Sıkça Sorulan Sorular

KPSS’ye girdiğiniz yılın Ocak ayı itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanlar başvuru yapabilir. Yani kısacası 01.01.2020 tarihinde 35 yaşını doldurmamışsanız (01.01.1985 ve sonrası doğumlu olanlar) KPSS puanının geçerli olduğu 2 yıl boyunca yaşınız kaç olursa olsun tüm ilanlara başvuru yapabilir.

Katipliğe başvuru alt sınırı tüm öğrenim düzeyleri için 70’tir ve hepsi aynı sıralamaya tabi tutulur. Her bir komisyon için alınacak kadro sayısının yirmi katı aday puan sıralamasına göre klavye sınavına katılmaya hak kazanır.

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden MEZUN olanlar, açık veya örgün öğretim fark etmeksizin sertifikadan muaf tutulurlar. Bunların dışında, örgün olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden (transkript) veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olanlardan ayrıca bir sertifika istenmez.

En az lise ve dengi mezunu olanlar başvuru yapabilir. Katipliğe başvuracak aday hangi düzey KPSS’ye girdiyse o düzeyin diploması ile başvuru yapmak durumundadır. Aday ortaöğretim/önlisans KPSS’ye girip, lisans okuyor durumdaysa, ortaöğretim/önlisans diplomaları lisans okuduğu okuldan o diplomanın fotokopisinin aslı gibidir yapılmış hali ile başvuru yapılabilir.

Sınavda, bakanlığın sınavdan 1 hafta önce yayınlayacağı metinler veriliyor. Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak ve 3 dakikada en az 90 net çıkarmak kaydıyla, en fazla net çıkaran adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday mülakata girmeye hak kazanır. Tercihe bağlı olarak sınava F veya Q klavye ile girilebilir. Sınavlar genel olarak imlasız yapılır ve metinler ekrandan yazdırılır.

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az 90 (doksan) kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

logo

Katip Online, Adalet Bakanlığı Personeli ve adaylarına yönelik olarak hazırlanmış olan ve binlerce kişinin emeğini barından özel bir klavye çalışma projesidir.

Tüm hakları saklıdır. © 2022 Katip Online.

Katip Online Uygulamalar

Bizi Takip Edin!

Email: info@katiponline.com