri geçen adaylar ile sözleşme imzalanacaktır.

İcra Katibi Olmak İçin Kaç Puan Gerekli?

İcra katipliğine başvuru yapabilmek için KPSS’den en az 70 puan almanız gerekmektedir. Ama icra katipliği için alım sayısı az olduğundan dolayı başvurunuzun olumlu sonuçlanması için daha yüksek puana sahip olmanız sizin yararınıza olacaktır. Çoğunlukla 75  veya daha üzeri KPSS puanına sahip olan adayların başvurusu kabul edilir. Taban puanlar başvuru yapılan komisyona göre değişiklik göstermektedir. Taban puanlar üzerindeki en önemli etkenler ilgili komisyonun alım sayısı ve ilgili komisyona yapılan başvuru sayısıdır.

İcra Katipliği Şartları Nelerdir?

İcra katipliğine başvuru yapabilmek için 35 yaşını doldurmamış, KPSS (lisans ,  ön lisans  veya ortaöğretim) puanına sahip Türk vatandaşı olmak gerekir. Diğer şartlar arasında ise görevini sürekli yapmaya engel olacak fiziksel veya zihinsel özrünün olmaması ve memuriyete engel olacak suçlardan hükümlü olmaması gerekmektedir. Erkekler için ise askerlikle bir ilişiği olmaması şartı aranmaktadır. Diğer memurluklardan farklı olarak icra katiplerinden bilgisayar veya daktilo sertifikası istenmektedir. Daha öncesinde bilgisayar veya daktilo ile ilgili bir dersi tamamlamış kişilerden sertifika istenmemektedir.

İcra Katipliği Başvuruları Ne Zaman?

İcra katipliği için başvuru sistemi alım ilanı yayımlandıktan sonra duyuru sayfasında belirtilen tarihler arasında e-devlet üzerinden açılır. Genellikle ülkemizde her sene icra katibi alımı olmaktadır. Sadece 2020 yılında pandemi yüzünden icra katibi alımı yapılamamıştır. Kısaca özetlemek gerekirse icra katiplikleri için başvuru tarihini alım ilanı yayımlanmadan önce kestirmek pek mümkün değildir.

İcra Katipliği Başvuruları Nereden ve Nasıl Yapılır?

İcra katipliği için alım ilanı geldikten sonra başvurular belirtilen tarihler arasında e-devlet üzerinden yapılır. Öncelikle sizden istenilen belgeleri eksiksiz şekilde hazırlamalısınız. Bu belgelerin bazılarına alım ilanının olduğu duyuru sayfasından ulaşabileceğiniz gibi bazılarını ise kendiniz e-devlet üzerinden temin edebilirsiniz. Daha sonrasında Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu başvuru sistemine e-devlet üzerinden girip gerekli belgeleri ilgili bölümlere yüklemelisiniz. Bütün alanları eksiksiz şekilde doldurduktan sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

İcra Katipliği İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

İcra katipliğinde başvuru yapmak için sağlık beyan formunu, klavye sınavında kullanmak istediğiniz klavye türüne ait tercih beyan formunu, klavye veya bilgisayar sertifikanızı ve diplomanızı başvuru sistemine yüklemeniz gereklidir. İcra katipliği sınavında başarılı olan adaylardan istenilen belgeler ise şu şekildedir:

 • KPSS sonuç belgesi
 • Hiçbir kurum ve kuruluşa mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe
 • Mal bildiri formu
 • Evli olan adaylar için eş durum dilekçesi
 • Sağlıkla ilgili görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan
 • Adli ve arşiv sicil ikaydı
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • Bilgisayar veya klavye sertifikası
 • Öğrenim durumuna ilişkin belge
 • Biyometrik fotoğraf
 • Nüfus kayıt örneği
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
İcra Katibi Nedir? İcra Katibi Nasıl Olunur?
İcra Katibi Nedir? İcra Katibi Nasıl Olunur?

İcra Katipliği Sıkça Sorulan 10 Soru

İcra Katipliği sürecinde adayların sıkça sormuş olduğu soruları sizler için derledik. İcra Katipliği sürecinde bu soruların genellikle KPSS, puanı, başvuru sırasında merak edilenler, klavye ve sözlü mülakata ilişkin olduğunu görmekteyiz. Başlıklar halinde sizlere İcra katipliği ile ilgili kısa ve öz bilgiler sunmaya çalıştık.

İcra Katipliği İçin Yaş Kaç Olmalı?

İcra katipliği yaş sınırı ile ilgili olarak KPSS’ye girdiğiniz yılın Ocak ayı itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanlar başvuru yapabilir. İcra katipliği için KPSS puanının geçerli olduğu 2 yıl boyunca yaşınız kaç olursa olsun tüm ilanlara başvuru yapabilir.

İcra Katipliği KPSS Puanı Kaç Olmalı?

İcra katipliğine başvuru alt sınırı tüm öğrenim düzeyleri için KPPS alt puan sınırı 70’tir ve hepsi aynı sıralamaya tabi tutulur. Her bir komisyon için alınacak İcra Katipliği kadro sayısının yirmi katı aday puan sıralamasına göre klavye sınavına katılmaya hak kazanır.

İcra Katipliği İçin Hangi Sertifikaya Gerekli?

İcra Katipliği için fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden MEZUN olanlar, açık veya örgün öğretim fark etmeksizin sertifikadan muaf tutulurlar. İcra Katipliği için bunların dışında, örgün olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden (transkript) veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olanlardan ayrıca bir sertifika istenmez.

