Hukuk Mahkemesi Nedir?

Hukuk Mahkemesi Nedir? Nelere Bakar? Sorusu son dönemlerde mahkemeler ve görev alanları hakkında araştırma yapanlarca merak edilmektedir.

Hukuk Mahkemesi borç davaları, sözleşme ihlaline yönelik davalar, mülkiyet hakkı davaları, iflas ve icra davaları, tüketici hakları davaları, miras davaları, patent ve fikir ihlali davaları, evlilik akdi sonlandırma yani boşanma davaları ve de özel ya da tüzel kişiliklerin aralarındaki davalar gibi birçok çeşitteki davaya bakan mahkemelerdir. Sizlerde araştırmalarınızı hukuk mahkemeleri üzerine yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Hukuk Mahkemesi Nedir? Nelere Bakar? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

Hukuk Mahkemesi Nedir?

Hukuk mahkemesi nedir? sorusunun cevabı özetle; borç davaları, sözleşme ihlaline yönelik davalar, mülkiyet hakkı davaları, iflas ve icra davaları, tüketici hakları davaları, miras davaları, patent ve fikir ihlali davaları, evlilik akdi sonlandırma yani boşanma davaları ve de özel ya da tüzel kişiliklerin aralarındaki davalara bakmakla sorumlu mahkemelerdir diye tanımlanabilir. Genel çatıda adli yargı mahkemelerinin altında bulunan hukuk mahkemeleri, kendi içinde de temel olarak asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri olarak iki ana kısma ayrılmaktadır. Her iki mahkemede içinde oldukları il ve ilçenin adıyla anılırlar. Örneğin; Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi gibi. Hukuk mahkemelerinde davalar ortalama olarak 425 gün sürmektedir. Hukuk Mahkemesi Nedir? Sorusunu cevapladıktan sonra başlıklar halinde sizlere çeşitleri hakkında bilgi verelim.

Hukuk Mahkemesi Nedir? sorusunun yanı sıra ayrıca Ceza Mahkemeleri Çeşitleri ve Görevleri Nedir? Sorusunun cevabını arıyorsanız, bağlantıya tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

Hukuk Mahkemesi Çeşitleri Nelerdir?

Hukuk Mahkemesi çeşitleri borç davaları, sözleşme ihlaline yönelik davalar, mülkiyet hakkı davaları, iflas ve icra davaları, tüketici hakları davaları, miras davaları, patent ve fikir ihlali davaları, evlilik akdi sonlandırma yani boşanma davaları ve de özel ya da tüzel kişiliklerin aralarındaki davalar ve birçok dava çeşitliliği ile çeşitli mahkemelere bölünmüştür. Sizler için bu hukuk mahkemesi çeşitlerini listeledik.

 • Asliye Hukuk Mahkemeleri
 • Sulh Hukuk Mahkemeleri
 • Tüketici Mahkemeleri
 • Ticaret Mahkemeleri
 • İş Mahkemeleri
 • İcra Mahkemeleri
 • Aile Mahkemeleri
 • Kadastro Mahkemeleri

Asliye Hukuk Mahkemeleri

Adli yargı mahkemelerinin bir bölümü olan hukuk mahkemelerinin iki ana kısmından biri Asliye Hukuk Mahkemeleridir. En kısa tanımıyla asliye hukuk mahkemesi, özel hukuk anlaşmazlıklarına bakmakla görevli mahkemedir. Her adliyede kurulması mecburi olan tek hakimli mahkemelerdir. Asliye hukuk mahkemesi nelere bakar diye düşünüldüğünde, vasi, kayyım, vasiyet konularındaki tüm davalar ve zilyetin korunması davalarına bakmakla yükümlü mahkemelerdir denebilir. Asliye hukuk davalarının süreleri birçok etkene göre değişebilmektedir ancak amaçlanan ortalama süre 300-390 gün civarındadır. Celse sayısı da ortalama 4-5 celsedir.

Asliye hukuk mahkemelerine bir başvuru yapılması için dilekçe hazırlanıp adliyeye sunulması gerekir. Bu dilekçe de; davacının isim, soyisim, TC kimlik numarası ve adres bilgisi, davalının isim soyisim ve adresi, dava konusu, detayları, varsa delilleri ve hukuki gerekçeleri ile imza olmalıdır. Hukuk Mahkemesi Nedir? sorusuna cevap olarak genellikle kişilerin asliye hukuk mahkemesini ve görülen davaları dile getirdiğini söyleyebiliriz.

Asliye hukuk mahkemelerinde alınan bir karara karşı olarak istinaf adı verilen başvuru yapılabilmektedir. Asliye hukuk mahkemesince alınan bir kararın maddi ve hukuki açılardan bir üst mahkemeye taşınıp tekrar incelenmesini sağlayan kanun yollarından birine istinaf denmektedir. Kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf başvuru yapılmalıdır. Başvuru, bölge adliye mahkemesine gitmesi amacıyla, kararı veren asliye hukuk mahkemesine dilekçe yoluyla yapılmalıdır.

Sulh Hukuk Mahkemeleri

Hukuk mahkemelerinin diğer bir bölümü de sulh hukuk mahkemeleridir.  Sulh hukuk mahkemeleri özel hukuk davalarıyla ilgilenir. Bu davalara örnek olarak, kira akdinin sonlandırılması, kira miktarının uyarlanması, kiralanan kişinin tahliyesi, ortaklık sorunları, kat mülkiyeti davalarını gösterebiliriz. Sulh hukuk mahkemesi davaları nasıl açılır diye düşünüldüğünde ise asliye hukukta olduğu gibi bir dilekçe ile başvuru gerekmektedir. Ancak anlaşmazlık konusunun sulh hukuk mahkemesini ilgilendirdiğine emin olmak gerekmektedir. Hangi bölgedeki mahkemede olacağı tespit edilir ve dilekçe başvurusu ile süreç başlar. Hukuk Mahkemesi Nedir? sorusunda akla gelen bir diğer Mahkemede sulh hukuk mahkemesi ve baktığı davalardır.