İcra Katipliği İçin Ne Kadar Yazmak Gerekli?

İcra katipliği için uygulamalı klavye sınavında 3 dakika içerisinde en az 90 doğru kelime yazma şartı aranmaktadır.  Fakat İcra Katipliği klavye sınavına giren adaylardan yalnızca alım sayısının 3 katı kadar aday başarılı olarak sözlü mülakata katılmaya hak kazanacaktır. Bu sebeple İcra Katipliği için 3 dakikada 90 doğru kelime yazsanız bile yeterli sıralamaya giremediğiniz takdirde başarısız sayılacaksınız. İcra katipliği için yapılan bu sıralama adayların yazdığı doğru kelime sayısına göre yüksekten düşüğe doğru yapılır.

İcra katipliği klavye sınavında adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az 90 (doksan) kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. İcra katipliği sınavında bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Klavye hızınızı test etmek için Klavye Hız Testi sayfamızdan faydalanabilirsiniz.

İcra Katipliği İçin Hangi Okuldan Mezun Olmak Gerekir?

İcra katipliğine en az lise ve dengi mezunu olanlar başvuru yapabilir. İcra katipliğine başvuracak aday hangi düzey KPSS’ye girdiyse o düzeyin diploması ile başvuru yapmak durumundadır. İcra Katipliği için aday ortaöğretim/önlisans KPSS’ye girip, lisans okuyor durumdaysa, ortaöğretim/önlisans diplomaları lisans okuduğu okuldan o diplomanın fotokopisinin aslı gibidir yapılmış hali ile başvuru yapılabilir.

İcra Katipliği Klavye Uygulama Sınavı Nedir?

İcra katipliği sınavında, bakanlığın sınavdan 1 hafta önce yayınlayacağı metinler veriliyor. İcra katipliği uygulamalı klavye sınavda başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak ve 3 dakikada en az 90 net çıkarmak kaydıyla, en fazla net çıkaran adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday mülakata girmeye hak kazanır. İcra katipliği için tercihe bağlı olarak sınava F veya Q klavye ile girilebilir. İcra katipliği klavye sınavları genel olarak imlasız yapılır ve metinler ekrandan yazdırılır.

İcra Katipliği İçin F Klavye Yazmak Zorunlu Mu?

İcra katipliği uygulamalı klavye sınavında F ve Q klavye türlerinden dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bunun için İcra Katipliği uygulamalı klavye sınavında kullanmak istediğiniz klavye türünü başvuru yaparken klavye tercih beyanında belirtmeniz yeterli olacaktır. F veya Q klavye seçmenizin hiçbir farkı yoktur. Tek önemli nokta uygulamalı klavye sınavında sizden istenen yeterli kelime sayısına ulaşmanızdır. Ek olarak icra katibi olarak görev yaparken de F veya Q klavye türlerinden istediğiniz klavye türünü seçebilirsiniz.

İcra Katipliği Sözlü Mülakatına Nasıl Çalışılır? Çalışma Notları

İcra Katipliği Sözlü Mülakat Çalışma Notları özel olarak derlenmiştir. İcra katipliği sözlü mülakat sorularına geçmeden önce bu bilgilere vakıf olmanız sizlere avantaj sağlayacaktır. İcra katibinin görevleri konusunun yanı sıra diğer kalem arkadaşları ve amiri olan mübaşir ve yazı işlerinin görevlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bunun için ücretsiz bir şekilde ulaşabileceğiniz İcra katipliği sözlü mülakat testi hazırladık. İcra katipliği sözlü mülakat testine ulaşmak için Katip Online Mülakat Soruları bağlantısına tıklamanız yeterli olacaktır.

Miyopluk İcra Katipliği İçin Engel Mi?

İcra katipliği için göz hastalıklarından biri olan miyop herhangi bir problem oluşturmamaktadır. Miyop benzeri olan astigmat ve hipermetrop göz sorunları da herhangi bir problem oluşturmamaktadır. Bu göz sorunlarına sahip kişiler çalıştıkları iş yerlerinde işlerini yaparken rahat edebilmeleri için gözlük veya lens kullanabilirler. İcra katipliği için kesinlikle tolerans gösterilmeyecek göz sorunlarının başında körlük ve şaşılık gelir.

İcra Katipliğinde Bölüm Şartı Var Mı?

İcra katipliği için bölüm şartı yoktur. KPSS’den yeterli puan almış olup klavye veya bilgisayar sertifikanız olması yeterlidir. Eğer daha önceden bilgisayar veya klavye dersi alıp bu dersi başarılı şekilde tamamladıysanız sertifika almanıza gerek olmayacaktır. Tamamlanan bilgisayar veya klavye dersinde aranan tek şart uzaktan eğitim dersi olmamasıdır. Ek olarak başvuru aşamasında gerekli olmasa da yönetmelikte geçen bazı adalet bölümlerinden mezun olmak sizi öncelikli duruma getirecektir.

İcra Katibi Maaşı 2024

İcra katibi maaşları her yıl enflasyon oranına göre zamlanırlar ve bu değişiklik göstermektedir. İcra katibi maaşları kişinin hizmet süresi ve ekstra durumlara göre de değişiklik göstermektedir. İcra katibi maaşı 2024 yılında en düşük 30.000 TL olarak tahmin edilmektedir. Ancak İcra katipliği maaşı enflasyon ve diğer durumlara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com