Hukuk Mahkemesi Nedir?

Özel Kanunlarla Kurulmuş Diğer Hukuk Mahkemeleri

Asliye ve Hukuk mahkemeleri dışında özel kanun ile kurulmuş diğer hukuk mahkemeleri de bulunmaktadır;

 • Tüketici Mahkemeleri
 • Ticaret Mahkemeleri
 • İş Mahkemeleri
 • İcra Mahkemeleri
 • Aile Mahkemeleri
 • Kadastro Mahkemeleri

Tüketici Mahkemeleri

Davalı yada davacı tarafın yani taraflardan en az birinin tüketici olduğu davalarla ilgilenen mahkemelerdir. Bu tarz mahkemelerde özel bir koşul ile arabuluculuk kurumu devreye girer. Tüketici mahkemelerinde tüketiciler açacakları davalarda harç ödeme durumunda muaf olmaktadır. Basit yargılama diye adlandırılan tarzda uygulama yapılır.

Ticaret Mahkemeleri

Sadece ticari olan dava tiplerine bakan mahkemelerdir. Ticaret mahkemeleri aynı zamanda asliye hukuk mahkemelerinin daireleri olarak görülmektedir. Yani asliye ticaret mahkemeleri de denmektedir. Her adliyede asliye hukuk mahkemesi olmasından dolayı, eğer bir adliyede ticaret mahkemesi yok ise asliye hukuk mahkemesi bu sıfatla dava ile ilgilenebilmektedir.

İş Mahkemeleri

İş mahkemeleri kanunu ile kurulan iş mahkemeleri, kanunun birinci maddesi uyarınca, işveren veya vekilleri ile işçiler arasındaki iş anlaşması yada iş kanununa dayanan karşılıklı haklardan ortaya çıkmış hukuk anlaşmazlıklarını çözmek ile görevli olan mahkemelerdir.

İcra Mahkemeleri

Eskiden icra tetkik mercii olarak adlandırılan ancak 2004 yılında çıkan kanun ile icra mahkemeleri adını alan mahkemenin en başta gelen görevlerinden biri icra dairelerinde meydana gelen işlem ya da eylemlere karşı bir şikayet olduğunda, bu şikayetlerin incelenmesi, sunulan itirazların da incelenmesi ve gerekirse mahcuz mala istihkak davası yapılması devamında da iflas ve icra daireleri hakkında gözetim ve denetim kararı çıkarılması yer almaktadır.

Yazımıza ek olarak Mahkeme Nedir? Mahkeme Çeşitleri Nelerdir? Sorusunun cevabına bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Aile Mahkemeleri

Aile mahkemeleri, kuruluş yargılama ve görev usülleri kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti yargı sistemine dahil olmuştur. İlgili kanunun 2. maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığı kararıyla her ilde ve de nüfusu yüz bin üzeri olan her ilçe bünyesinde tek hakim sistemli ve asliye hukuk mahkemesi seviyesinde aile mahkemelerinin kurulmasına karar verilmiştir. İlgili kanundaki 4. madde uyarınca da, aile hukuku ve yürürlükteki medeni kanun hakkında aile hukuku ile oluşan davalarda yabancı mahkemelerin kararlarını tanıma ve tenfiz uygun uygulanmaktadır. Aile mahkemelerinin bir diğer görevi de, Ailenin korunmasıyla ilgili yasa bağlamında tedbir kararları almak ve diğer mevcut yasaların verdiği görevleri yapmaktır.

Kadastro Mahkemeleri

Kadastro mahkemeleri de bir kanun gereğince özel olarak kurulmuştur. Kanunun 25. maddesi bağlamında; kadastro mahkemelerinin görevi, sınırlandırılmış ayni haklar, taşınmaz mal mülkiyeti sahipliği, tapu şerh ve tescil işlemi yada beyanlar bölümünde gösterilme gibi durumlara karşı sair haklara limit ve ölçü anlaşmazlıklar, kadastro ve tapu siciliyle ilgili davalar ve özel kanunlar dahilinde kendisine verilen davalara bakmaktadır. Veraset belgesi de kadastro veya kadastro ile alakalı davalarda istek üzerine verilebilmektedir. Kadastro mahkemeleri hakimleri, hakimler ve savcılar kanununa bağlı sorumluluklara tabi olmaktadır.

Hukuk Mahkemesi Nedir?

Hukuk mahkemesi nedir? sorusu ile ilgili olarak sizlere kısa ve öz bilgiler sunmaya çalıştık. Hukuk mahkemesi nedir? sorusunun yanı sıra hukuk mahkemelerinin yetkileri üzerinde de önemli olan bilgileri sizlerle paylaştık. Hukuk mahkemeleri kısaca; borç davaları, sözleşme ihlaline yönelik davalar, mülkiyet hakkı davaları, iflas ve icra davaları, tüketici hakları davaları, miras davaları, patent ve fikir ihlali davaları, evlilik akdi sonlandırma yani boşanma davaları ve de özel ya da tüzel kişiliklerin aralarındaki davalara bakmakla sorumlu mahkemelerdir Bunun yanı sıra sizlerde Hukuk mahkemesi nedir? yazımız ile ilgili olarak düşüncelerinizi veya merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Yorum Yap

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com